De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 19 oktober 2014 middagbijeenkomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 19 oktober 2014 middagbijeenkomst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 19 oktober 2014 middagbijeenkomst

2 Welkom in deze bijeenkomst.

3 Opwekking 708 Opwekking 124 Psalm 103: 1 en 2 Gereformeerd kerkboek 161 Gezang 304 Opwekking 407 Opwekking 672 Jozua 3 en 4

4 Welkom en mededelingen

5 die nooit veranderen zal. Onfeilbaar eerlijk, onpeilbaar goed;
Opwekking 708 Kom, zing voor de Heer, die eeuwig regeert, die nooit veranderen zal. Onfeilbaar eerlijk, onpeilbaar goed; Zijn Woord houdt eeuwig stand. Ja, uw Woord houdt eeuwig stand.

6 De Hemel juicht, uw kerk getuigt: 'Groot is uw trouw, o Heer!'
Opwekking 708 De Hemel juicht, uw kerk getuigt: 'Groot is uw trouw, o Heer!' Van eeuw tot eeuw belijden wij: 'Groot is uw trouw, o Heer! Hoe groot is uw trouw, o Heer!'

7 uw koninkrijk kent geen eind. En wat U beloofd hebt,
Opwekking 708 Alles verandert, maar U blijft gelijk; uw koninkrijk kent geen eind. En wat U beloofd hebt, dat zal U ook doen; Uw trouw is voor altijd. Wij vertrouwen U altijd.

8 Van generatie tot generatie nooit liet U ons in de steek.
Opwekking 708 Van generatie tot generatie nooit liet U ons in de steek. Gisteren en vandaag steeds dezelfde, die was, die is en die komt. Halleluja, halleluja, halleluja.

9 1. Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser.
Opwekking 124 1. Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe naam.

10 2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
Opwekking 124 2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning Ik bouw op U en ga in uwe naam.

11 3. Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser.
Opwekking 124 3. Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser. Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid,

12 Gebed Gebed

13 1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
Psalm 103 1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

14 2. Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
Psalm 103 2. Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, dat uw bestaan, met glorie begenadigd, gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, op Israël zijn zegen uitgestort. Heer u bent mijn leven

15 Gereformeerd Kerkboek 161
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt Uw woord is het pad de weg waarop ik ga Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij Heer, ik bid U, blijf mij nabij

16 Gereformeerd Kerkboek 161
’k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons en met God de Vader en verenigt met uw volk Tot de dag gekomen is van uw wederkomst dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

17 Gereformeerd Kerkboek 161
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden Heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd En in uw vergeving leef ik nu.

18 Gereformeerd Kerkboek 161
Vader van het leven, ik geloof in U Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht U die via duizend wegen ons hier samen bracht En op duizend wegen, zendt U ons weer uit Om het zaad te zijn van Godsrijk

19 Inleiding door Wilhelm
Onderwerp: Jozua 3 en 4

20 1 God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Gezang 304 1 God is getrouw, zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.

21 2 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
Gezang 304 2 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, zijn heerschappij omvat de loop der tijden; een sterke hand, die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; de adem zijner lippen overmant de tegenstand.

22 3 De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,
Gezang 304 3 De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land als Gods gezant.

23 Uit elkaar in groepjes Dankgebed

24 wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Opwekking 407 O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

25 Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Opwekking 407 Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

26 hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een Lam.
Opwekking 407 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een Lam. Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

27 (refrein) Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Opwekking 407 (refrein) Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

28 met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis,
Opwekking 407 Als Christus komt met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

29 (refrein) Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Opwekking 407 (refrein) Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

30 Er zal nu gecollecteerd worden voor:
Theologische Universiteit Apeldoorn Kerk

31 Afsluiting

32 Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid,
Opwekking 672 Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid, van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit. Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: 'Die was en is en komen zal.'

33 U alleen kunt grootheid tonen in een enkel ogenblik.
Opwekking 672 U alleen kunt grootheid tonen in een enkel ogenblik. De natuur spreekt zonder woorden, vol verwond'ring luister ik. U schiep leven door uw Woord, bracht het licht en duister voort. Zelfs nu uw werk in zonde lijdt, weerspiegelt het uw heerlijkheid.

34 In het lijden van dit leven, in een dal van duisternis,
Opwekking 672 In het lijden van dit leven, in een dal van duisternis, wilt U mij uw liefde geven en de vrede die ik mis. Leid mij aan uw sterke hand veilig naar de overkant. Ik hoef geen gevaar te vrezen, als uw huis mijn schuilplaats is.

35 Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan.
Opwekking 672 Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: 'Die was en is en komen zal.'

36 Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid.
Opwekking 672 Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid. Van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit.


Download ppt "Zondag 19 oktober 2014 middagbijeenkomst."

Verwante presentaties


Ads door Google