De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanleiding tot verandering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanleiding tot verandering"— Transcript van de presentatie:

1

2 Aanleiding tot verandering
Meer mensen wonen zelfstandig Vergrijzing Bezuinigingen Grotere verantwoordelijkheid gemeente voor ondersteuning inwoners Veranderen door: Vernieuwing Dichtbij inwoners Samen met organisaties Sociaal wijkteam

3 Veranderingen in de zorg
Overdracht sociale taken van Rijk, Provincie op 1 januari 2015 naar gemeenten: Begeleiding en ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie: Jeugdzorg Begeleiding thuis Dagbesteding Beschermd wonen Huishoudelijke Hulp (huidige WMO) Participatiewet voor werk & inkomen

4 Overige zorgtaken Zorgtaken die niet aan gemeenten worden overgedragen: Zorgkantoor Wet langdurige zorg (Wlz) Intensieve, specialistische hulp met behandeling en verblijf Zorgverzekeraar Zorgverzekeringswet (Zvw) Persoonlijke verzorging en verpleging thuis 18+

5 Sociale wijkteams voor… door… naar… één ingang tot alle ondersteuning
zichtbaar en dichtbij makkelijke en tijdige hulp vrije tijd, meedoen en contact door… samenwerking van professionals, mantelzorgers, vrijwilligers, inwoners verbinding met wijkverpleging, huisarts, specialistische hulp naar… samenhang, integrale aanpak

6 Zwolle en PGB 2015 PGB ook na 1 januari 2015
Verordeningen vastgesteld met regels PGB Overgangsrecht PGB PGB bij Wet langdurige zorg en Zorgverzekering geen verantwoordelijkheid gemeente

7 Overgangsrecht PGB 1/2 Tot 1 januari 2015 Geen verandering
Nieuw indicaties tot 1 januari 2015 bij: CIZ Bureau Jeugdzorg Wmo-afdeling Vanaf 1 januari 2015 Sociaal wijkteam

8 Overgangsrecht PGB 2/2 Vanaf 1 januari 2015 Sociaal wijkteam
Indicatie PGB tot uiterlijk 1 januari 2016 of afloopdatum indicatie voor 1 januari 2016 Indicatie zorg eigen afloopdatum Beschermd wonen 5 jaar Jeugd en Wmo 1 jaar

9 Voorwaarden PGB Gesprek Sociaal wijkteam
PGB voor bijna alle vormen van zorg mogelijk ZIN of PGB Maatwerk

10 Kwaliteitseisen zorg Professionele zorgverlener Sociaal netwerk
arbeidsrelatie belasting mantelzorg geen gebruikelijke zorg door familie of informele zorg door vrijwilligers maatwerk

11 Tarief en kosten PGB Bekostiging aard van de zorg
Maximaal de kostprijs voor ZIN Overige kosten zelf bijleggen Kosten administratie, reiskosten, vakantiegeld, vervoer Eigen bijdrage

12 Overdracht gegevens PGB
SVB levert gegevens over PGB-houders aan gemeente in fases Belangrijk om zorgovereenkomsten aan te leveren.

13 Informatie Vragen over PGB en Wet langdurige zorg
Zorgkantoor Achmea Call center Afdeling Zorgtoewijzing Call center PGB en Wlz Vragen over Wmo, PGB, jeugdzorg gemeente KCC telefoon 14038 Sociaal wijkteam per 1 januari 2015 Vragen over persoonlijke verzorging en verpleging aan huis Eigen zorgverzekeraar


Download ppt "Aanleiding tot verandering"

Verwante presentaties


Ads door Google