De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eindpresentatie kartrekkers Coöperatie FysiotherapieDeventerSalland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eindpresentatie kartrekkers Coöperatie FysiotherapieDeventerSalland"— Transcript van de presentatie:

1 Eindpresentatie kartrekkers Coöperatie FysiotherapieDeventerSalland 30 maart , Boode Bathmen

2 Agenda : 1. Welkom en inleiding 2. Een terugblik, wat was de opdracht
Agenda : 1. Welkom en inleiding 2. Een terugblik, wat was de opdracht ? 3. Proces tot 30 maart Beleidsplan 2011 en vervolgstappen 5. Afsluiting met een klein feestje !

3 Doelen van de avond: 1. Inzicht geven in doorgemaakt proces 2
Doelen van de avond: Inzicht geven in doorgemaakt proces 2. Inzicht geven in voorgesteld beleidsplan Bereidheid verhogen voor lidmaatschap 4. Feestelijk stilstaan bij historisch moment ?

4 Voorgeschiedenis: Onvoldoende inzicht kansen/ bedreigingen integrale bekostiging Allerlei verschillende initiatieven en/of pilots Weinig uniforme werkwijze, ondanks richtlijnen/ protocollen Geen of onvoldoende onderlinge afstemming Geen overkoepelend regionaal samenwerkingsverband Geen centraal aanspreekpunt Er kwam een kartrekkersgroep met een opdracht

5 Opdracht voor de kartrekkers:
Onderzoek of en hoe een regionale organisatie van en voor fysiotherapeuten in het gebied Deventer Salland er uit zou kunnen zien en maak in overleg met de achterban de vervolgstappen. Dit is in grote lijnen wat we voor en met jullie hebben gedaan:

6 Proces tot maart 2011 Er is een kartrekkersgroep geformeerd
Er is een Swot analyse gemaakt met 10 praktijken Fundamed training met D praktijken Er waren 5 plenaire vergaderingen met elkaar We kregen advies en ondersteuning van RGF/KNGF Er was afstemming met andere kartrekkersgroepen We kregen juridische ondersteuning bij JPR advocaten De website ging live januari 2011 Er is overleg Zorgverzekeraar en de huisartsengroep Er was overleg bij de notaris over de oprichting Uitvoerig overleg met bestuur en leden D - praktijken

7 Het wordt een Deventer/Sallands samenwerkingsverband
Een proeflidmaatschap, zonder gevolgen bij uitstappen Vooral tbv de uitvoering van Integrale bekostiging En ter versterking van onze onderhandelingspositie Democratisch, transparant, open, toegankelijk De gesprekspartner voor andere partijen in het veld Samen sterk, maar toch behoud van eigen identiteit Slagvaardige organisatie met inspraak en toezicht Deze door jullie zelf ingebrachte behoeften en wensen zijn vertaald in deze beleidsplannen en vervolgstappen

8 Beleidsplannen 2011 Formeel kunnen alleen aangemelde leden hier over stemmen !
1. Uitvoering geven aan integrale bekostiging ( DM, COPD) 2. Optimaliseren van de overeenkomst fysiotherapie zorgverzekeraar 3. Profilering van de cooperatie in Deventer/Salland 4. Verkrijgen van een ledental van 25 tot 50 praktijken

9 Vervolgstappen Oprichting Cooperatie, aanstellen bestuur, ledenraad
Conform organogram, procedure aanstelling van bedrijfsleider Opzetten secretariaat, website besloten deel (Contract) besprekingen huisartsen en Salland voortzetten Maken van blauwdruk afdeling en formalisering DM, COPD

10 Met de oprichting van deze cooperatie ontstaat er een historisch regionaal samenwerkingsverband !
Er zijn vele bezwaren, twijfels en vragen beluisterd en besproken ! Maar er is ook enthousiasme, overtuiging en vertrouwen. Nu wordt het tijd voor kiezen: actief deelnemen of verloren kans !! Opgeven via

11 Uw kartrekkers ronden hiermee hun opdracht af
Uw kartrekkers ronden hiermee hun opdracht af !! Op zeer korte termijn passeren de stukken. . Bijzondere dank aan het bestuur RGFTwente/ IJsselzoom en Martin Vloedgraven voor alle ondersteuning, Salland Zorgverzekeringen voor de toegezegde middelen, maar bovenal dank aan alle kartrekkers: Claske Mennink, Martina Paul, Gerard Wieffer, Theo Linders, Eke van der Zee, Cees van der Lelij en Fred Hubregtse ( voorzitter)

12 Proost met ons mee op het proces en het vervolg:
Opgeven kan nu via Je bent van harte welkom !


Download ppt "Eindpresentatie kartrekkers Coöperatie FysiotherapieDeventerSalland"

Verwante presentaties


Ads door Google