De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 27: 2, 3 Gebed Lezen: Johannes 12:12 - 28 Zingen:Psalm 139:1 Preek over Johannes 12: 25, 26 Preek Zingen:Gezang 89:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 27: 2, 3 Gebed Lezen: Johannes 12:12 - 28 Zingen:Psalm 139:1 Preek over Johannes 12: 25, 26 Preek Zingen:Gezang 89:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 27: 2, 3 Gebed Lezen: Johannes 12:12 - 28 Zingen:Psalm 139:1 Preek over Johannes 12: 25, 26 Preek Zingen:Gezang 89:1, 3 (GK 14) Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 165: 1 (NG 85) Voorganger: ds E.J. Sytsma

2 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 27: 2, 3 Gebed Lezen: Johannes 12:12 - 28 Zingen:Psalm 139:1 Preek over Johannes 12: 25, 26 Preek Zingen:Gezang 89:1, 3 (GK 14) Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 165: 1 (NG 85)

3 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 27: 2, 3 Gebed Lezen: Johannes 12:12 - 28 Zingen:Psalm 139:1 Preek over Johannes 12: 25, 26 Preek Zingen:Gezang 89:1, 3 (GK 14) Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 165: 1 (NG 85)

4 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 27: 2, 3 Gebed Lezen: Johannes 12:12 - 28 Zingen:Psalm 139:1 Preek over Johannes 12: 25, 26 Preek Zingen:Gezang 89:1, 3 (GK 14) Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 165: 1 (NG 85)

5 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 27: 2, 3 Gebed Lezen: Johannes 12:12 - 28 Zingen:Psalm 139:1 Preek over Johannes 12: 25, 26 Preek Zingen:Gezang 89:1, 3 (GK 14) Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 165: 1 (NG 85)

6 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 27: 2, 3 Gebed Lezen: Johannes 12:12 - 28 Zingen:Psalm 139:1 Preek over Johannes 12: 25, 26 Preek Zingen:Gezang 89:1, 3 (GK 14) Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 165: 1 (NG 85)

7 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 27: 2, 3 Gebed Lezen: Johannes 12:12 - 28 Zingen:Psalm 139:1 Preek over Johannes 12: 25, 26 Preek Zingen:Gezang 89:1, 3 (GK 14) Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 165: 1 (NG 85)

8 Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Hou je van jezelf?

9 Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Hou van jezelf! …… op Jezus’ manier 1. Luisteren naar Jezus 2. Je ‘ikke ikke ikke’ haten 3. Je ‘ik’ aanvaarden 4. Gaan voor het hoogste geluk

10 Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Hou van jezelf! …… op Jezus’ manier 1. Luisteren naar Jezus …………… maar waarom eigenlijk? Hij is echt mens Hij is echt God Hij deed wat Hij van jou vraagt

11 Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) de weg van een graankorrel: sterven om vrucht te dragen

12 Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Hou van jezelf! …… op Jezus’ manier 2. Je ‘ikke ikke ikke’ haten

13 Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14)

14 Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Een drenkeling wil zo graag blijven leven, dat hij z’n leven erdoor verliest Wie zijn leven liefheeft, verliest het

15 Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Verkeerde liefde voor jezelf: Jij probeert je leven te maken Op jouw manier Zonder God

16 Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Verkeerde liefde voor jezelf: Jij probeert je leven te maken Op jouw manier Zonder God → Je verliest je leven: Toekomst Nu

17 Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Haten?? Zelfverloochening Nee zeggen tegen jezelf Een sterk woord vanwege een sterke macht tegen jou

18 Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Hou van jezelf! …… op Jezus’ manier 3.Je ‘ik’ aanvaarden

19 Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Zelfaanvaarding →Zelfverloochening Je ‘ik’ aanvaarden→Je ‘ikke ikke ikke’ bestrijden

20 Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Zelfaanvaarding: omdat God je aanvaardt Je bent zijn schepsel Je bent een zondaar Hij wil dat je leeft

21 Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) ‘God houdt zoveel van je dat je mag komen zoals je bent. Maar Hij houdt teveel van je om je te laten zoals je bent.’

22 Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Hou van jezelf! …… op Jezus’ manier 1. Luisteren naar Jezus 2. Je ‘ikke ikke ikke’ haten 3. Je ‘ik’ aanvaarden 4. Gaan voor het hoogste geluk

23 Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Jezelf haten: -in deze wereld (zonder God) - om je leven te behouden voor het eeuwige leven

24 Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Je moet twee dingen doen: nee tegen jezelf zeggen ja tegen Christus ………………….. en de Vader zal je eren!

25 Gezang 89: 1, 3 (GK 14) Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijnen dood, die voor mij U hebt gegeven in de bangste zielenood, opdat 'k weten zou in 't sterven, dat ik 't leven mag beërven. Duizend -, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

26 Gezang 89: 1, 3 (GK 14) Heer, verzoener van mijn zonden, Heiland, die mij hebt gezocht, die mijn banden hebt ontbonden en voor God mij vrijgekocht, eens onrein, in schuld verloren, ben ik door uw Geest herboren. Duizend -, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

27 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 165: 1 (NG 85) Afscheid Rienko en Rianne Zingen:Gezang 161: 4 (NG82) Collecte Zingen:Gezang 68:1, 2 (GK 25) Zegen 'Amen' met Gezang 68: 3 (GK25)

28 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 165: 1 (NG 85) Afscheid Rienko en Rianne Zingen:Gezang 161: 4 (NG82) Collecte Zingen:Gezang 68:1, 2 (GK 25) Zegen 'Amen' met Gezang 68: 3 (GK25)

29 Gezang 165: 1 (NG 85) Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard’en hemel prijzen U, Glorie voor uw Naam. Lam van God, hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig, Stralend Licht, Morgenster, Niemand is als U. Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont. prijst de koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.

30 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 165: 1 (NG 85) Afscheid Rienko en Rianne Zingen:Gezang 161: 4 (NG82) Collecte Zingen:Gezang 68:1, 2 (GK 25) Zegen 'Amen' met Gezang 68: 3 (GK25)

31 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht. U die via duizend wegen ons hier samen bracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk. Gezang 161: 4 (NG82)

32 COLLECTE Vandaag; de 1e collecte is voor de diakonie de 2e collecte is voor de kerk Volgende week de 1e collecte is voor de diakonie “SGJ” de 2e collecte is voor de kerk Na de collecte zingen we: Gezang 68:1, 2 (GK 25)

33 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o eerstgeboorne uit de dood, zich diep ootmoedig buige.

34 Gezang 68: 1, 2 (GK 25) Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven, U zij de roem, U zij de lof, U d'eerkroon opgedragen. Geheel de aard' en 't hemelhof moet van uw eer gewagen.

35 Zegen 'Amen' met Gezang 68: 3 (GK25) U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Ja, halleluja, zie, Hij komt! Juicht, mensen, englen samen met vreugd, waar alles bij verstomt. Juicht allen! Amen, amen.

36 Hendrika stelt bezoek op prijs, maar wel gedoseerd om teveel drukte te voorkomen. Wilt u daarom eerst contact opnemen met familie Lobbezoo als u bij haar langs wilt in het ziekenhuis?


Download ppt "Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 27: 2, 3 Gebed Lezen: Johannes 12:12 - 28 Zingen:Psalm 139:1 Preek over Johannes 12: 25, 26 Preek Zingen:Gezang 89:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google