De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De samenhang van de drie transities presentatie dorpsraadvergadering Nederwetten stand van zaken 29 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De samenhang van de drie transities presentatie dorpsraadvergadering Nederwetten stand van zaken 29 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 De samenhang van de drie transities presentatie dorpsraadvergadering Nederwetten stand van zaken 29 september 2014

2 inhoud 1.toewerken naar 1 januari 2015 2.inrichten van de zorg 3.integrale aanpak en optimaliseren 4.transitie wordt transformatie

3 1. toewerken naar 1 januari 2015 samenwerkingsverband Dommelvallei + aanpak en inrichting CMD keuzes maken voor optimale en beheersbare aanpak

4 2. inrichten van zorg de drie transities –Jeugdzorg - Natalie van de Rijt (Henk Pero) –Participatiewet - Ralf Huybregts (Martien Jansen) –Wmo/Awbz - Natalie van de Rijt (Paul Weijmans) de uitvoeringspraktijk –Centrum Maatschappelijke Deelname - Rolien Leenhouts

5 2.1 Centrum Maatschappelijke Deelname (+) Netwerkorganisatie met de volgende taken: 1.informatie en advies geven, 2.signaleren en analyseren, 3.zorg verlenen, 4.regisseren (1 gezin, 1 plan, 1 casusverantwoordelijke), 5.toeleiden naar specialistische zorg (via inkoop geregeld), 6.monitoren.

6 2.2 planning Verordening Jeugdhulp Wettelijk verplicht voor 1 november 2014 18 september 2014 in de raad Aangepast beleidsplan Wmo / verordening Wmo Wettelijk verplicht voor 1 januari 2015. Uiterlijk december 2014 in de raad, zo mogelijk eerder. Verordening Participatiewet Ingangsdatum Participatiewet 1 januari 2015 Verordening wettelijk verplicht voor 1 juli 2015

7 3. integrale aanpak en optimaliseren zorgvraag – sociaal domein - CMD niveau 1niveau 2 niveau 3 niveau 0zorgvraag participatieruimte

8 3. integrale aanpak en optimaliseren zorgvraag – sociaal domein – CMD aanpak: regulieren en beheersen van stroom niveau 1niveau 2 niveau 3 niveau 0zorgvraag participatieruimte

9 3. integrale aanpak en optimaliseren zorgvraag – sociaal domein – CMD aanpak: stimuleren van stroom overzicht niveau 1niveau 2 niveau 3 niveau 0zorgvraag participatieruimte

10 3. integrale aanpak en optimaliseren bewustwording rol sociaal domein en participatieruimte niveau 1niveau 2 niveau 3 niveau 0zorgvraag sociale omgeving werk en inkomen werken naar vermogen dagbesteding

11 4. transitie wordt transformatie op 1-1-’15 de transitie een feit na 1-1-’15 de transformatie begint opstellen van business cases methodiek 80 – 20% betrekken van sleutelfiguren opstellen van communicatieplan opstellen van controle- en beheersscenario’s

12 vragen De nieuwe WMO met ingang van 1 januari 2015 Uitbreiding van gemeentelijke WMO taken met AWBZ taken Huidige WMO: Vervoer en mobiliteit Huishoudelijke hulp Huisaanpassingen

13 vragen Per 1 januari 2015 toegevoegd vanuit de AWBZ: Persoonlijke verzorging: Hulp bij douchen, aankleden, medicijnen gebruik Begeleiding: Helpen bij dagelijkse activiteiten, dagopvang Kortdurend verblijf in zorginstelling: Verpleeghuis of verzorgingshuis gedurende enkele dagdelen per week

14 vragen Gemeentelijke middelen nemen af: 40% korting op huishoudelijke hulp; 25% korting op verzorging, begeleiding en kortdurend verblijf Toegang tot langdurig verblijf wordt veel moeilijker gemaakt Doelgroep groeit snel Gevolg: Veel mensen die nu nog georganiseerde en professionele zorg ontvangen zullen veel langer op zichzelf en hun netwerk aangewezen zijn voor een zelfstandig en menswaardig bestaan.

15 vragen En dus: Meer verantwoordelijkheid bij omgeving van de zorgvrager: familie, buren en wijk Meer lasten op de schouder van de mantelzorger Bewustheid in het dorp vergroten Bewoners vragen extra attent te zijn op mensen in hun omgeving waar zich problemen of zorgvragen voordoen, en naast mogelijke persoonlijke hulp verwijzen naar hulpverlenende instanties.

16 vragen Intensief gebruik gaan maken van wijkcontactpersonen Instellen van een bezoekgroep voor 75+ Centrale coördinatie Het is niet de taak van vrijwilligers om zorgtaken over te nemen. De gemeente zal haar rol moeten nemen in het beschikbaar maken van professionele voorzieningen om de zorgtaken van de mantelzorger (tijdelijk) te ontlasten.

17 antwoorden uitgangpositie coalitieakkoord en beleid van de gemeente borgen van zorg, van oude naar nieuwe situatie zorg gaat voor geld keukentafel gesprekken, –herindicatie, herijken situatie –rol sociaal domein –voorkeur eigen huissituatie –eigen middelen huishoudelijke hulp is gericht op doel: schoon huis koesteren van mantelzorger awareness van burger gemeente coördineert en faciliteert


Download ppt "De samenhang van de drie transities presentatie dorpsraadvergadering Nederwetten stand van zaken 29 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google