De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. van Mulligen Het thema: Het einde is nabij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. van Mulligen Het thema: Het einde is nabij."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. van Mulligen Het thema: Het einde is nabij

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen De collectiedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e diaconie uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 9 augustus a.s. hoopt Ds. H. de Graaf uit Urk in beide diensten voor te gaan.

4 Liturgie zondag 2 augustus Mededelingen E.L.B. 406: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 96: 1, 8, 9 Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7 - 19 L.v.K. 106: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 98: 1, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 93: 1, 2, 3, 4 NB *Geloofsbelijdenis *E.L.B 411 *Zegen * Staande

5 Liturgie zondag 2 augustus Mededelingen E.L.B. 406: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 96: 1, 8, 9 Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7 - 19 L.v.K. 106: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 98: 1, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 93: 1, 2, 3, 4 NB *Geloofsbelijdenis *E.L.B 411 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 2 augustus Mededelingen E.L.B. 406: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 96: 1, 8, 9 Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7 - 19 L.v.K. 106: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 98: 1, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 93: 1, 2, 3, 4 NB *Geloofsbelijdenis *E.L.B 411 *Zegen * Staande

7 Evangelische LB 406: 1, 2, 3, 4 1 Eens zal op de grote morgen klinken het bazuingeschal, dan zal Jezus wederkomen als de Rechter van 't heelal. Wie zal op de grote morgen buigen voor die majesteit? wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid?

8 Evangelische LB 406: 1, 2, 3, 4 2 Eens zal op de grote morgen 't mensdom zwijgen eind'lijk stil; dan zal Jezus Christus vragen: 'Wat deed u om mijnentwil? Wie zal op de grote morgen buigen voor die majesteit? wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid?

9 Evangelische LB 406: 1, 2, 3, 4 3 Eens zal op de grote morgen Jezus' macht worden erkend: dan zal ieder mens beseffen, dat Gods Woord geen leugens kent. Wie zal op de grote morgen buigen voor die majesteit? wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid?

10 Evangelische LB 406: 1, 2, 3, 4 4 Eens zal op de grote morgen blank en bruin worden vereend: kleur of ras is niet belangrijk, maar Gods gunst aan ons verleend. Wie zal op de grote morgen buigen voor die majesteit? wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid?

11 Liturgie zondag 2 augustus Mededelingen E.L.B. 406: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 96: 1, 8, 9 Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7 - 19 L.v.K. 106: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 98: 1, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 93: 1, 2, 3, 4 NB *Geloofsbelijdenis *E.L.B 411 *Zegen * Staande

12 Liturgie zondag 2 augustus Mededelingen E.L.B. 406: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 96: 1, 8, 9 Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7 - 19 L.v.K. 106: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 98: 1, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 93: 1, 2, 3, 4 NB *Geloofsbelijdenis *E.L.B 411 *Zegen * Staande

13 Ps. 96: 1, 8, 9 1 Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE; Zing, aarde, zing dien God ter ere; Looft ’s HEEREN naam met hart en mond; Vermeldt Zijn heil op ’t wereldrond; Dat dag aan dag Zijn roem vermeêre.

14 Ps. 96: 1, 8, 9 8 Dat zich de hemelen verblijden; Verheugd zij d’ aard’ aan alle zijden; Verheugd de volheid van de zee; Het veld spring’ op met al het vee, En ’t woud moet juichend God belijden.

15 Ps. 96: 1, 8, 9 9 ’t Juich' al voor ’t aangezicht des HEEREN: Hij komt, die d’ aarde zal regeren En richten, vol van majesteit; De wereld zal gerechtigheid, Het mensdom Zijne waarheid eren.

16 Liturgie zondag 2 augustus Mededelingen E.L.B. 406: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 96: 1, 8, 9 Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7 - 19 L.v.K. 106: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 98: 1, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 93: 1, 2, 3, 4 NB *Geloofsbelijdenis *E.L.B 411 *Zegen * Staande

17 Liturgie zondag 2 augustus Mededelingen E.L.B. 406: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 96: 1, 8, 9 Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7 - 19 L.v.K. 106: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 98: 1, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 93: 1, 2, 3, 4 NB *Geloofsbelijdenis *E.L.B 411 *Zegen * Staande

18 Liturgie zondag 2 augustus Mededelingen E.L.B. 406: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 96: 1, 8, 9 Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7 - 19 L.v.K. 106: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 98: 1, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 93: 1, 2, 3, 4 NB *Geloofsbelijdenis *E.L.B 411 *Zegen * Staande

19 L.v.K. 106: 1, 2, 3, 4 1 Het einde aller dingen is nabij, zo weest dan nuchter, waakt in de gebeden, vurig van hart en staat elkander bij; liefde dekt alle ongerechtigheden.

20 L.v.K. 106: 1, 2, 3, 4 2 Staat voor elkander open, dient elkaar, ieder gelijk hij gaven heeft gekregen; maakt om u heen het heil des Heren waar en deelt met een ruim hart Gods grote zegen.

21 L.v.K. 106: 1, 2, 3, 4 3 Als iemand spreekt, hij spreke vrank en vrij als iemand dient, hij diene met zijn daden, dat God in taal en taak verheerlijkt zij: Woord van zijn Woord, genade voor genade.

22 L.v.K. 106: 1, 2, 3, 4 4 Door Jezus den Messias wien behoort de kracht, de heerlijkheid alle de dagen; zo weest nu waakzaam en gedenkt het woord het einde aller dingen heeft geslagen.

23 Liturgie zondag 2 augustus Mededelingen E.L.B. 406: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 96: 1, 8, 9 Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7 - 19 L.v.K. 106: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 98: 1, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 93: 1, 2, 3, 4 NB *Geloofsbelijdenis *E.L.B 411 *Zegen * Staande

24 Liturgie zondag 2 augustus Mededelingen E.L.B. 406: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 96: 1, 8, 9 Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7 - 19 L.v.K. 106: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 98: 1, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 93: 1, 2, 3, 4 NB *Geloofsbelijdenis *E.L.B 411 *Zegen * Staande

25 Verkondiging Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7 - 19 >>> Ps. 98: 1, 4 Het einde is nabij

26 Liturgie zondag 2 augustus Mededelingen E.L.B. 406: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 96: 1, 8, 9 Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7 - 19 L.v.K. 106: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 98: 1, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 93: 1, 2, 3, 4 NB *Geloofsbelijdenis *E.L.B 411 *Zegen * Staande

27 Ps. 98: 1, 4 1 Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, Dien groten God, die wond’ren deed; Zijn rechterhand, vol sterkt’ en ere, Zijn heilig’ arm wrocht heil na leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden; Nu heeft Hij zijn gerechtigheid. Zo vlekkeloos en ongeschonden, Voor ’t heidendom ten toon gespreid.

28 Ps. 98: 1, 4 4 Laat al de stromen vrolijk zingen, De handen klappen naar omhoog; ’t Gebergte, vol van vreugde, springen En hupp’len voor des HEEREN oog: Hij komt, Hij komt, om d’ aard’ te richten, De wereld in gerechtigheid; Al ’t volk, daar ’t wreed geweld moet zwichten, Wordt in rechtmatigheid geleid.

29 Liturgie zondag 2 augustus Mededelingen E.L.B. 406: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 96: 1, 8, 9 Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7 - 19 L.v.K. 106: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 98: 1, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 93: 1, 2, 3, 4 NB *Geloofsbelijdenis *E.L.B 411 *Zegen * Staande

30 Liturgie zondag 2 augustus Mededelingen E.L.B. 406: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 96: 1, 8, 9 Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7 - 19 L.v.K. 106: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 98: 1, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 93: 1, 2, 3, 4 NB *Geloofsbelijdenis *E.L.B 411 *Zegen * Staande

31 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Diaconie Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

32 Liturgie zondag 2 augustus Mededelingen E.L.B. 406: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 96: 1, 8, 9 Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7 - 19 L.v.K. 106: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 98: 1, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 93: 1, 2, 3, 4 NB *Geloofsbelijdenis *E.L.B 411 *Zegen * Staande

33 Liturgie zondag 2 augustus Mededelingen E.L.B. 406: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 96: 1, 8, 9 Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7 - 19 L.v.K. 106: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 98: 1, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 93: 1, 2, 3, 4 NB *Geloofsbelijdenis *E.L.B 411 *Zegen * Staande

34 Ps. 93: 1, 2, 3, 4 NB 1 De Heer is Koning, Hij regeert altijd, omgord met macht, bekleed met majesteit. Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand. Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

35 Ps. 93: 1, 2, 3, 4 NB 2 Uw troon staat van de aanvang af gesteld op vaste pijlers in het oergeweld. Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

36 Ps. 93: 1, 2, 3, 4 NB 3 Geweldiger dan water en dan wind is in de hoogte God die overwint. Geweldig is de Here die zijn voet plant op de nek van deze watervloed.

37 Ps. 93: 1, 2, 3, 4 NB 4 Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. Tot sieraad is uw hoge heiligheid en in die glans trotseert uw huis de tijd.

38 Liturgie zondag 2 augustus Mededelingen E.L.B. 406: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 96: 1, 8, 9 Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7 - 19 L.v.K. 106: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 98: 1, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 93: 1, 2, 3, 4 NB *Geloofsbelijdenis *E.L.B 411 *Zegen * Staande

39 Liturgie zondag 2 augustus Mededelingen E.L.B. 406: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 96: 1, 8, 9 Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7 - 19 L.v.K. 106: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 98: 1, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 93: 1, 2, 3, 4 NB *Geloofsbelijdenis *E.L.B 411 *Zegen * Staande

40 Evangelische LB 411 Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Straks als er een nieuwe dag begint en het licht het van het duister wint, mag ik bij hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan, hef ik daar mijn loflied aan:

41 Evangelische LB 411 Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

42 Liturgie zondag 2 augustus Mededelingen E.L.B. 406: 1, 2, 3, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 96: 1, 8, 9 Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7 - 19 L.v.K. 106: 1, 2, 3, 4 Kindernevendienst Verkondiging Ps. 98: 1, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 93: 1, 2, 3, 4 NB *Geloofsbelijdenis *E.L.B 411 *Zegen * Staande

43 Volgende week zondag hoopt Ds. H. de Graaf uit Urk in beide diensten voor te gaan.


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. van Mulligen Het thema: Het einde is nabij."

Verwante presentaties


Ads door Google