De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

08 juni 2011 Engineering &Construct UAV-gc model Rudy van Bemmel Dienst Infrastructuur Afdeling IMG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "08 juni 2011 Engineering &Construct UAV-gc model Rudy van Bemmel Dienst Infrastructuur Afdeling IMG."— Transcript van de presentatie:

1 08 juni 2011 Engineering &Construct UAV-gc model Rudy van Bemmel Dienst Infrastructuur Afdeling IMG

2 Rijkswaterstaat Verschil contractvormen Prestatiecontract (PRC) wordt toegepast voor vast repeterend en klein variabel onderhoud en inspecties D&C wordt toegepast voor aanleg en reconstructie –de definitie is: een object/systeem wordt gerealiseerd of verbeterd, beschreven in functionele eisen E&C wordt toegepast voor variabel onderhoud –De definitie is: een al bestaand object/systeem weer laten voldoen aan de functionele eisen DBFM wordt toegepast bij aanleg/reconstructies met een onderhoudstermijn voor XX jaar. In deze contractvorm zit dus ook het vast en variabel onderhoud.

3 Rijkswaterstaat Systems Engineering D&C E&C/PRC DBFM

4 Rijkswaterstaat Wat houdt E&C in? E&C gaat meer over uitvoeren Werkzaamheden Het ontwerp is meer uitvoeringsgericht, het object/systeem moet weer aan de eisen voldoen Onderscheid wordt gemaakt in groot variabel onderhoud(GVO) en levensduur verlengend onderhoud (LVO) Bij GVO wordt het hele systeem aangepakt. Bij LVO worden kleine reparaties uitgevoerd om de levensduur te verlengen tot GVO nodig is.

5 Rijkswaterstaat

6

7

8 Variabel onderhoud planbaar? In de managementcontracten staat het variabel onderhoud voor de eerste twee jaar vast. Bij asfaltonderhoud is niet planbaar door de seizoensinvloeden –In de zomer spoorvorming –In de winter vorstschades Daarom gekozen voor een vast en flexibel deel –Vast deel voor alle planbare werkzaamheden –Flexibel deel niet planbare werkzaamheden (eenheidsprijzen)

9 Rijkswaterstaat Basisovereenkomst Vraagspecificatie Proces Annexen Vraagspecificatie Eisen Vraagspecificatie Algemeen Structuur UAV-gc contract

10 Rijkswaterstaat Model Basisovereenkomst Standaard UAV-GC 2005 Aanpassing EMVI-sancties

11 Rijkswaterstaat Vraagspecificatie Algemeen 1Inleiding4 1.1Doel van de Vraagspecificatie4 1.2Documentstructuur van de Vraagspecificatie4 1.3Uitgangspunten van de Overeenkomst4 1.4Basisprincipes van de Overeenkomst5 1.5Contractbeheersingsfilosofie6 2Missie en doelstellingen7 2.1Missie van Rijkswaterstaat7 2.2Doelstellingen voor het weginfrasysteem7 3Scope en Werkzaamheden volgens de Overeenkomst8 3.1De Scope8 3.2Soort Werkzaamheden8 4Begripsbepalingen en afkortingen10 5Van toepassing zijnde documenten11

12 Rijkswaterstaat Vraagspecificatie Eisen: functionele eisen

13 Rijkswaterstaat Voorbeeld RAW RAW berekent de Opdrachtgever de constructie en geeft in het contract aan details fundering en aantal lagen asfalt met een totale dikte De Opdrachtnemer hoeft niet te ontwerpen, is alleen verantwoordelijk voor de uitvoering. Ontstaan er schades aan de constructie die veroorzaakt blijken door een fout ontwerp is verantwoordelijkheid Opdrachtgever

14 Rijkswaterstaat Voorbeeld functioneel De Opdrachtgever geeft bij het contract de “gegevens verkeersbelastingen”, de “Vereiste ontwerplevensduren Bovenbouw” “Gegevens weggedeelten integraal groot onderhoud” en de bestaande ondergrond. De Opdrachtnemer moet zelf de constructie berekenen en is vrij in de toe te passen funderingsmaterialen en asfaltsoorten. De Opdrachtnemer toetst volgens de (voorgeschreven) verificatiemethode De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de gerealiseerde constructie Componentspecificatie Bovenbouw versie 1.3.pdf

15 Rijkswaterstaat Vraagspecificatie eisen: aspecteisen AspectToelichting BeschikbaarheidEisen met betrekking tot beschikbaarheid van objecten en de levensduur van (onderdelen van) het object BetrouwbaarheidEisen met betrekking tot betrouwbaarheid van objecten OnderhoudEisen met betrekking tot benodigde instandhoudingvoorzieningen en relatie met onderhoudsprocessen (onderhoudbaarheid) VeiligheidEisen met betrekking tot veiligheid tijdens realisatie en veiligheid in de gebruiksfase van gerealiseerde objecten, voor zowel de gebruiker als de omgeving. GezondheidEisen met betrekking tot gezondheid tijdens realisatie en veiligheid in de gebruiksfase van gerealiseerde objecten, voor zowel de gebruiker als de omgeving. VormgevingEisen met betrekking tot uiterlijke vormgeving van gerealiseerde objecten om andere redenen dan constructieve OmgevingshinderEisen aan stof, geluid, trillingen, en stank tijdens de realisatie en gebruiksfase. Hieronder valt ook duurzaam bouwen. UitvoeringEisen aan de uitvoering van nieuw te bouwen en de aanpassing van bestaande objecten BeheerEisen met betrekking tot de beheerbaarheid van objecten toekomstvastheidEisen met betrekking tot aanpassing van gerealiseerde objecten aan toekomstverwachtingen SloopEisen met betrekking tot de sloopbaarheid van de objecten

16 Rijkswaterstaat Voorbeeld aspecteis: veiligheid Langsvlakheid rijbaan Dwarshelling rijbaan Hoogteverschillen naden en voegen of met berm Hellingsveranderingen (aansluiting weg op brugdek) Natte stroefheid voor deklagen Droge remvertraging voor deklagen (bituplaning)

17 Rijkswaterstaat Vraagspecificatie Proces 1.Inleiding 2.Projectmanagement 3.Omgevingsmanagement 4.Technisch management 5.Inkoopmanagement 6.Projectbeheersing 7.Projectondersteuning

18 Rijkswaterstaat Financieel management onder Projectbeheersing Voor groot variabel onderhoud aan één systeem/object kan op planning worden verrekend Contracten met een vast en flexibel deel of onderhoud aan meerdere objecten en systemen worden verrekend op product Wordt het werk niet uitgevoerd volgens de eisen van het contract, wordt geen prestatieverklaring afgegeven en wordt de betaling opgeschort

19 Rijkswaterstaat Annexen Vraagspecificatie Naast de standaard Annexen zijn van toepassing Annex XIII Informatie Annex XIV verkeersmanagement / vaarwegwerkzaamheden Annex XV garantie

20 Rijkswaterstaat Voorbeeld functionele eis en garantie Natte stroefheid open wegdek bij openstelling –Iedere voor snelverkeer open te stellen open deklaag dient een natte stroefheid van ten minste 0,44 (meetmethode 2010/70, 70 km/u) te hebben Garantie 7 jaar –Iedere voor snelverkeer open te stellen open deklaag dient een natte stroefheid van ten minste 0,44 (meetmethode 2010/70, 70 km/u) te hebben De eis houdt niet op na oplevering. Door restwaarde te vragen wordt een kwalitatief hoogwaardiger product uitgevraagd (≥0,50)

21 Rijkswaterstaat Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) OG beheerst op afstand Toetsen de werking van het kwaliteitsborgingssysteem van ON Mix van toetsen (systeem, proces, product) Risicogestuurd Op afstand; zo ver genoeg ?

22 Rijkswaterstaat


Download ppt "08 juni 2011 Engineering &Construct UAV-gc model Rudy van Bemmel Dienst Infrastructuur Afdeling IMG."

Verwante presentaties


Ads door Google