De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het ABCD van het vluchtelingen-probleem:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het ABCD van het vluchtelingen-probleem:"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het ABCD van het vluchtelingen-probleem:

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche voor de kinderen tot en met 5 jaar. Tijdens de dienst en bij de uitgang wordt er gecollecteerd.

3 Mededelingen De collectiedoelen vandaag zijn: 1 e Collecte kerk 2 e Collecte zending uitgang: Rente, aflossing en onderhoud D.V. zondag 4 oktober hoopt Ds. van den Heuvel beide diensten voor te gaan

4 Mededelingen Zondag 4 oktober willen we weer eten inzamelen voor de voedselbank. Dit keer met het thema: Italiaans. We willen u vragen om: macaroni, spaghetti en/of pastasaus mee te nemen.

5 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Ps. 146: 1, 5, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezing van de wet Ps. 39: 6 NB Gebed Schriftlezing: Lucas 6: 27 - 35 1 Petrus 4: 9 - 14 Opw. 705 Tekst Verkondiging SB. 28: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *LvK. 481: 1, 2 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Ps. 146: 1, 5, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezing van de wet Ps. 39: 6 NB Gebed Schriftlezing: Lucas 6: 27 - 35 1 Petrus 4: 9 - 14 Opw. 705 Tekst Verkondiging SB. 28: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *LvK. 481: 1, 2 *Zegen * Staande

7 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Ps. 146: 1, 5, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezing van de wet Ps. 39: 6 NB Gebed Schriftlezing: Lucas 6: 27 - 35 1 Petrus 4: 9 - 14 Opw. 705 Tekst Verkondiging SB. 28: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *LvK. 481: 1, 2 *Zegen * Staande

8 Ps. 146: 1, 5, 7 Prijs den HEER met blijde galmen; Gij, mijn ziel, hebt rijke stof: ‘ k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen Vrolijk wijden aan Zijn lof; 'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, Hem verhogen in mijn lied.

9 Ps. 146: 1, 5, 7 't Is de HEER, die 't recht der armen, Der verdrukten gelden doet; Die, uit liefderijk erbarmen, Hongerigen mild'lijk voedt; Die gevang'nen vrijheid schenkt, En aan hun ellende denkt. 't Is de HEER, die 't recht der armen, Der verdrukten gelden doet; Die, uit liefderijk erbarmen, Hongerigen mild'lijk voedt; Die gevang'nen vrijheid schenkt, En aan hun ellende denkt.

10 Ps. 146: 1, 5, 7 't Is de HEER, die vreemdelingen Met een wakend oog beschouwt; Weduw en wees in twistgedingen En in kommer staande houdt; Maar Zijn arm, der vromen hoop, Stuit de bozen in hun loop.

11 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Ps. 146: 1, 5, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezing van de wet Ps. 39: 6 NB Gebed Schriftlezing: Lucas 6: 27 - 35 1 Petrus 4: 9 - 14 Opw. 705 Tekst Verkondiging SB. 28: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *LvK. 481: 1, 2 *Zegen * Staande

12 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Ps. 146: 1, 5, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezing van de wet Ps. 39: 6 NB Gebed Schriftlezing: Lucas 6: 27 - 35 1 Petrus 4: 9 - 14 Opw. 705 Tekst Verkondiging SB. 28: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *LvK. 481: 1, 2 *Zegen * Staande

13 Ps. 119: 7 NB Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt. Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde. Open mijn oog, zodat het helder ziet, dat ik de wondren van uw wet ontware. O Heer, verberg mij uw geboden niet; ik ben een gast en vreemdeling op aarde.

14 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Ps. 146: 1, 5, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezing van de wet Ps. 39: 6 NB Gebed Schriftlezing: Lucas 6: 27 - 35 1 Petrus 4: 9 - 14 Opw. 705 Tekst Verkondiging SB. 28: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *LvK. 481: 1, 2 *Zegen * Staande

15 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Ps. 146: 1, 5, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezing van de wet Ps. 39: 6 NB Gebed Schriftlezing: Lucas 6: 27 - 35 1 Petrus 4: 9 - 14 Opw. 705 Tekst Verkondiging SB. 28: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *LvK. 481: 1, 2 *Zegen * Staande

16 Ps. 39: 6 NB Hoor mijn gebed, Heer, neem mijn smeking aan en laat mij tot U naderen. Gelijk een vreemd'ling klop ik bij U aan, een gast, als al mijn vaderen. Laat van mij af, opdat ik vreugd verwerf, voordat ik henenga en sterf.

17 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Ps. 146: 1, 5, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezing van de wet Ps. 39: 6 NB Gebed Schriftlezing: Lucas 6: 27 - 35 1 Petrus 4: 9 - 14 Opw. 705 Tekst Verkondiging SB. 28: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *LvK. 481: 1, 2 *Zegen * Staande

18 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Ps. 146: 1, 5, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezing van de wet Ps. 39: 6 NB Gebed Schriftlezing: Lucas 6: 27 - 35 1 Petrus 4: 9 - 14 Opw. 705 Tekst Verkondiging SB. 28: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *LvK. 481: 1, 2 *Zegen * Staande

19 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Ps. 146: 1, 5, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezing van de wet Ps. 39: 6 NB Gebed Schriftlezing: Lucas 6: 27 - 35 1 Petrus 4: 9 - 14 Opw. 705 Tekst Verkondiging SB. 28: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *LvK. 481: 1, 2 *Zegen * Staande

20 Opw. 705 Aan de maaltijd wordt het stil, als de meester knielen wil, en vol liefde als een knecht, elk apart de voeten wast en zegt: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij Als je Mij gaat volgen

21 Opw. 705 Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

22 Opw. 705 In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij Als je Mij gaat volgen

23 Opw. 705 Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

24 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Ps. 146: 1, 5, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezing van de wet Ps. 39: 6 NB Gebed Schriftlezing: Lucas 6: 27 - 35 1 Petrus 4: 9 - 14 Opw. 705 Tekst Verkondiging SB. 28: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *LvK. 481: 1, 2 *Zegen * Staande

25 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Ps. 146: 1, 5, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezing van de wet Ps. 39: 6 NB Gebed Schriftlezing: Lucas 6: 27 - 35 1 Petrus 4: 9 - 14 Opw. 705 Tekst Verkondiging SB. 28: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *LvK. 481: 1, 2 *Zegen * Staande

26 Verkondiging Schriftlezing: Lucas 6: 27 - 35 1 Petrus 4: 9 - 14 >>> SB. 28: 2, 3, 4 Het ABCD van het vluchtelingen-probleem:

27 Verkondiging Schriftlezing: Lucas 6: 27 - 35 1 Petrus 4: 9 - 14 >>> SB. 28: 2, 3, 4 Het ABCD van het vluchtelingen-probleem: Actuele vragen Bijbelse lijnen Christelijke principes Doen in praktijk

28 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Ps. 146: 1, 5, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezing van de wet Ps. 39: 6 NB Gebed Schriftlezing: Lucas 6: 27 - 35 1 Petrus 4: 9 - 14 Opw. 705 Tekst Verkondiging SB. 28: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *LvK. 481: 1, 2 *Zegen * Staande

29 Schriftberijming 28: 2, 3, 4 Van liefde zij uw hart vervuld, een vuur, nooit uitgewoed. Een liefde die verdraagt en duldt, de zonden toedekt en de schuld elkaar vergeven doet.

30 Schriftberijming 28: 2, 3, 4 Uw huis sta open, welgemeend; betoont u steeds gastvrij. Dient naar uw gave iedereen, beheert wat God u heeft geleend, genade velerlei.

31 Schriftberijming 28: 2, 3, 4 Laat als u spreekt uw woord steeds zijn een echo van Gods stem en laten diensten, groot en klein een weerschijn van Gods daden zijn, verricht in kracht van Hem.

32 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Ps. 146: 1, 5, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezing van de wet Ps. 39: 6 NB Gebed Schriftlezing: Lucas 6: 27 - 35 1 Petrus 4: 9 - 14 Opw. 705 Tekst Verkondiging SB. 28: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *LvK. 481: 1, 2 *Zegen * Staande

33 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Zending Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

34 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Ps. 146: 1, 5, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezing van de wet Ps. 39: 6 NB Gebed Schriftlezing: Lucas 6: 27 - 35 1 Petrus 4: 9 - 14 Opw. 705 Tekst Verkondiging SB. 28: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *LvK. 481: 1, 2 *Zegen * Staande

35 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Ps. 146: 1, 5, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezing van de wet Ps. 39: 6 NB Gebed Schriftlezing: Lucas 6: 27 - 35 1 Petrus 4: 9 - 14 Opw. 705 Tekst Verkondiging SB. 28: 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *LvK. 481: 1, 2 *Zegen * Staande

36 LvK. 481: 1, 2 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

37 LvK. 481: 1, 2 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

38 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Ps. 146: 1, 5, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezing van de wet Ps. 39: 6 NB Gebed Schriftlezing: Lucas 6: 27 - 35 1 Petrus 4: 9 - 14 Opw. 705 Tekst Verkondiging SB. 28: 2, 3, 4 Avondmaalsviering Collecte Dankgebed *LvK. 481: 1, 2 *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het ABCD van het vluchtelingen-probleem:"

Verwante presentaties


Ads door Google