De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De WMO…, toch nog beter dan verwacht? Hans kuijpers 24 mei 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De WMO…, toch nog beter dan verwacht? Hans kuijpers 24 mei 2007."— Transcript van de presentatie:

1 De WMO…, toch nog beter dan verwacht? Hans kuijpers 24 mei 2007

2 Stelselwijziging in de zorg Posities in zorg verschuiven: Overheid trekt zich terug Marktpartijen aan zet Van aanbod naar vraagsturing Hulp in PGB of natura Preventie belangrijker

3 WMO Doel is: meedoen van alle burgers Stimuleren onderlinge betrokkenheid burgers Organiseren van activiteiten die het mensen mogelijk maken om mee te doen in de samenleving Lokaal beleid Negen prestatievelden Compensatiebeginsel Wetten bundelen (WVG, Welzijnswet, OGGZ, deel Awbz)

4 Prestatievelden 1.het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten; 2.op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden; 3.het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;

5 Prestatievelden 4.het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers; 5.het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem;

6 Prestatievelden 6.het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer; 7.maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en huiselijk geweld 8.het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen 9.het bevorderen van verslavingsbeleid.

7 Compensatiebeginsel Gemeenten hebben de opdracht om voorzieningen te treffen ter compensatie van de beperkingen die hun burgers ondervinden in zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie.

8 Doelstelling compensatie Door deze voorzieningen kunnen (kwetsbare) burgers: 1.een huishouden voeren; 2.zich verplaatsen in en om de woning; 3.zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel; 4.medemensen ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aangaan

9 Gebruikers/cliënten –Toename druk mantelzorg –Waar ben ik nog van/voor verzekerd –Kleine groep voor gemeenten Instellingen –Discontinuïteit –Afname kwaliteit Overheden –Kostenbeheersing –Draagkracht van de samenleving Onzekerheden

10 Kansen Betrokkenheid dichter bij huis Op gemeentelijk niveau aandacht voor mensen met psychische problematiek Een lokaal loket waar mensen terecht kunnen met vragen over wonen, zorg en welzijn De gemeente moet nu iets met uw vragen Toegankelijkheid voorzieningen verhogen

11 Betekenis voor GGzE Deel van het geld gaat over naar de gemeente Contact met gemeenten verbeteren Doelgroep op de kaart zetten Activiteiten ´verkopen´ Er zijn voor complexe problematiek Samenwerken met maatschappelijke instanties Ondersteunen familie- en cliënten organisaties

12 Welke GGzE activiteiten in de WMO Diensten bij wonen met zorg Deel van Preventie Bemoeizorg OGGZ Dienstverlening Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers

13 Wat wordt belangrijk In 2007 verandert er nog niet zoveel Lokale inspraak Lokale loketten Wonen, Welzijn, Zorg Goede ondersteuning van mantelzorg regelen Invulling geven aan compensatiebeginsel

14 Veranderend beroepsperspectief voor hulpverleners Nieuwe functies: kwartiermaker; ervaringsdeskundige; cliëntondersteuner en functies tussen zorg en welzijn in. Minder intra en semi intramuraal: meer ambulant Belangrijk: ondersteuning, coaching en opleiding mantelzorgers en vrijwilligers

15 Aantallen zorgvragers in NL » Totaal >65 jaar Lichamelijke beperking 1.500.000 730.000 Chronisch ps. Problemen 172.000100.000 Verstandelijke beperking 25000 4000 Ps. Sociale of materiële pr 500.000 50.000 Opvoedings-opgroeipr. 525.000 Huiselijk geweld 500.000 Meervoudige problemen 100.000


Download ppt "De WMO…, toch nog beter dan verwacht? Hans kuijpers 24 mei 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google