De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Model VS UAVgc op basis van SE

Verwante presentaties


Presentatie over: "Model VS UAVgc op basis van SE"— Transcript van de presentatie:

1 Model VS UAVgc op basis van SE
Arjan Visser, CROW CONCEPT model, nog in ontwikkeling: niet publiceren Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 2012

2 Vraagspecificatie Een ander duidelijk maken wat je wilt, welk effect je beoogt Zodat de ander kan anticiperen op je vraag, je behoefte En je de reactie, het antwoord kan afwegen Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 2012

3 UAVgc Ontwerpwerkzaamheden + Werk (+ MJO)
‘Straattaal’: DB, EB, DBM, EBM, DBFM Op basis van SE Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 2012

4 VS in Contractkader Contractdocumenten Stabiel UAV-GC
Model Basis Overeenkomst Projectspecifiek Aanbieding Basis- overeenkomst Vraag- specificatie Annexen Documenten Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 2012

5 Verbetering vraagspecificatie
Concrete invulling van model VS dat is gepubliceerd in handboek specificeren §15.1 Dit model bestaat uit drie delen deel A Algemeen is een aanvulling op RWS en Prorail modellen met als doel de inschrijvers beter te informeren Deel B is de inhoudelijke vraag Deel C is de procesvraag Zowel deel B als C bevatten eisen. De relatie met V&V vindt plaats in de annex T&A Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 2012

6 Eisen aan de VS Concreet, helder, duidelijk, juist Toekomstvast
Onafhankelijk van type input = output van welke bron dan ook Overzichtelijk, goed leesbaar Niet nodeloos ingewikkeld (doelmatig) Uitbreidbaar Voor alle soort projecten geschikt Waardoor… Hogere kwaliteit, meer uniformiteit ontstaat Leesbaarheid voor inschrijvers vergroot SE toepassing wordt bevordert Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 2012

7 CONCEPT model, nog in ontwikkeling: niet publiceren
Deel A Een beschrijving van de bestaande en gewenste situatie, projectdoelen. De inschrijver dient duidelijk te zijn WAT er van hem verwacht wordt en WAAROM. De inschrijver heeft een informatieachterstand die ingehaald moet worden. Dit kan door dialoog, informatieronden, maar ook door een inleiding op de vraagspecificatie, het ‘verhaal’ bij de vraag. Aandachtspunten - Relatie met BO en DOC’s Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 2012

8 CONCEPT model, nog in ontwikkeling: niet publiceren
Deel B Product De expliciete formulering van de vraag geformuleerd in termen van functies (het ‘waarom’) en eisen (het ‘hoe goed’), inclusief de al gemaakte ontwerpkeuzes (objecten, het ‘wat’) met ontwerpmotieven. Hierbij verdient een expliciete beschrijving van de externe raakvlakeisen (omgevingseisen) extra aandacht. In deel B staan eisen die afgeleid zijn uit: het gewenst functioneren: de functie eis de kwaliteit van aspecten: de aspect eis het rekening houden met raakvlakken (inhoudelijk): interne- en externe raakvlakeisen de eigenschappen waaraan gekozen ontwerpen aan moeten voldoen: de objecteigenschappen (bijvoorbeeld leuning moet blauw zijn, kleur…) Eisen hebben betrekking op het wat in de levenscyclus, beperk het niet tot de contractduur. Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 2012

9 CONCEPT model, nog in ontwikkeling: niet publiceren
Deel C Proces Hierbij worden proceseisen aangegeven, ofwel eisen aan de totstandkoming van de opdracht. Bijvoorbeeld de eis voor toepassing van expliciet specificeren/het gebruik van Systems Engineering. In deel C staan eisen die voortkomen uit: kwaliteit van (output van) processen, de proceseisen afstemming met andere projecten/processen: externe (proces)raakvlakeisen, bijvoorbeeld afstemming in tijdplanning met rakend project. Eisen hebben betrekking op de contractduur. Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 2012

10 Uitwerking deel B en C een matrixmodel dat uitgaat van een onderwerp, product of proces Dit onderwerp is een handig bespreekpunt, het gaat hierom. Ook kan het handig worden toebedeeld: object 2 is voor.., proces 4 is voor……(relatie met WBS) Voordeel is dat voor deel B en C een zelfde structuur wordt gebruikt. Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 2012

11 Uitbreidbaar Het basismodel is uitbreidbaar naar onderwerpen die er mee verband houden, bijvoorbeeld: Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 2012

12 Uitbreidbaar (2) En ook uitbreidbaar met specifieke informatie en relaties met andere zaken, bijvoorbeeld: Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 2012

13 Voorbeeld Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 2012

14 Relatie met A, Annex en Doc’s
Achterliggende informatie over wie stakeholder 3 en 4 zijn, dit staat dan in deel A (eventueel met verwijzing naar doc). In de annex T&A kan de eis gevonden worden aan de hand van het nummer. De werkpakketten worden gebruikt voor de projectbeheersing en verantwoording en zijn niet perse onderdel van de vraagspec en kunnen bijvoorbeeld later worden ingevuld door de inschrijver. Als er wel een voorstel wordt gedaan door de OG staat dit in deel C. Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 2012

15 Vervolg Model publiceren Ervaringen ontvangen, ervan leren
Werken aan model voor open standaard (ict) Data ontvangen, ontwikkeling SYSgc CROW werkt nog aan andere modellen, toekomst gericht op massa-maatwerk Concept model VS UAVgc, CoP 3 april 2012


Download ppt "Model VS UAVgc op basis van SE"

Verwante presentaties


Ads door Google