De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate Het thema is: Groei!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate Het thema is: Groei!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate Het thema is: Groei!

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen De collectedoelen van D.V. zondag 27 september a.s. zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte zending uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 27 september a.s. hoopt voor te gaan: 10.00 uur en 17.00 uur ds. A.G.M. Weststrate

4 Liturgie zondag 20 september Mededelingen UAM 181 *Stil gebed *Votum en groet Inleiding op thema Ps. 52: 6 en 7 Wetslezing Ps. 1: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Petrus 3: 1 - 18 LvK 63: 1, 2 en 4 Preek LvK. 78: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 92: 7 *Zegen * Staande

5 Liturgie zondag 20 september Mededelingen UAM 181 *Stil gebed *Votum en groet Inleiding op thema Ps. 52: 6 en 7 Wetslezing Ps. 1: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Petrus 3: 1 - 18 LvK 63: 1, 2 en 4 Preek LvK. 78: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 92: 7 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 20 september Mededelingen UAM 181 *Stil gebed *Votum en groet Inleiding op thema Ps. 52: 6 en 7 Wetslezing Ps. 1: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Petrus 3: 1 - 18 LvK 63: 1, 2 en 4 Preek LvK. 78: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 92: 7 *Zegen * Staande

7 UAM 181 O Vader, die de Landman zijt die zelf uw wijngaard toebereidt, doe in uw hof de vruchten groeien. Maak wilde ranken klein en kort, neem weg wat dood is en verdord, kom om wat vrucht draagt te besnoeien. O Vader, kom, betreed uw hof opdat wij bloeien tot uw lof.

8 UAM 181 O Christus, die de wijnstok zijt, de plant waaraan de rank gedijt, in U, o Heer, zijn wij geborgen. De landman, die de ranken kent, heeft ons de wijnstok ingeënt, Hij zelf zal voor de vruchten zorgen. Door U, o Christus, door uw bloed, zijn onze vruchten groot en goed.

9 UAM 181 O Geest, van wie de vruchten zijn, de druiven en de rode wijn, doe mij omhoog, naar boven groeien want deze wijnstok die mij draagt, het groene hout dat God behaagt, dat doet de liefde openbloeien. Gij Landman, die de vruchten leest, pluk zelf de vruchten van de Geest!

10 Liturgie zondag 20 september Mededelingen UAM 181 *Stil gebed *Votum en groet Inleiding op thema Ps. 52: 6 en 7 Wetslezing Ps. 1: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Petrus 3: 1 - 18 LvK 63: 1, 2 en 4 Preek LvK. 78: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 92: 7 *Zegen * Staande

11 Liturgie zondag 20 september Mededelingen UAM 181 *Stil gebed *Votum en groet Inleiding op thema Ps. 52: 6 en 7 Wetslezing Ps. 1: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Petrus 3: 1 - 18 LvK 63: 1, 2 en 4 Preek LvK. 78: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 92: 7 *Zegen * Staande

12

13 Liturgie zondag 20 september Mededelingen UAM 181 *Stil gebed *Votum en groet Inleiding op thema Ps. 52: 6 en 7 Wetslezing Ps. 1: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Petrus 3: 1 - 18 LvK 63: 1, 2 en 4 Preek LvK. 78: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 92: 7 *Zegen * Staande

14 Ps. 52: 6 en 7 Maar ik zal als d’ olijfboom groeien, In ’t huis des groten Gods; Ik zal in eer en godsvrucht bloeien. God is mijn steun en rots; Op Zijne gunst, mij toegezeid, Vertrouw ’k in eeuwigheid.

15 Ps. 52: 6 en 7 Mijn God, U zal ik eeuwig loven, Omdat Gij ’t hebt gedaan; ’k Verwacht Uw trouwe hulp van boven; Uw waarheid zal bestaan; Uw naam is voor ’t oprecht gemoed Van al Uw gunstvolk goed.

16 Liturgie zondag 20 september Mededelingen UAM 181 *Stil gebed *Votum en groet Inleiding op thema Ps. 52: 6 en 7 Wetslezing Ps. 1: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Petrus 3: 1 - 18 LvK 63: 1, 2 en 4 Preek LvK. 78: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 92: 7 *Zegen * Staande

17 Liturgie zondag 20 september Mededelingen UAM 181 *Stil gebed *Votum en groet Inleiding op thema Ps. 52: 6 en 7 Wetslezing Ps. 1: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Petrus 3: 1 - 18 LvK 63: 1, 2 en 4 Preek LvK. 78: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 92: 7 *Zegen * Staande

18 Ps. 1: 1 en 2 NB Gezegend hij, die in der bozen raad niet wandelt, noch met goddelozen gaat, noch zich met spotters in de kring laat noden, waar ieder lacht met God en zijn geboden, maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft en dag en nacht met zijn geboden leeft.

19 Ps. 1: 1 en 2 NB Hij is een groene boom die staat gepland waar waterbeken vloeien door het land. Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten, te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten Gezegend die zich aan Gods wetten voedt: het gaat hem wel in alles wat hij doet.

20 Liturgie zondag 20 september Mededelingen UAM 181 *Stil gebed *Votum en groet Inleiding op thema Ps. 52: 6 en 7 Wetslezing Ps. 1: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Petrus 3: 1 - 18 LvK 63: 1, 2 en 4 Preek LvK. 78: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 92: 7 *Zegen * Staande

21 Liturgie zondag 20 september Mededelingen UAM 181 *Stil gebed *Votum en groet Inleiding op thema Ps. 52: 6 en 7 Wetslezing Ps. 1: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Petrus 3: 1 - 18 LvK 63: 1, 2 en 4 Preek LvK. 78: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 92: 7 *Zegen * Staande

22 Liturgie zondag 20 september Mededelingen UAM 181 *Stil gebed *Votum en groet Inleiding op thema Ps. 52: 6 en 7 Wetslezing Ps. 1: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Petrus 3: 1 - 18 LvK 63: 1, 2 en 4 Preek LvK. 78: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 92: 7 *Zegen * Staande

23 LvK. 63: 1, 2 en 4 De Heer verschijnt te middernacht! Nu is nog alles stil, maar zalig hij die toch reeds wacht en Hem begroeten wil. Want ook als niemand naar Hem vraagt noch in zijn dag gelooft, zijn komst wordt door geen macht vertraagd: Hij heeft het zelf beloofd.

24 LvK. 63: 1, 2 en 4 Zijn onze lampen wel gereed en branden ze wel goed, zodat, als Christus binnentreedt, Hij waardig wordt begroet?

25 Liturgie zondag 20 september Mededelingen UAM 181 *Stil gebed *Votum en groet Inleiding op thema Ps. 52: 6 en 7 Wetslezing Ps. 1: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Petrus 3: 1 - 18 LvK 63: 1, 2 en 4 Preek LvK. 78: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 92: 7 *Zegen * Staande

26 Preek Schriftlezing: 2 Petrus 3: 1 - 18 Tekst: 2 Petrus 3: 18a >>> LvK. 78: 1 en 2 Groei!

27 LvK. 78: 1 en 2 Laat me in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

28 LvK. 78: 1 en 2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer! In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer! Uw Geest moet in mij uitgestort: de rank die U ontvalt, verdort.

29 Collecte Vandaag bestemd voor: 1.Kerk 2.Noodhulp vluchtelingen Europa Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

30 Vluchtelingen Europa Noodhulp deputaten diaconaat i.s.m. Project 10 27 (GZB), Verre Naasten en Stichting Oost-Europa

31 Dichtbij Wat komt het dichtbij. Vluchtelingen in of richting Europa. We kunnen er niet omheen, willen er niet omheen. Onze naaste roept ons.

32 Samen Daarom hebben wij als kerkelijke organi- saties de handen ineen geslagen. Samen kunnen we in drie gebieden helpen.

33 1. In de eigen regio Partnerkerken van de GZB in Syrië en Libanon bieden vluchtelingen in de eigen regio voeding, medicijnen en onderwijs.

34 2. In Europa Partnerkerken in Griekenland en Oost- Europa helpen passerende vluchtelingen daar aan ‘bed, bad en brood’.

35 3. In Nederland Voor vluchtelingen in Nederlandse opvangcentra staan kerkelijke vrijwilligers klaar via GZB-partner stichting Gave.

36 Gebed Bid mee voor de vluchtelingen en de kerken die in de genoemde regio’s hulp bieden. Als kerken mogen we deze kerken helpen! Foto: EPA

37 Hartelijk dank! diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Helpt u, help jij mee?

38 Liturgie zondag 20 september Mededelingen UAM 181 *Stil gebed *Votum en groet Inleiding op thema Ps. 52: 6 en 7 Wetslezing Ps. 1: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Petrus 3: 1 - 18 LvK 63: 1, 2 en 4 Preek LvK. 78: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 92: 7 *Zegen * Staande

39 Liturgie zondag 20 september Mededelingen UAM 181 *Stil gebed *Votum en groet Inleiding op thema Ps. 52: 6 en 7 Wetslezing Ps. 1: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Petrus 3: 1 - 18 LvK 63: 1, 2 en 4 Preek LvK. 78: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 92: 7 *Zegen * Staande

40 Ps. 92: 7 ’t Rechtvaardig volk zal bloeien, Gelijk op Libanon, Bij ’t koest’ren van de zon, De palm en ceder groeien. Zij, die in ’t huis des HEEREN, In ’t voorhof zijn geplant, Zien door des Hoogsten hand Hun wasdom steeds vermeêren.

41 Liturgie zondag 20 september Mededelingen UAM 181 *Stil gebed *Votum en groet Inleiding op thema Ps. 52: 6 en 7 Wetslezing Ps. 1: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Petrus 3: 1 - 18 LvK 63: 1, 2 en 4 Preek LvK. 78: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 92: 7 *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate Het thema is: Groei!"

Verwante presentaties


Ads door Google