De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Groei door dóén.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Groei door dóén."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Groei door dóén

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor kassen landelijk kerkverband Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt Ds. K. Groeneveld in beide diensten voor te gaan.

4 Liturgie 31 juli Mededelingen Ps. 134: 1, 2, 3 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 100: 2 Gebed Schriftlezing: 2 Petrus 1: 1-11 Opw. 126 Kindernevendienst Tekst: 2 Petrus 1: 5-11 Preek L.v.K. 78: 1, 2, 3, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 138: 4 NB * Geloofsbelijdenis * Ps. 92: 8 NB * Zegen * Staande

5 Mededelingen

6 Ps. 134: 1, 2, 3

7 Ps. 134: 1 Looft, looft nu aller heren HEER, Gij Zijne knechten, geeft Hem eer; Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt, En voor Zijn dienst in ijver blaakt.

8 Ps. 134: 2 Heft uwe handen naar omhoog, Slaat naar het Heiligdom uw oog, En knielt eerbiedig voor Hem neer; Looft, looft nu aller heren HEER.

9 Ps. 134: 3 Dat 's HEEREN zegen op u daal'; Zijn gunst uit Sion u bestraal'; Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; Looft, looft dan aller heren HEER.

10 Stil gebed Votum en groet * Staande

11 Ps. 100: 2

12 De HEER is God; erkent, dat Hij Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) Tot schapen, die Hij voedt en weidt, Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

13 Gebed

14 Schriftlezing: 2 Petrus 1: 1-11

15 Opw. 126

16 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. Kom met uw kracht o Heer. en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons. Maak ons een volk Heer, heilig en rein, dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

17 Aanvang kindernevendienst

18 Tekst: 2 Petrus 1: 5-11

19 Preek

20 Schriftlezing: 2 Petrus 1: 1-11 Tekst: 2 Petrus 1: 5-11 Groei door dóén Zingen na de preek LvK. 78: 1, 2, 3, 4

21 L.v.K. 78: 1, 2, 3, 4

22 L.v.K. 78: 1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

23 L.v.K. 78: 2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer! In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer! Uw Geest moet in mij uitgestort: de rank die U ontvalt, verdort.

24 L.v.K. 78: 3 Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! Uw liefde moet alom mij leiden, uw leven moet mijn leven zijn, uw licht moet schijnen in mijn huis bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

25 L.v.K. 78: 4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, dan wint mijn ziel door U in kracht! Het werk in need'righeid begonnen, wordt dan in heerlijkheid volbracht! Wat in de winds'len sliep, ontbot, en komt in 't licht en rijpt voor God.

26 Einde kindernevendienst

27 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Diaconie Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

28 Dankgebed

29 Ps. 138: 4 NB

30 Als, ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk, Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o Levensbron, wil bijstand zenden.

31 Geloofsbelijdenis * Staande

32 Ps. 92: 8 NB * Staande

33 Zij zullen vruchten dragen voor 's Heren heiligdom tot in hun ouderdom, tot in hun grijze dagen. Welsprekend is hun leven; God is hun heil, hun rots! Ik loof de daden Gods, zijn recht is hoog verheven. Ps. 92: 8 NB * Staande

34 Zegen * Staande

35 Tot a.s. zondag


Download ppt "Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Groei door dóén."

Verwante presentaties


Ads door Google