De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate Hoe rijk ben jij? / Hoe ben jij rijk?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate Hoe rijk ben jij? / Hoe ben jij rijk?"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate Hoe rijk ben jij? / Hoe ben jij rijk?

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar

3 Mededelingen De collectedoelen van vandaag zijn beiden voor de kerk uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 29 nov a.s. zijn de collectedoelen: 1 e collecte kerk 2 e collecte zending uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 29 november a.s. hoopt voor te gaan: 10.00 uur en 17.00 uur ds. J.G. Schenau uit Goes

4 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 12, 13 NB Gedicht Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Lukas 12: 13 - 21 en 32 - 34 Ps. 17: 7 Preek Ps. 119: 13 en 6 NB Collecte Dankgebed *ELB. 328 *Zegen * Staande

5 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 12, 13 NB Gedicht Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Lukas 12: 13 - 21 en 32 - 34 Ps. 17: 7 Preek Ps. 119: 13 en 6 NB Collecte Dankgebed *ELB. 328 *Zegen * Staande

6 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 12, 13 NB Gedicht Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Lukas 12: 13 - 21 en 32 - 34 Ps. 17: 7 Preek Ps. 119: 13 en 6 NB Collecte Dankgebed *ELB. 328 *Zegen * Staande

7 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 12, 13 NB Gedicht Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Lukas 12: 13 - 21 en 32 - 34 Ps. 17: 7 Preek Ps. 119: 13 en 6 NB Collecte Dankgebed *ELB. 328 *Zegen * Staande

8 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 12, 13 NB Gedicht Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Lukas 12: 13 - 21 en 32 - 34 Ps. 17: 7 Preek Ps. 119: 13 en 6 NB Collecte Dankgebed *ELB. 328 *Zegen * Staande

9 Ps. 136: 12 en 13 NB Looft den Heer, die al wat leeft dagelijks zijn spijze geeft, die ons laaft en die ons voedt. Eeuwig is Hij trouw en goed. Aan den God des hemels zij eer en dank en heerschappij, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

10 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 12 NB Gedicht Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Lukas 12: 13 - 21 en 32 - 34 Ps. 17: 7 Preek Ps. 119: 13 en 6 NB Collecte Dankgebed *ELB. 328 *Zegen * Staande

11 Gedicht Heer, leer ons danken voor Uw zegen, leer ons danken voor Uw hulp, leer ons danken voor Uw gaven, leer ons leven met elkaar. Heer, leer ons danken voor ons leven, leer ons danken voor Uw troost, leer ons danken voor Uw liefde, leer ons omzien naar elkaar. Heer, leer ons danken voor Uw wereld, leer ons danken voor Uw Zoon, leer ons danken voor Uw tekens, opdat wij ze zullen verstaan!

12 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 12 NB Gedicht Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Lukas 12: 13 - 21 en 32 - 34 Ps. 17: 7 Preek Ps. 119: 13 en 6 NB Collecte Dankgebed *ELB. 328 *Zegen * Staande

13 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 12 NB Gedicht Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Lukas 12: 13 - 21 en 32 - 34 Ps. 17: 7 Preek Ps. 119: 13 en 6 NB Collecte Dankgebed *ELB. 328 *Zegen * Staande

14 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 12 NB Gedicht Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Lukas 12: 13 - 21 en 32 - 34 Ps. 17: 7 Preek Ps. 119: 13 en 6 NB Collecte Dankgebed *ELB. 328 *Zegen * Staande

15 13 En iemand uit de menigte zei tegen Hem: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. 14 Maar Hij zei tegen hem: Mens, wie heeft Mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? 15 En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. 16 En Hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijke man had veel opgebracht. 17 En hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan.

16 18 En hij zei: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. 19 En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. 20 Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? 21 Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

17 32 Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. 33 Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt, in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. 34 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

18 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 12 NB Gedicht Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Lukas 12: 13 - 21 en 32 - 34 Ps. 17: 7 Preek Ps. 119: 13 en 6 NB Collecte Dankgebed *ELB. 328 *Zegen * Staande

19 Ps. 17: 7 Red mij van hen, die 't ruim genot Der wereld voor hun heilgoed achten; Geen deel, dan in dit leven, wachten, En maken van den buik hun god. Van hen, die weelde, schatten, staten, Hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot; Verliezen moeten met den dood, En hunnen kindren overlaten.

20 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 12 NB Gedicht Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Lukas 12: 13 - 21 en 32 - 34 Ps. 17: 7 Preek Ps. 119: 13 en 6 NB Collecte Dankgebed *ELB. 328 *Zegen * Staande

21

22 Preek Schriftlezing: Lukas 12: 13-21 en 32-34 Tekst: Lukas 12: 13-21 >> Ps. 119: 13 en 6 NB Hoe rijk ben jij? / Hoe ben jij rijk?

23 Ps. 119: 13 en 6 NB Geef mij een hart dat U met vreugde groet, geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -, dat ik niet haak naar zilver, goud en goed, niet gretig schatten om mij heen vergare. Als Gij de weg der wet mij weten doet, dan zal ik die ten einde toe bewaren.

24 Ps. 119: 13 en 6 NB O God, ik ben van harte zeer verblijd over de weg van uw getuigenissen. In uw bevelen ligt mijn zaligheid, ik zal mij van uw wegen vergewissen. Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen.

25 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 12 NB Gedicht Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Lukas 12: 13 - 21 en 32 - 34 Ps. 17: 7 Preek Ps. 119: 13 en 6 NB Collecte Dankgebed *ELB. 328 *Zegen * Staande

26 Collecte Vandaag bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerk Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

27 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 12 NB Gedicht Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Lukas 12: 13 - 21 en 32 - 34 Ps. 17: 7 Preek Ps. 119: 13 en 6 NB Collecte Dankgebed *ELB. 328 *Zegen * Staande

28 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 12 NB Gedicht Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Lukas 12: 13 - 21 en 32 - 34 Ps. 17: 7 Preek Ps. 119: 13 en 6 NB Collecte Dankgebed *ELB. 328 *Zegen * Staande

29 ELB. 328 Breng dank aan de Eeuwige breng dank aan de Heilige, breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond. Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige, breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.

30 ELB. 328 Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk; zegt de arme: ik ben rijk, om wat de Here heeft gedaan voor ons. Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk; zegt de arme: ik ben rijk, om wat de Here heeft gedaan voor ons. Breng dank.

31 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 12 NB Gedicht Gebeden Kinderen zingen Schriftlezing: Lukas 12: 13 - 21 en 32 - 34 Ps. 17: 7 Preek Ps. 119: 13 en 6 NB Collecte Dankgebed *ELB. 328 *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate Hoe rijk ben jij? / Hoe ben jij rijk?"

Verwante presentaties


Ads door Google