De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. de Graaf Thema: God spreekt met twee woorden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. de Graaf Thema: God spreekt met twee woorden."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. de Graaf Thema: God spreekt met twee woorden

2 Liturgie zondag 27 juli Mededelingen L.v.K. 436: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 8 Lezing van Gods Wet Gez. 1: 4, 8, 9 Gebed Schriftlezing Zach. 5: 1 - 4 Openb. 14: 6 - 8 Ps. 1: 1, 3 NB Preek Ps. 36: 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 2 Zegen

3 Liturgie zondag 27 juli Mededelingen L.v.K. 436: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 8 Lezing van Gods Wet Gez. 1: 4, 8, 9 Gebed Schriftlezing Zach. 5: 1 - 4 Openb. 14: 6 - 8 Ps. 1: 1, 3 NB Preek Ps. 36: 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 2 Zegen

4 Liturgie zondag 27 juli Mededelingen L.v.K. 436: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 8 Lezing van Gods Wet Gez. 1: 4, 8, 9 Gebed Schriftlezing Zach. 5: 1 - 4 Openb. 14: 6 - 8 Ps. 1: 1, 3 NB Preek Ps. 36: 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 2 Zegen

5 L.v.K. 436 : 1, 5 1 Jezus neemt de zondaars aan roept dit troostwoord toe aan allen, die verdwaald van Hem vandaan in het donker struik'len, vallen. Hij leert hun zijn wegen gaan, Jezus neemt de zondaars aan.

6 L.v.K. 436 : 1, 5 5 Dit vertroost mij, geeft mij moed, zijn mijn zonden als scharlaken, Hij zal door zijn kostbaar bloed wit als sneeuw mijn leven maken. Hij zal mij terzijde staan, Jezus neemt de zondaars aan.

7 Liturgie zondag 27 juli Mededelingen L.v.K. 436: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 8 Lezing van Gods Wet Gez. 1: 4, 8, 9 Gebed Schriftlezing Zach. 5: 1 - 4 Openb. 14: 6 - 8 Ps. 1: 1, 3 NB Preek Ps. 36: 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 2 Zegen

8 Liturgie zondag 27 juli Mededelingen L.v.K. 436: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 8 Lezing van Gods Wet Gez. 1: 4, 8, 9 Gebed Schriftlezing Zach. 5: 1 - 4 Openb. 14: 6 - 8 Ps. 1: 1, 3 NB Preek Ps. 36: 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 2 Zegen

9 Psalm 25: 6, 8 6 Wie heeft lust den HEER' te vrezen, 't Allerhoogst en eeuwig goed? God zal Zelf zijn leidsman wezen, Leren, hoe hij wandlen moet. 't Goed, dat nimmermeer vergaat, Zal hij ongestoord verwerven, En zijn Godgeheiligd zaad Zal 't gezegend aardrijk erven.

10 Psalm 25: 6, 8 8 Zie op mij in gunst van boven, Wees mij toch genadig, HEER', Eenzaam ben ik en verschoven; Ja, d' ellende drukt mij neer. 'k Roep U aan in angst en smart; Duizend zorgen, duizend doden, Kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden.

11 Liturgie zondag 27 juli Mededelingen L.v.K. 436: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 8 Lezing van Gods Wet Gez. 1: 4, 8, 9 Gebed Schriftlezing Zach. 5: 1 - 4 Openb. 14: 6 - 8 Ps. 1: 1, 3 NB Preek Ps. 36: 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 2 Zegen

12 Liturgie zondag 27 juli Mededelingen L.v.K. 436: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 8 Lezing van Gods Wet Gez. 1: 4, 8, 9 Gebed Schriftlezing Zach. 5: 1 - 4 Openb. 14: 6 - 8 Ps. 1: 1, 3 NB Preek Ps. 36: 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 2 Zegen

13 Gezang 1: 4, 8, 9 4 "Misbruikt geenszins den Naam des HEEREN; Zweert nimmer enen valsen eed; Want hun, die Zijnen Naam onteren, Is Zijn getergde wraak gereed."

14 Gezang 1: 4, 8, 9 8 "Uw hart zal nimmer iets begeren, Van alles, wat uws naasten is. Uw ziel zal, als uw mond, God eren, En houden Zijn getuigenis!"

15 Gezang 1: 4, 8, 9 9 Och, of wij Uw geboon volbrachten! Gena, o hoogste Majesteit! Gun door 't geloof in Christus krachten; Om die te doen uit dankbaarheid.

16 Liturgie zondag 27 juli Mededelingen L.v.K. 436: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 8 Lezing van Gods Wet Gez. 1: 4, 8, 9 Gebed Schriftlezing Zach. 5: 1 - 4 Openb. 14: 6 - 8 Ps. 1: 1, 3 NB Preek Ps. 36: 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 2 Zegen

17 Liturgie zondag 27 juli Mededelingen L.v.K. 436: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 8 Lezing van Gods Wet Gez. 1: 4, 8, 9 Gebed Schriftlezing Zach. 5: 1 - 4 Openb. 14: 6 - 8 Ps. 1: 1, 3 NB Preek Ps. 36: 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 2 Zegen

18 Liturgie zondag 27 juli Mededelingen L.v.K. 436: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 8 Lezing van Gods Wet Gez. 1: 4, 8, 9 Gebed Schriftlezing Zach. 5: 1 - 4 Openb. 14: 6 - 8 Ps. 1: 1, 3 NB Preek Ps. 36: 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 2 Zegen

19 Psalm 1: 1, 3 NB 1 Gezegend hij, die in der bozen raad niet wandelt, noch met goddelozen gaat, noch zich met spotters in de kring laat noden, waar ieder lacht met God en zijn geboden, maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft en dag en nacht met zijn geboden leeft.

20 Psalm 1: 1, 3 NB 3 Gans anders zal 't de goddelozen gaan: zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan. Zij kunnen zich voor God niet staande houden, er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwden. God kent die wandelt in het rechte spoor, wie Hem verlaat gaat dwalende teloor.

21 Liturgie zondag 27 juli Mededelingen L.v.K. 436: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 8 Lezing van Gods Wet Gez. 1: 4, 8, 9 Gebed Schriftlezing Zach. 5: 1 - 4 Openb. 14: 6 - 8 Ps. 1: 1, 3 NB Preek Ps. 36: 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 2 Zegen

22 Preek Schriftlezing: Zacharias 5: 1 - 4 Openbaring 14: 6 – 8 Tekst: Zacharias 5: 4 Openbaring 14 “ God spreekt met twee woorden” a Door de vliegende vloek. b Door het vliegend evangelie. >>> Ps. 36: 3

23 Liturgie zondag 27 juli Mededelingen L.v.K. 436: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 8 Lezing van Gods Wet Gez. 1: 4, 8, 9 Gebed Schriftlezing Zach. 5: 1 - 4 Openb. 14: 6 - 8 Ps. 1: 1, 3 NB Preek Ps. 36: 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 2 Zegen

24 Psalm 36: 3 Bij U, HEER', is de levensbron; Uw licht doet, klaarder dan de zon, Ons 't heuglijk licht aanschouwen. Wees, die U kennen, mild en goed, En toon d' oprechten van gemoed Uw recht, waar z' op vertrouwen. Dat mij nooit trotse voet vertrapp', Noch boze hand in ballingschap Ellendig om doe zwerven. Daar zijn de werkers van het kwaad Gevallen in een jammerstaat, Waarin zij hulploos sterven.

25 Liturgie zondag 27 juli Mededelingen L.v.K. 436: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 8 Lezing van Gods Wet Gez. 1: 4, 8, 9 Gebed Schriftlezing Zach. 5: 1 - 4 Openb. 14: 6 - 8 Ps. 1: 1, 3 NB Preek Ps. 36: 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 2 Zegen

26 Collecte 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud Vandaag bestemd voor:

27 Liturgie zondag 27 juli Mededelingen L.v.K. 436: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 8 Lezing van Gods Wet Gez. 1: 4, 8, 9 Gebed Schriftlezing Zach. 5: 1 - 4 Openb. 14: 6 - 8 Ps. 1: 1, 3 NB Preek Ps. 36: 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 2 Zegen

28 Liturgie zondag 27 juli Mededelingen L.v.K. 436: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 8 Lezing van Gods Wet Gez. 1: 4, 8, 9 Gebed Schriftlezing Zach. 5: 1 - 4 Openb. 14: 6 - 8 Ps. 1: 1, 3 NB Preek Ps. 36: 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 2 Zegen

29 L.v.K. 78: 1, 2 1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

30 L.v.K. 78: 1, 2 2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer! In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer! Uw Geest moet in mij uitgestort: de rank die U ontvalt, verdort.

31 Liturgie zondag 27 juli Mededelingen L.v.K. 436: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 25: 6, 8 Lezing van Gods Wet Gez. 1: 4, 8, 9 Gebed Schriftlezing Zach. 5: 1 - 4 Openb. 14: 6 - 8 Ps. 1: 1, 3 NB Preek Ps. 36: 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 2 Zegen

32 Vanmiddag hoopt Ds. H. de Graaf voor te gaan.


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. de Graaf Thema: God spreekt met twee woorden."

Verwante presentaties


Ads door Google