De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst Gz.101 Schriftlezing: Efeziërs 1:15-23 en 4:7-10 Tekst: Efeziërs 1:20-21; 2:6; 3:10; 4:10.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst Gz.101 Schriftlezing: Efeziërs 1:15-23 en 4:7-10 Tekst: Efeziërs 1:20-21; 2:6; 3:10; 4:10."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst Gz.101 Schriftlezing: Efeziërs 1:15-23 en 4:7-10 Tekst: Efeziërs 1:20-21; 2:6; 3:10; 4:10 Lucas 24: 51 Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.

2  Votum en zegengroet  Ps.47: 1, 3, 4  Gebed  Lezen:  Lezen:Efeziërs 1:15-23 en 4:7-10  Ps.68: 7, 8  Tekst:  Tekst:Efeziërs 1:20-21; 2:6; 3:10; 4:10  Preek  Gz.109 : 1, 2, 3 Voor de dienst: Gz. 101:1, 2, 3

3 De dag van onze Vorst brak aan. Zie, Gods gezalfde Koning gaat tot zijn hemelwoning. Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan, omstraald van morgenlicht, voor 's Vaders aangezicht. Gz. 101 : 1, 2, 3

4 Hij heeft, van dood en graf ontdaan, het leven weergenomen. Nu is zijn uur gekomen. Gods paradijs zal opengaan en heel de hemel wijd weerkaatst zijn heerlijkheid. Gz. 101 : 1, 2, 3

5 De Vader stelt Hem in de troon als Christus en als Here, bekleed met macht en ere. De heerschappij is aan de Zoon, wiens goddelijk geweld de laatste vijand velt. Gz. 101 : 1, 2, 3

6 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.47: 1, 3, 4  Gebed  Lezen:  Lezen:Efeziërs 1:15-23 en 4:7-10  Ps.68: 7, 8  Tekst:  Tekst:Efeziërs 1:20-21; 2:6; 3:10; 4:10  Preek  Gz.109 : 1, 2, 3

7  Votum en zegengroet  Ps.47: 1, 3, 4  Gebed  Lezen:  Lezen:Efeziërs 1:15-23 en 4:7-10  Ps.68: 7, 8  Tekst:  Tekst:Efeziërs 1:20-21; 2:6; 3:10; 4:10  Preek  Gz.109 : 1, 2, 3

8  Votum en zegengroet  Ps.47: 1, 3, 4  Gebed  Lezen:  Lezen:Efeziërs 1:15-23 en 4:7-10  Ps.68: 7, 8  Tekst:  Tekst:Efeziërs 1:20-21; 2:6; 3:10; 4:10  Preek  Gz.109 : 1, 2, 3

9 Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt onze God uw vreugd, weest in Hem verheugd, jubelt voor de HEER, buigt u voor Hem neer. Ieder vreest zijn kracht, elk zijn koningsmacht. 's HEREN majesteit en zijn heerlijkheid zijn op heel de aard wijd en zijd vermaard. Ps. 47 : 1, 3, 4

10 God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Blij bazuingeluid roept zijn grootheid uit, heel het wereldrond zingt met hart en mond. Psalmzingt Gode, zingt! Hoort, zijn lof weerklinkt. Volken, geeft de Heer, onze koning eer, looft zijn majesteit, weest in Hem verblijd. Ps. 47 : 1, 3, 4

11 God voert zijn bewind waar men volken vindt. Aller eerbetoon stijgt tot voor zijn troon. Vorsten komen saam, vrezen 's Heren naam. Zie, zij zijn geacht Abrahams geslacht; schilden van het land zijn zij in Gods hand. God alleen is Heer, geeft Hem eeuwig eer. Ps. 47 : 1, 3, 4

12  Votum en zegengroet  Ps.47: 1, 3, 4  Gebed  Lezen:  Lezen:Efeziërs 1:15-23 en 4:7-10  Ps.68: 7, 8  Tekst:  Tekst:Efeziërs 1:20-21; 2:6; 3:10; 4:10  Preek  Gz.109 : 1, 2, 3

13  Votum en zegengroet  Ps.47: 1, 3, 4  Gebed  Lezen:  Lezen:Efeziërs 1:15-23 en 4:7-10  Ps.68: 7, 8  Tekst:  Tekst:Efeziërs 1:20-21; 2:6; 3:10; 4:10  Preek  Gz.109 : 1, 2, 3

14 Efeziërs 1:15-23 en 4:7-10 15 Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, 16 dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. 17 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. 18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, 19 en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.

15 Efeziërs 1:15-23 en 4:7-10 20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21 hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. 22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 23 die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

16 Efeziërs 1:15-23 en 4:7-10 7 Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. 8 Daarom staat er: ‘Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen.’ 9 ‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? 10 Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen.

17  Votum en zegengroet  Ps.47: 1, 3, 4  Gebed  Lezen:  Lezen:Efeziërs 1:15-23 en 4:7-10  Ps.68: 7, 8  Tekst:  Tekst:Efeziërs 1:20-21; 2:6; 3:10; 4:10  Preek  Gz.109 : 1, 2, 3

18 Ps. 68 : 7, 8 God zendt zijn machtig leger neer, tienduizend wagens, duizend keer, omringd door englenscharen. Van Sinai is God, de HEER, als overwinnaar, groot in eer, naar Sion opgevaren. U steeg omhoog naar 't heiligdom, bracht krijgsgevangnen van alom in uw triomftocht mede. U nam hun aller schatting aan en bent uw woning ingegaan, de tempel van uw vrede.

19 Ps. 68 : 7, 8 Geloofd zij God met diep ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag met al zijn gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil: Hij schenkt uit goedheid zonder peil, ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naadren van de dood, volkomen uitkomst geven.

20  Votum en zegengroet  Ps.47: 1, 3, 4  Gebed  Lezen:  Lezen:Efeziërs 1:15-23 en 4:7-10  Ps.68: 7, 8  Tekst:  Tekst: Efeziërs 1:20-21; 2:6; 3:10; 4:10  Preek  Gz.109 : 1, 2, 3

21 20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21 hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. Efeziërs 1:20-21; 2:6; 3:10; 4:10 6 Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. 10 Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, 10 Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen.

22 Na de preek: Gz. 109 : 1-3

23 1:20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21 hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. Efeziërs 1:20-21; 2:6; 3:10; 4:10 2:6 Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. 3:10 Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, 4:10 Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen.

24 Efeziërs 1:18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen,

25 Efeziërs 1:19 en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.

26 Efeziërs 1:21 hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige.

27 Efeziërs 2:6 Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus.

28 Efeziërs 3:10 Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen,

29 Efeziërs 3:14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,

30 Efeziërs 4:10 Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen.

31  Gz.109 : 1, 2, 3  Geloofsbelijdenis: Zingen Gz. 100:1,2,4  Gebed  Collecte  Gz.118  Zegen

32 Gz. 109 : 1, 2, 3 Halleluja, lof zij het Lam, die onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is, en Hij leeft, die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt!

33 Gz. 109 : 1, 2, 3 De Koning op des Vaders troon, de eerstgeboren uit de doôn, de bloed- en heilgetuige, der vorsten Vorst, der heren Heer, zij heerschappij en dank en eer. Dat alle knie zich buige!

34 Gz. 109 : 1, 2, 3 Lof zij het Lam, Gods metgezel, uit Davids zaad d' Immanuël, God, in het vlees verschenen. In Hem, die wederkomen zal, in Hem aanbidde 't gans heelal de HERE, de Drie ene!

35  Gz.109 : 1, 2, 3  Geloofsbelijdenis: Zingen Gz. 100:1,2,4  Gebed  Collecte  Gz.118  Zegen

36 Gz. 100 : 1, 2, 4 De dag der kroning is gekomen. O, al gij vorsten, kust de Zoon. Hij heeft de helburcht ingenomen, de triumfeerder stijgt ten troon. Aard' en hemel galmen. Sion, van uw psalmen davert het heelal. God is opgevaren, met gejuich der scharen, met bazuingeschal.

37 Gz. 100 : 1, 2, 4 G' ontsloot u voor de Vorst der ere, o poorten der gerechtigheid. G' ontvingt der legerscharen Here in zijne midd'laarsmajesteit. Jezus daalde neder, Jezus keerde weder in zijn heerlijkheid, waar Hij voor de zijnen, tot Hij zal verschijnen, bidt, en plaats bereidt..

38 Gz. 100 : 1, 2, 4 In u verheugt Zich thans die Koning, o kerk, zijn uitverkoren bruid. Op u, tot eeuwge trouwbetoning, strooit Hij de gaven zeegnend uit! Vier met Hem victorie op de dag der glorie van des mensen Zoon, op de dag der kroning van de Vredekoning, Priester, op zijn troon!

39  Gz.109 : 1, 2, 3  Geloofsbelijdenis: Zingen Gz. 100:1,2,4  Gebed  Collecte  Gz.118  Zegen

40  Vandaag  Diaconie  Zondag a.s.  T.U. (kampen)  Gz.118

41 Gz. 118 : 1, 2, 3 God is getrouw, zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen, en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.

42 Gz. 118 : 1, 2, 3 De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast, zijn heerschappij omvat de loop der tijden. zijn sterke hand, die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden. De adem van zijn lippen overmant de tegenstand.

43 Gz. 118 : 1, 2, 3 De Heilge Geest, die in de waarheid leidt, doet aan zijn kerk Gods heilgeheimen weten. Die nimmer van haar wijkt in eeuwigheid, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten. Zo bouwt Hij Christus' kerk van land tot land met vaste hand.

44  Gz.109 : 1, 2, 3  Geloofsbelijdenis: Zingen Gz. 100:1,2,4  Gebed  Collecte  Gz.118  Zegen

45


Download ppt "In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst Gz.101 Schriftlezing: Efeziërs 1:15-23 en 4:7-10 Tekst: Efeziërs 1:20-21; 2:6; 3:10; 4:10."

Verwante presentaties


Ads door Google