De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 20121 Arjan Visser, CROW Model VS UAVgc op basis van SE CONCEPT model, nog in ontwikkeling: niet publiceren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 20121 Arjan Visser, CROW Model VS UAVgc op basis van SE CONCEPT model, nog in ontwikkeling: niet publiceren."— Transcript van de presentatie:

1 Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 20121 Arjan Visser, CROW Model VS UAVgc op basis van SE CONCEPT model, nog in ontwikkeling: niet publiceren

2 Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 20122 Vraagspecificatie Een ander duidelijk maken wat je wilt, welk effect je beoogt Zodat de ander kan anticiperen op je vraag, je behoefte En je de reactie, het antwoord kan afwegen

3 Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 20123 UAVgc Ontwerpwerkzaamheden + Werk (+ MJO) ‘Straattaal’: DB, EB, DBM, EBM, DBFM Op basis van SE

4 Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 20124 Contractdocumenten Projectspecifiek Stabiel VS in Contractkader UAV-GC Model Basis Overeenkomst Aanbieding AnnexenBasis- overeenkomst Vraag- specificatie Documenten

5 Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 20125 Verbetering vraagspecificatie Concrete invulling van model VS dat is gepubliceerd in handboek specificeren §15.1 Dit model bestaat uit drie delen -deel A Algemeen is een aanvulling op RWS en Prorail modellen met als doel de inschrijvers beter te informeren -Deel B is de inhoudelijke vraag -Deel C is de procesvraag Zowel deel B als C bevatten eisen. De relatie met V&V vindt plaats in de annex T&A

6 Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 20126 Eisen aan de VS Concreet, helder, duidelijk, juist Toekomstvast Onafhankelijk van type input = output van welke bron dan ook Overzichtelijk, goed leesbaar Niet nodeloos ingewikkeld (doelmatig) Uitbreidbaar Voor alle soort projecten geschikt Waardoor… -Hogere kwaliteit, meer uniformiteit ontstaat -Leesbaarheid voor inschrijvers vergroot -SE toepassing wordt bevordert

7 Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 20127 Deel A Een beschrijving van de bestaande en gewenste situatie, projectdoelen. De inschrijver dient duidelijk te zijn WAT er van hem verwacht wordt en WAAROM. De inschrijver heeft een informatieachterstand die ingehaald moet worden. Dit kan door dialoog, informatieronden, maar ook door een inleiding op de vraagspecificatie, het ‘verhaal’ bij de vraag. Aandachtspunten - Relatie met BO en DOC’s CONCEPT model, nog in ontwikkeling: niet publiceren

8 Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 20128 Deel B Product De expliciete formulering van de vraag geformuleerd in termen van functies (het ‘waarom’) en eisen (het ‘hoe goed’), inclusief de al gemaakte ontwerpkeuzes (objecten, het ‘wat’) met ontwerpmotieven. Hierbij verdient een expliciete beschrijving van de externe raakvlakeisen (omgevingseisen) extra aandacht. In deel B staan eisen die afgeleid zijn uit: -het gewenst functioneren: de functie eis -de kwaliteit van aspecten: de aspect eis -het rekening houden met raakvlakken (inhoudelijk): interne- en externe raakvlakeisen -de eigenschappen waaraan gekozen ontwerpen aan moeten voldoen: de objecteigenschappen (bijvoorbeeld leuning moet blauw zijn, kleur…) Eisen hebben betrekking op het wat in de levenscyclus, beperk het niet tot de contractduur. CONCEPT model, nog in ontwikkeling: niet publiceren

9 Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 20129 Deel C Proces Hierbij worden proceseisen aangegeven, ofwel eisen aan de totstandkoming van de opdracht. Bijvoorbeeld de eis voor toepassing van expliciet specificeren/het gebruik van Systems Engineering. In deel C staan eisen die voortkomen uit: -kwaliteit van (output van) processen, de proceseisen -afstemming met andere projecten/processen: externe (proces)raakvlakeisen, bijvoorbeeld afstemming in tijdplanning met rakend project. Eisen hebben betrekking op de contractduur. CONCEPT model, nog in ontwikkeling: niet publiceren

10 Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 201210 Uitwerking deel B en C een matrixmodel dat uitgaat van een onderwerp, product of proces Dit onderwerp is een handig bespreekpunt, het gaat hierom. Ook kan het handig worden toebedeeld: object 2 is voor.., proces 4 is voor…… (relatie met WBS) Voordeel is dat voor deel B en C een zelfde structuur wordt gebruikt.

11 Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 201211 Uitbreidbaar Het basismodel is uitbreidbaar naar onderwerpen die er mee verband houden, bijvoorbeeld:

12 Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 201212 Uitbreidbaar (2) En ook uitbreidbaar met specifieke informatie en relaties met andere zaken, bijvoorbeeld:

13 Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 201213 Voorbeeld

14 Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 201214 Relatie met A, Annex en Doc’s Achterliggende informatie over wie stakeholder 3 en 4 zijn, dit staat dan in deel A (eventueel met verwijzing naar doc). In de annex T&A kan de eis gevonden worden aan de hand van het nummer. De werkpakketten worden gebruikt voor de projectbeheersing en verantwoording en zijn niet perse onderdel van de vraagspec en kunnen bijvoorbeeld later worden ingevuld door de inschrijver. Als er wel een voorstel wordt gedaan door de OG staat dit in deel C.

15 Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 201215 Vervolg Model publiceren Ervaringen ontvangen, ervan leren Werken aan model voor open standaard (ict) Data ontvangen, ontwikkeling SYSgc CROW werkt nog aan andere modellen, toekomst gericht op massa-maatwerk


Download ppt "Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 20121 Arjan Visser, CROW Model VS UAVgc op basis van SE CONCEPT model, nog in ontwikkeling: niet publiceren."

Verwante presentaties


Ads door Google