De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop Wmo en Jeugd Wendy van Beek - Projectleider 7 juni 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop Wmo en Jeugd Wendy van Beek - Projectleider 7 juni 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop Wmo en Jeugd Wendy van Beek - Projectleider 7 juni 2016

2 Programma  Inleiding  Wat hebben we in 2015 en 2016 ingekocht?  Ontwikkelingen sociaal domein  Wat gaan we inkopen voor 2017 en 2018?  Planning  Feedback

3 Inleiding  De 8 gemeenten in de Achterhoek werken samen  Lokale beslissingsbevoegdheid (college, raad)  Regionale uitvoerings- en transformatieagenda (RUTA)  Herijking  In alle 8 gemeenten zijn 2 collegebesluiten genomen:  Samenwerking  Uitgangspunten voor inkoop

4 Nieuwe structuur sociaal domein Achterhoek

5

6 Waarom inkopen?  Verandering realiseren  Knelpunten in de uitvoering  Contracten lopen af  Maatwerk beschermd wonen  Overeenkomsten en overlap  Sturen op resultaten

7 Wat hebben we in 2015 en 2016 ingekocht?  Jeugdhulp; zelfde aanbod als voor 2015 (regionaal, bovenregionaal, landelijk)  Beschermd wonen; zelfde aanbod als voor 2015, ZZP-c, subsidieafspraken  Wmo; zelfde aanbod als voor 2015: indeling licht, midden, zwaar, enkele uitzonderingen Kortom:  3x “contracteren”  Voorzichtige start gemaakt transformatie

8 Overeenkomsten Wmo, beschermd wonen, jeugd, participatiewet delen dezelfde elementen of bouwstenen: Medewerkers hebben overeenkomsten: niveau van opleiding, competenties en vaardigheden Wonen Ondersteuning (individueel en groep) Diagnose/onderzoek

9 Integraal doel Doel: bereiken dat inwoners zoveel en zolang mogelijk: zelfstandig functioneren, zelf bepalen, zelf kunnen, veilig opgroeien, meedoen in een veilige (woon)omgeving. Levensdomeinen ZRM, resultaten gericht op:

10 En dan…  Multiproblematiek  Niet van 300 producten naar 300 resultaten  Preventie kopen we nu vooral collectief in (GGD, onderwijs, JGZ ed)  Collectieve en algemene voorzieningen  Niet alles tegelijk veranderen

11 Niet alles inkopen Niet: Preventie, mantelzorg / vrijwilligerswerk Onafhankelijke clientondersteuning Regiotaxi, hulpmiddelen, woonvoorzieningen, aanpassingen ed. Sociaal medisch advies (nog) niet Participatiewet (nog) niet maatschappelijke opvang

12 Wat wel inkopen?  Wmo – hulp bij het huishouden*  Wmo – begeleiding / dagbesteding / kortdurend verblijf  Wmo – beschermd wonen  Jeugd – alles behalve bovenregionaal en landelijk

13 Collegebesluiten inkoop 2017 en verder Alle 8 gemeenten hebben het volgende besloten:  Gezamenlijk maatwerkvoorzieningen Wmo (incl. beschermd wonen) en regionale jeugdhulp in te kopen  Toewerken naar hogere kwaliteitseisen  Geen volume afspraken  Overeenkomst voor meerdere jaren  Vernieuwing realiseren, bij jeugd voor het cluster thuis en verminderen residentieel

14 Oud - Jeugd Oude perceelindeling jeugd

15 Oud - Wmo Oud perceelindeling Wmo

16 Landelijke indeling Jeugd Hulp bij het huishoudenBegeleiding Persoonlijke verzorgingKortdurend verblijf DagbestedingVervoer Beschermd wonen Overige maatwerkarrangementen (zelfstandig leven / maatschappelijke deelname)

17 Landelijke indeling Wmo Hulp bij het huishoudenBegeleiding Persoonlijke verzorgingKortdurend verblijf DagbestedingVervoer Beschermd wonen Overige maatwerkarrangementen (zelfstandig leven / maatschappelijke deelname)

18 Landelijke indeling Aansluiten bij landelijke indeling! Loslaten oude perceelindeling Jeugd: niet alleen het oude perceel D vernieuwen maar: Persoonlijke verzorging, dagbehandeling, vervoer, jeugdhulp ambulant + logeren uit jeugdhulp verblijf

19 Inkoop maatwerk 2017 Nieuw 2017: Wmo (incl beschermd wonen), speerpunten jeugd - Ondersteuning gericht op ontwikkeling - Ondersteuning gericht op stabilisatie - Enkele woonvarianten Wmo (beschermd wonen, logeren) Verbeteren ‘oud’ 2017 en verbeteren uitvoering Maatschappelijke opvang 2017: verduidelijken onderscheid Wmo/ BW

20 Doorontwikkeling 2018 Inpassen alle ondersteuning in model van: - Voorkomen - Ontwikkeling - Stabilisatie - Wonen waar dat kan!

21 Ontwikkelopdrachten - Preventie en verschuiving 2e naar 1e en 0e lijn - Participatiewet - GGZ - ‘Overig’ jeugd - Maatschappelijke opvang - Vervoer / basismobiliteit - Uitvoering, contractmanagement etc.

22 Perceelindeling Percelen: 1Ondersteuning gericht op ontwikkeling 6Specialistische GGZ 2Ondersteuning gericht op stabilisatie 7Dyslexie 3Wonen 8Kindergeneeskunde 4Jeugdhulp met verblijf 9Jeugdbescherming / reclassering 5Generalistische basis GGZ

23 1.Ondersteuning gericht op ontwikkeling - Schoon en leefbaar huis - aanleren - Persoonlijke verzorging - aanleren - Begeleiding individueel – aanleren - Begeleiding groep – aanleren - Behandeling individueel / Behandeling ‘plus’ - Behandeling groep / Behandeling groep ‘plus’

24 2.Ondersteuning gericht op stabilisatie - Schoon en leefbaar huis - Schoon en leefbaar huis ‘geen regie’ / een – meerdere levensgebieden - Persoonlijke verzorging – overnemen - Begeleiding individueel – overnemen - Begeleiding groep – overnemen / Begeleiding groep – overnemen ‘plus’

25 3.Wonen - Groepswonen met 24-uurs toezicht - Wonen modulair met 24-uurs bereikbaarheid - Omklapwoningen - Logeren

26 4.Jeugdhulp met verblijf - Indeling ongewijzigd - Uitzondering Logeren

27 5/6/7/8/9 5Generalistische basis GGZ 6Specialistische GGZ 7Dyslexie 8Kindergeneeskunde 9Jeugdbescherming / reclassering Indeling ongewijzigd

28 Kwaliteit beter borgen Eisen aan alle organisaties Eisen per perceel / product Procedure Contractmanagement, toezicht Op termijn sturen op kwaliteit

29 Procedure Procedure en contractduur Collegebesluit: 2-jarig met stilzwijgend verlengen 2017 en nog onbekende veranderingen in 2018 Digitaal inschrijven? Negometrix / Tenderned Dynamisch inkoopsysteem? Negometrix

30 Verbeteren uitvoering Landelijke codes 2016, 2017 Conversietabel: 1 lijst!! Per 1/1/17, geen uitsterfconstructie Basisinformatie aanbieders: 1 AGB-code, 1 IBAN, eenduidige informatie Vecozo

31 Financiën All in maximum tarieven Bij inschrijving duidelijk Onderbouwing Historie 2015, inschaling personeel, Facturatie en hersteltermijn CAK…

32 Planning Voor zomer afronden: - inkoopdocumenten - ontwikkelopdrachten - implementatieplan 23 augustus collegebesluit 26 september deadline inschrijving 17 oktober voorlopige gunning

33 Vragen… helpdesk3dachterhoek@gemeenteberkelland.nl


Download ppt "Inkoop Wmo en Jeugd Wendy van Beek - Projectleider 7 juni 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google