De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkopen & Aanbesteden bij Zaanstad

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkopen & Aanbesteden bij Zaanstad"— Transcript van de presentatie:

1 Inkopen & Aanbesteden bij Zaanstad
Ondernemers succesvol in aanbesteden

2 Inkopen & Aanbesteden bij Zaanstad
Erik Prins Woonachtig in de Bollenstreek Getrouwd met twee kinderen Bestuurs-kundige achtergrond 4 jaar werkzaam in Zaanstad Sectorhoofd Middelen Proceseigenaar van het inkoopproces

3 Inkopen & Aanbesteden bij Zaanstad
Korte vragenronde

4 Inkopen & Aanbesteden bij Zaanstad
Voor de levering van diensten, goederen of werken. Wie in de zaal heeft wel eens een opdracht gekregen van de gemeente Zaanstad?

5 Inkopen & Aanbesteden bij Zaanstad
Aandacht voor MKB ondernemerschap - % lokale inkoop

6 Inkopen & Aanbesteden bij Zaanstad
Voor de levering van diensten, goederen of werken. Wie weet wat de taken zijn van een gemeente en welke opdrachten daaruit voortkomen?

7 Inkopen & Aanbesteden bij Zaanstad

8 Inkopen & Aanbesteden bij Zaanstad

9 Inkopen & Aanbesteden bij Zaanstad

10 Inkopen & Aanbesteden bij Zaanstad
Voor de levering van diensten, goederen of werken. Wie voert ook opdrachten uit buiten de gemeente Zaanstad?

11 Inkopen & Aanbesteden bij Zaanstad

12 Inkopen & Aanbesteden bij Zaanstad
Begin 2014 is door de gemeenteraad het bestaande inkoopbeleid vastgesteld Goed inkopen doe je samen Doelstellingen: Aandacht voor het MKB-ondernemerschap Duurzaam inkopen Social Return on Investment (SROI) Doelmatige inkoop (gemeenschapsgeld) Rechtmatige inkoop (conform wet- en regelgeving)

13 Inkopen & Aanbesteden bij Zaanstad
Ontwikkelingen bij aanbestedingen in de praktijk Nieuwe aanbestedingsvormen worden steeds vaker in de praktijk toegepast. Bestuurlijk aanbesteden bij de Wmo en Best Value Procurement bij realisatie sporthal de Omzoom Steeds meer ervaring met EMVI gunningscriteria in zowel de harde als de zachte sector Combinatie van grote contracten met verschillende percelen en een inschrijving door een combinatie van ondernemers. Wel een klachtenregeling, maar over 2014 nul formeel ingediende klachten

14 Inkopen & Aanbesteden bij Zaanstad
Eind 2014 is door de gemeenteraad ‘motie 80’ aangenomen over Lokale ondernemers en gemeentelijk aanbesteden Doelstellingen: Extra stimulans voor informatievoorziening richting ondernemers Aandacht vragen voor de acties die voortkomen uit de aanpassing van de Aanbestedingswet uit 2012 Stimuleren dat lokale ondernemers worden uitgenodigd bij enkelvoudige en meervoudige aanbestedingen

15 Inkopen & Aanbesteden bij Zaanstad
Jaarlijks minstens een bijeenkomst te houden voor lokale ondernemers om het aanbestedingsbeleid c.q. wet -en regelgeving toe te lichten. Bij enkelvoudige of meervoudige onderhandse offerteaanvragen zoveel mogelijk lokale ondernemers te betrekken; voor een overzicht van de lokale ondernemers o.a. gebruik te maken van de KvK. Gebruik te maken van percelen in aanbestedingen (dat wil zeggen dat opdrachten die te groot worden voor de toeleveringsmarkt in percelen moeten worden verdeeld tenzij het niet passend is). Toe te staan dat inschrijvers, inschrijven in combinatie of met onderaanneming.

16 Inkopen & Aanbesteden bij Zaanstad
Aanbestedingen transparant, eenduidig en zo eenvoudig mogelijk te houden. Tot het verminderen van de (administratieve) lasten. Tot het hanteren van passende selectie- en gunningcriteria en het vermijden van onnodig zware eisen. De gemeenteraad over de voortgang rapporteren.

17 Vooruitblik veranderingen Aanbestedingswet
Op 28 maart 2014 heeft de Europese Commissie (EC) herziene richtlijnen op het gebied van aanbesteden gepubliceerd: Uiterlijk 16 april 2016 moet Nederland deze Europese richtlijn op het gebied van aanbesteden hebben omgezet in nationale wet- en regelgeving. De Aanbestedingswet wordt daarvoor aangepast. Het ministerie van Economische Zaken verwacht in maart 2015 het wetsvoorstel op internet te consulteren. Belanghebbenden hebben dan de gelegenheid te reageren op het wetsvoorstel.

18 Vooruitblik veranderingen Aanbestedingswet
Verval onderscheid IIA- en IIB-diensten Op IIA-diensten is het volledige richtlijnregime van toepassing en voor IIB- diensten geldt een lichter aanbestedingsregime: Bij IIB-diensten moet gebruik gemaakt worden van niet-discriminerende technische specificaties en achteraf moet aan de Europese Commissie een resultaat van gunning worden bekendgemaakt. De gevolgen nog onzeker maar vermoeden: minder flexibiliteit en daarmee grotere risico’s voor overheden.


Download ppt "Inkopen & Aanbesteden bij Zaanstad"

Verwante presentaties


Ads door Google