De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarverslag 2015. 1.Inleiding 2.OR en communicatie 3.Onderwerpen 4.Advies en instemmingsverzoeken 5.Kennis en scholing OR 6.OR en samenwerking met andere.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarverslag 2015. 1.Inleiding 2.OR en communicatie 3.Onderwerpen 4.Advies en instemmingsverzoeken 5.Kennis en scholing OR 6.OR en samenwerking met andere."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarverslag 2015

2 1.Inleiding 2.OR en communicatie 3.Onderwerpen 4.Advies en instemmingsverzoeken 5.Kennis en scholing OR 6.OR en samenwerking met andere Medezeggenschapsorganen 7.Vooruitblik 2016 Inhoudsopgave:

3 Inleiding We zijn als BGHU inmiddels begonnen aan ons derde jaar. Een goed moment om terug te blikken op wat er afgelopen jaar gespeeld heeft binnen de BGHU en welke rol de ondernemingsraad hierin heeft gespeeld. Afgelopen jaar heeft de BghU duidelijk een groei doorgemaakt. Niet alleen in volume door de toetreding van de gemeenten Zeist, Nieuwegein, Houten, Bunnik en Lopik, maar ook als organisatie. Het stof van het hectische eerste jaar is neergedaald en de BghU is volwassener geworden. Complimenten aan alle medewerkers, die keihard hebben gewerkt om dit te bewerkstelligen. Ook de verhouding tussen de OR BghU en de bestuurder is verder gegroeid. De samenwerking in het afgelopen jaar was constructief. We dienen beiden hetzelfde belang, namelijk de BghU. Voor de OR staan de medewerkers centraal. Wij hebben daarom de resultaten uit het MTO 2014 zeer serieus genomen en zijn hier mee aan de slag zijn gegaan in 2015. Dat dit resultaat heeft opgeleverd blijkt wel uit het MTO 2015. We gaan ons best doen om deze lijn door te trekken in 2016.

4 OR en communicatie Het afgelopen jaar hebben we naast het jaarverslag 2014 ook 2 nieuwsbrieven gepubliceerd. Daarin hebben we de medewerkers o.a. geïnformeerd over onze rol in het proces aansluiting 5 gemeenten, de belangrijkste conclusies uit het MTO, meedenken over de bezuiniging op de secundaire arbeidsvoorwaarden.jaarverslag 2014

5 Onderwerpen 2015 De OR heeft in 2015 in het overleg met de bestuurder onder meer de onderstaande onderwerpen besproken: Wel of niet oprichten van een GO (Georganiseerd Overleg) Toetreding Utrechtse Heuvelrug Integratie nieuwe medewerkers Resultaten Medewerkers Tevredenheidsonderzoek 2014 De automatiseringsproblemen Individueel loopbaanbudget Arbo (werkplekonderzoek en verlichting) Flexwerken en gedragsregels Informatie Beheerplan Vacature Manager Klantcontact

6 En verder nog: Uitvoering RGW en beoordelingssystematiek in de praktijk Onduidelijkheid bij Flexpoolmedewerkers Kader tijds-en plaatsonafhankelijk werken Bedrijfshulpverlening Actualiteitendagen Privacy medewerkers Uitbreiding werkzaamheden BghU Vervanging KANA Werkkostenregeling Wat er precies besproken is over deze onderwerpen kun je teruglezen in de notulen die te vinden zijn op intranet!intranet

7 Advies,- en instemmingsverzoeken Het afgelopen jaar heeft de OR één adviesaanvraag gekregen. Op de Adviesaanvraag Toetreding Utrechtse Heuvelrug hebben wij onder voorwaarden positief geadviseerd.Adviesaanvraag Toetreding Utrechtse Heuvelrug

8 Kennis en Scholing OR In het afgelopen jaar hebben de OR leden trainingen gevolgd op het gebied van de WOR, dagelijks bestuur en een cursus braintraining en mindmappen. Mirko (Secretaris) en Dennis (Voorzitter) hebben de cursus dagelijks bestuur gevolgd. Deze werd door de Centrale Ondernemingsraad van Utrecht georganiseerd en wij konden daarbij aanschuiven. Daarnaast hebben alle leden nog een dagdeel verdiepingscursus WOR gevolgd. Ook de cursus Braintraining en Mindmappen heeft ons zeer bruikbare tips opgeleverd.

9 OR BghU en samenwerking De OR onderhoud nauwe contacten met de Centrale Ondernemingsraad van de Gemeente Utrecht (COR). Op deze manier blijven we vroeg op de hoogte van ontwikkelingen die ons mogelijk gaan raken en kunnen we meeliften op hun kennis. Afgelopen jaar hebben we ons sterk gemaakt voor betrokkenheid en zeggenschap van onze medewerkers bij zaken die spelen op het vlak van CAO aangelegenheden bij Utrecht. Het betrekken van BghU medewerkers bij bijvoorbeeld de ronde tafel overleggen die georganiseerd werden om de bezuinigingsopdracht van de Gemeente Utrecht vorm te geven is daar een goed voorbeeld van. We hopen dan ook dat voldoende medewerkers zich hiervoor opgeven!opgeven

10 Vooruitblik 2016 In het MTO 2015 zijn een aantal onderwerpen naar voren gekomen die wij voor het personeel zeer belangrijk vinden. Zo zal onze aandacht dit jaar extra uitgaan naar de flexpool en zijn we actief betrokken bij het proces dat vorm moet geven aan het begrip “Het nieuwe werken” binnen onze organisatie. Ook gaan we in 2016 een huiskamerpresentatie houden. Maar de belangrijkste taak voor dit jaar zal waarschijnlijk de voorbereiding op de OR- verkiezingen van 2017 zijn.


Download ppt "Jaarverslag 2015. 1.Inleiding 2.OR en communicatie 3.Onderwerpen 4.Advies en instemmingsverzoeken 5.Kennis en scholing OR 6.OR en samenwerking met andere."

Verwante presentaties


Ads door Google