De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MR De Palster Mede vormgeven aan beleid op school Waar staan we voor! Als medezeggenschapsraad bestaande uit leerkrachten en ouders willen wij mede vormgeven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MR De Palster Mede vormgeven aan beleid op school Waar staan we voor! Als medezeggenschapsraad bestaande uit leerkrachten en ouders willen wij mede vormgeven."— Transcript van de presentatie:

1 MR De Palster Mede vormgeven aan beleid op school Waar staan we voor! Als medezeggenschapsraad bestaande uit leerkrachten en ouders willen wij mede vormgeven aan het beleid op de basisschool RKBS De Palster en bijdragen aan de uitvoering van dat beleid. Dat doen we door: -De (beleids-)voorstellen van het bestuur/directie te beoordelen en gebruik te maken van het advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht. -Communiceren met onze achterbannen over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op De Palster beïnvloeden. Centraal staat daarbij hoe we kunnen helpen de kinderen zich zo veelzijdig mogelijk te ontwikkelen en een fijne basisschooltijd te bezorgen.

2 MR De Palster Mede vormgeven aan beleid op school Wat willen we? Onze uitgangspunten zijn: -We willen als Medezeggenschapsraad namens ouders en personeel de medezeggenschap binnen de basisschool De Palster invullen. -We willen niet alleen beleidsvoorstellen van het bestuur/directie beoordelen, maar daarnaast indien nodig, zelf met ideeën komen en gevraagd dan wel ongevraagd advies geven. -We willen in nauw contact staan met ouders en leerkrachten en open staan voor hun vragen, opmerkingen en reacties. - We willen, als vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten, invloed uitoefenen op het beleid van de school.

3 MR De Palster Mede vormgeven aan beleid op school Hoe doen we dat! Als MR willen we een actieve rol spelen in de besluitvorming: - Dat betekent dat we gebruik maken van de adviserende rol die de MR heeft richting directie. - We willen door directie en bestuur vooraf op de hoogte worden gebracht van zaken die spelen, zodat we gelegenheid krijgen om onze mening te vormen over zaken die gevolgen voor de Palster hebben. - We willen actief signalen afgeven aan directie en bestuur over zaken die De Palster ten goede komen en na overleg bepaalde zaken verder uitwerken. - Naast het beoordelen van de jaarlijks verplichte zaken wil de MR op het gebied van de communicatie initiatieven ondernemen. o.a. door in de nieuwsbrief verslag te doen van de overleggen, en de standpunten en adviezen van de MR met ouders en leerkrachten te bespreken.

4 MR De Palster Mede vormgeven aan beleid op school Wat zijn onze bevoegdheden ? BeschrijvingBevoegdheid Onderwijskundig Schoolplan MR instemmingsrecht Schooljaarplan/begroting MRMR adviesrecht SchoolgidsMR oudergeleding instemmingsrecht ZorgplanMR instemmingsrecht Personeel en Formatie SchoolformatieplanMR personeelsgeleding instemmingsrecht ScholingsplanMR personeelsgeleding instemmingsrecht TaakverdelingMR personeelsgeleding instemmingsrecht WerktijdenregelingMR personeelsgeleding instemmingsrecht

5 MR De Palster Mede vormgeven aan beleid op school Wat zijn onze bevoegdheden ? (vervolg 1) BeschrijvingBevoegdheid Materiële zaken OnderhoudsplanMR adviesrecht Arbo- beleid Veiligheid & gezondheidMR instemmingsrecht Financiën SchoolbegrotingMR adviesrecht SponsoringMR instemmingsrecht

6 MR De Palster Mede vormgeven aan beleid op school Wat zijn onze bevoegdheden ? (vervolg 2) BeschrijvingBevoegdheid Management MR activiteitenplanMR instemmingsrecht MR jaarverslagMR instemmingsrecht MR reglementMR instemmingsrecht MR StatuutMR instemmingsrecht Huishoudelijk ReglementMR instemmingsrecht Overige zaken OnderwijstijdMR oudergeleding instemmingsrecht VakantieregelingMR adviesrecht Buitenschoolse opvangMR oudergeleding instemmingsrecht

7 MR De Palster Mede vormgeven aan beleid op school Wat is de GMR ? Binnen het schoolbestuur van de St. R.K. Primair Onderwijs Culemborg is de medezeggenschap geregeld op twee niveaus: Het overleg van de medezeggenschapsraad (MR) met de directeur van De Palster over de zogenaamde schoolse zaken zoals schoolplan, veiligheid en activiteiten. Het overleg van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) met het schoolbestuur van de stichting over schooloverstijgende zaken. In dit overleg worden meestal beleidszaken zoals bestuursformatieplan en personeelsbeleid besproken. In de GMR zijn de scholen van de stichting rechtstreeks via een MR-lid vertegenwoordigd.

8 Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u ons altijd aanspreken op het schoolplein maar u kunt ook een email sturen naar mr@rk-depalster.nl of gebruik maken van de ideeënbus.mr@rk-depalster.nl Informatie over de MR kunt u ook vinden op de website van De Palster www.rk-depalster.nl.www.rk-depalster.nl MR De Palster Mede vormgeven aan beleid op school Wie zijn we? Oudergeleding Personeelsgeleding Wendy LambooAnneke BeuckensAstrid Hoevenaars Ronald AdvokaatEmiel ElferinkJose ‘t Lam Cornelissen


Download ppt "MR De Palster Mede vormgeven aan beleid op school Waar staan we voor! Als medezeggenschapsraad bestaande uit leerkrachten en ouders willen wij mede vormgeven."

Verwante presentaties


Ads door Google