De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De veranderingen in de zorg…..

Verwante presentaties


Presentatie over: "De veranderingen in de zorg….."— Transcript van de presentatie:

1 De veranderingen in de zorg…..
Hoe zit het in de gemeente Gilze en Rijen? Welkom. Introductie Vanessa en Trees 5 februari 2015 – Lokaal Steunpunt Mantelzorg

2 Veranderingen Wat is er veranderd per 1 januari 2015
Hoe hebben we het georganiseerd in Gilze en Rijen Wijziging landelijke regelingen Mantelzorgcompliment Opbouw van de presentatie vertellen: wie is waarvoor verantwoordelijk / hoe hebben we het georganiseerd in de gemeente G&R 2

3 I. Veranderingen: 3

4 I. Veranderingen: toekomstig Wmo ‘Kern AWBZ’ AWBZ ZVW ZZP 1&2 ZZP 3&4
Intramuraal ZZP 1&2 Intramuraal ZZP 3&4 Intramuraal ZZP 5 t/m 10 V&V Extramuraal Begeleiding Extramuraal Verzorging Extramuraal Verpleging Intramuraal ZZP 1&2 Intramuraal ZZP 3&4 Intramuraal ZZP 5 t/m 8 GZ Extramuraal Begeleiding& Verzorging Extramuraal Verpleging Intramuraal ZZP 1&2 Intramuraal ZZP 3 GGZ Extramuraal Begeleiding& Verzorging Intramuraal ZZP 4 t/m 6(7) Extramuraal Verpleging PGB PGB VGZ: 2012 4

5 Waar is de gemeente verantwoordelijk voor?
Bieden van de ondersteuning van mensen thuis die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Betreft een brede doelgroep: Ouderen Mensen met verstandelijke beperking Mensen met psychiatrische beperking Mensen met een zintuiglijke beperking Mensen met een lichamelijke beperking 5

6 Waar is de gemeente verantwoordelijk voor?
Bieden van de ondersteuning via: 1) Algemene voorzieningen 2) Maatwerkvoorzieningen, w.o. Hulp bij het huishouden Begeleiding (dagbesteding en individueel) Kortdurend verblijf 6

7 Waar is de zorgverzekeraar verantwoordelijk voor
Ondersteuning bij medische zorg: Persoonlijke verzorging Verpleging Alle zorg in het basispakket Alle zorg in de aanvullend pakketten 7

8 II. In Gilze en Rijen Gemeentelijke visie:
“Iedereen moet kunnen meedoen aan onze samenleving, waarbij de inwoners wel zelf de regie over hun leven in de hand nemen én inwoners elkaar daarbij helpen” Toekomstvisie gemeente Gilze en Rijen , vastgesteld 23 april 2012, p.12 8

9 9

10 Géén nieuw loket: Samenwerking tussen de bestaande organisaties 10

11 Met wie met kunt u het gesprek hebben:
Huisarts POH GGZ Wijkverpleegkundige Zorgadviseurs Wmo-consulenten MEE IMW 11

12 Het gesprek: Eigen kracht / sociale netwerk
Het keukentafel gesprek Eigen kracht / sociale netwerk Informele ondersteuning waar kan Formele ondersteuning waar nodig Resultaat: welke zorg nodig is én wie doet wat Het gesprek: daar bepaal je met elkaar wat er moet gebeuren en wie dat kan gaan doen. Maar kan me voorstellen dat er ook een vraag bij de mensen is "en wie volgt dat nou? wie kijkt of het allemaal idd goed/beter gaat zo? wie stuurt bij of helpt met bijsturen? wie heeft eventueel de regie als dat nodig is? Misschien dat nog toevoegen of aparte dia van maken 12

13 Welke vorm: Zorg in Natura?
Toelichten welke vormen van zorg ze bieden 13

14 Persoongebonden Budget ?
Welke vorm: Persoongebonden Budget ? Verandering per 1 januari 2015 Zorgovereenkomst Betaling PGB via SVB Eigen bijdrage niet uit PGB Eigen bijdrage via CAK 14

15 Eigen bijdrage Zowel bij ZIN als bij PGB CAK verstuurt de factuur 15

16 III. Wijziging landelijke regelingen:
CER en Wtcg zijn afgeschaft Collectieve zorgverzekering voor minima 16

17 IV. Mantelzorgcompliment
Landelijk mantelzorgcompliment (€ 200,-) via SVB is komen te vervallen Nieuwe lokale invulling mantelzorgcompliment i.o.m. Lokaal Steunpunt Mantelzorg en Adviesraad Sociaal Domein 17

18 Vragen? 18


Download ppt "De veranderingen in de zorg….."

Verwante presentaties


Ads door Google