De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Engineering &Construct UAV-gc model

Verwante presentaties


Presentatie over: "Engineering &Construct UAV-gc model"— Transcript van de presentatie:

1 Engineering &Construct UAV-gc model
Rudy van Bemmel Dienst Infrastructuur Afdeling IMG 08 juni 2011

2 Verschil contractvormen
Prestatiecontract (PRC) wordt toegepast voor vast repeterend en klein variabel onderhoud en inspecties D&C wordt toegepast voor aanleg en reconstructie de definitie is: een object/systeem wordt gerealiseerd of verbeterd, beschreven in functionele eisen E&C wordt toegepast voor variabel onderhoud De definitie is: een al bestaand object/systeem weer laten voldoen aan de functionele eisen DBFM wordt toegepast bij aanleg/reconstructies met een onderhoudstermijn voor XX jaar. In deze contractvorm zit dus ook het vast en variabel onderhoud.

3 Systems Engineering E&C/PRC D&C DBFM

4 Wat houdt E&C in? E&C gaat meer over uitvoeren Werkzaamheden
Het ontwerp is meer uitvoeringsgericht, het object/systeem moet weer aan de eisen voldoen Onderscheid wordt gemaakt in groot variabel onderhoud(GVO) en levensduur verlengend onderhoud (LVO) Bij GVO wordt het hele systeem aangepakt. Bij LVO worden kleine reparaties uitgevoerd om de levensduur te verlengen tot GVO nodig is.

5

6

7

8 Variabel onderhoud planbaar?
In de managementcontracten staat het variabel onderhoud voor de eerste twee jaar vast. Bij asfaltonderhoud is niet planbaar door de seizoensinvloeden In de zomer spoorvorming In de winter vorstschades Daarom gekozen voor een vast en flexibel deel Vast deel voor alle planbare werkzaamheden Flexibel deel niet planbare werkzaamheden (eenheidsprijzen)

9 Structuur UAV-gc contract
Basisovereenkomst Vraagspecificatie Proces Annexen Vraagspecificatie Eisen Vraagspecificatie Algemeen

10 Model Basisovereenkomst
Standaard UAV-GC 2005 Aanpassing EMVI-sancties

11 Vraagspecificatie Algemeen
1 Inleiding 4 1.1 Doel van de Vraagspecificatie 4 1.2 Documentstructuur van de Vraagspecificatie 4 1.3 Uitgangspunten van de Overeenkomst 4 1.4 Basisprincipes van de Overeenkomst 5 1.5 Contractbeheersingsfilosofie 6 2 Missie en doelstellingen 7 2.1 Missie van Rijkswaterstaat 7 2.2 Doelstellingen voor het weginfrasysteem 7 3 Scope en Werkzaamheden volgens de Overeenkomst 8 3.1 De Scope 8 3.2 Soort Werkzaamheden 8 4 Begripsbepalingen en afkortingen 10 5 Van toepassing zijnde documenten 11 Voorbeeld:

12 Vraagspecificatie Eisen: functionele eisen

13 Voorbeeld RAW RAW berekent de Opdrachtgever de constructie en geeft in het contract aan details fundering en aantal lagen asfalt met een totale dikte De Opdrachtnemer hoeft niet te ontwerpen, is alleen verantwoordelijk voor de uitvoering. Ontstaan er schades aan de constructie die veroorzaakt blijken door een fout ontwerp is verantwoordelijkheid Opdrachtgever

14 Voorbeeld functioneel
De Opdrachtgever geeft bij het contract de “gegevens verkeersbelastingen”, de “Vereiste ontwerplevensduren Bovenbouw” “Gegevens weggedeelten integraal groot onderhoud” en de bestaande ondergrond. De Opdrachtnemer moet zelf de constructie berekenen en is vrij in de toe te passen funderingsmaterialen en asfaltsoorten. De Opdrachtnemer toetst volgens de (voorgeschreven) verificatiemethode De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de gerealiseerde constructie Componentspecificatie Bovenbouw versie 1.3.pdf

15 Vraagspecificatie eisen: aspecteisen
Toelichting Beschikbaarheid Eisen met betrekking tot beschikbaarheid van objecten en de levensduur van (onderdelen van) het object Betrouwbaarheid Eisen met betrekking tot betrouwbaarheid van objecten Onderhoud Eisen met betrekking tot benodigde instandhoudingvoorzieningen en relatie met onderhoudsprocessen (onderhoudbaarheid) Veiligheid Eisen met betrekking tot veiligheid tijdens realisatie en veiligheid in de gebruiksfase van gerealiseerde objecten, voor zowel de gebruiker als de omgeving. Gezondheid Eisen met betrekking tot gezondheid tijdens realisatie en veiligheid in de gebruiksfase van gerealiseerde objecten, voor zowel de gebruiker als de omgeving. Vormgeving Eisen met betrekking tot uiterlijke vormgeving van gerealiseerde objecten om andere redenen dan constructieve Omgevingshinder Eisen aan stof, geluid, trillingen, en stank tijdens de realisatie en gebruiksfase. Hieronder valt ook duurzaam bouwen. Uitvoering Eisen aan de uitvoering van nieuw te bouwen en de aanpassing van bestaande objecten Beheer Eisen met betrekking tot de beheerbaarheid van objecten toekomstvastheid Eisen met betrekking tot aanpassing van gerealiseerde objecten aan toekomstverwachtingen Sloop Eisen met betrekking tot de sloopbaarheid van de objecten

16 Voorbeeld aspecteis: veiligheid
Langsvlakheid rijbaan Dwarshelling rijbaan Hoogteverschillen naden en voegen of met berm Hellingsveranderingen (aansluiting weg op brugdek) Natte stroefheid voor deklagen Droge remvertraging voor deklagen (bituplaning)

17 Vraagspecificatie Proces
Inleiding Projectmanagement Omgevingsmanagement Technisch management Inkoopmanagement Projectbeheersing Projectondersteuning

18 Financieel management onder Projectbeheersing
Voor groot variabel onderhoud aan één systeem/object kan op planning worden verrekend Contracten met een vast en flexibel deel of onderhoud aan meerdere objecten en systemen worden verrekend op product Wordt het werk niet uitgevoerd volgens de eisen van het contract, wordt geen prestatieverklaring afgegeven en wordt de betaling opgeschort

19 Annexen Vraagspecificatie
Naast de standaard Annexen zijn van toepassing Annex XIII Informatie Annex XIV verkeersmanagement / vaarwegwerkzaamheden Annex XV garantie

20 Voorbeeld functionele eis en garantie
Natte stroefheid open wegdek bij openstelling Iedere voor snelverkeer open te stellen open deklaag dient een natte stroefheid van ten minste 0,44 (meetmethode 2010/70, 70 km/u) te hebben Garantie 7 jaar De eis houdt niet op na oplevering. Door restwaarde te vragen wordt een kwalitatief hoogwaardiger product uitgevraagd (≥0,50)

21 Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)
OG beheerst op afstand Toetsen de werking van het kwaliteitsborgingssysteem van ON Mix van toetsen (systeem, proces, product) Risicogestuurd Op afstand; zo ver genoeg ?

22


Download ppt "Engineering &Construct UAV-gc model"

Verwante presentaties


Ads door Google