De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 27: 2, 3 Gebed

Verwante presentaties


Presentatie over: "Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 27: 2, 3 Gebed"— Transcript van de presentatie:

1 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 27: 2, 3 Gebed
Voorganger: ds E.J. Sytsma Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 27: 2, 3 Gebed Lezen: Johannes 12: Zingen: Psalm 139:1 Preek over Johannes 12: 25, 26 Preek Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 165: 1 (NG 85)

2 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 27: 2, 3 Gebed Lezen: Johannes 12: Zingen: Psalm 139:1 Preek over Johannes 12: 25, 26 Preek Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 165: 1 (NG 85)

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 27: 2, 3 Gebed Lezen: Johannes 12: Zingen: Psalm 139:1 Preek over Johannes 12: 25, 26 Preek Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 165: 1 (NG 85)

4 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 27: 2, 3 Gebed Lezen: Johannes 12: Zingen: Psalm 139:1 Preek over Johannes 12: 25, 26 Preek Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 165: 1 (NG 85)

5 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 27: 2, 3 Gebed Lezen: Johannes 12: Zingen: Psalm 139:1 Preek over Johannes 12: 25, 26 Preek Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 165: 1 (NG 85)

6 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 27: 2, 3 Gebed Lezen: Johannes 12: Zingen: Psalm 139:1 Preek over Johannes 12: 25, 26 Preek Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 165: 1 (NG 85)

7 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 27: 2, 3 Gebed Lezen: Johannes 12: Zingen: Psalm 139:1 Preek over Johannes 12: 25, 26 Preek Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 165: 1 (NG 85)

8 Hou je van jezelf? Tekst: Johannes 12: 25, 26
Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Hou je van jezelf?

9 Hou van jezelf! …… op Jezus’ manier Luisteren naar Jezus
Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Hou van jezelf! …… op Jezus’ manier Luisteren naar Jezus Je ‘ikke ikke ikke’ haten Je ‘ik’ aanvaarden Gaan voor het hoogste geluk

10 Hou van jezelf! …… op Jezus’ manier Luisteren naar Jezus
Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Hou van jezelf! …… op Jezus’ manier Luisteren naar Jezus …………… maar waarom eigenlijk? Hij is echt mens Hij is echt God Hij deed wat Hij van jou vraagt

11 de weg van een graankorrel: sterven om vrucht te dragen
Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) de weg van een graankorrel: sterven om vrucht te dragen

12 Hou van jezelf! …… op Jezus’ manier 2. Je ‘ikke ikke ikke’ haten
Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Hou van jezelf! …… op Jezus’ manier 2. Je ‘ikke ikke ikke’ haten

13 Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14)

14 Een drenkeling wil zo graag blijven leven,
Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Een drenkeling wil zo graag blijven leven, dat hij z’n leven erdoor verliest Wie zijn leven liefheeft, verliest het

15 Verkeerde liefde voor jezelf: Jij probeert je leven te maken
Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Verkeerde liefde voor jezelf: Jij probeert je leven te maken Op jouw manier Zonder God

16 Verkeerde liefde voor jezelf: Jij probeert je leven te maken
Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Verkeerde liefde voor jezelf: Jij probeert je leven te maken Op jouw manier Zonder God → Je verliest je leven: Toekomst Nu

17 Nee zeggen tegen jezelf Een sterk woord vanwege een sterke
Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Haten?? Zelfverloochening Nee zeggen tegen jezelf Een sterk woord vanwege een sterke macht tegen jou

18 Hou van jezelf! …… op Jezus’ manier 3.Je ‘ik’ aanvaarden
Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Hou van jezelf! …… op Jezus’ manier 3.Je ‘ik’ aanvaarden

19 Zelfaanvaarding → Zelfverloochening
Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Zelfaanvaarding → Zelfverloochening Je ‘ik’ aanvaarden → Je ‘ikke ikke ikke’ bestrijden

20 Zelfaanvaarding: omdat God je aanvaardt Je bent zijn schepsel
Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Zelfaanvaarding: omdat God je aanvaardt Je bent zijn schepsel Je bent een zondaar Hij wil dat je leeft

21 ‘God houdt zoveel van je dat je mag komen zoals je bent.
Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) ‘God houdt zoveel van je dat je mag komen zoals je bent. Maar Hij houdt teveel van je om je te laten zoals je bent.’

22 Hou van jezelf! …… op Jezus’ manier Luisteren naar Jezus
Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Hou van jezelf! …… op Jezus’ manier Luisteren naar Jezus Je ‘ikke ikke ikke’ haten Je ‘ik’ aanvaarden 4. Gaan voor het hoogste geluk

23 in deze wereld (zonder God) om je leven te behouden voor
Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Jezelf haten: in deze wereld (zonder God) om je leven te behouden voor het eeuwige leven

24 Je moet twee dingen doen: nee tegen jezelf zeggen ja tegen Christus
Tekst: Johannes 12: 25, 26 Zingen: Gezang 89:1, 3 (GK 14) Je moet twee dingen doen: nee tegen jezelf zeggen ja tegen Christus ………………….. en de Vader zal je eren!

25 Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijnen dood,
Gezang 89: 1, 3 (GK 14) Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijnen dood, die voor mij U hebt gegeven in de bangste zielenood, opdat 'k weten zou in 't sterven, dat ik 't leven mag beërven. Duizend -, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

26 Heer, verzoener van mijn zonden, Heiland, die mij hebt gezocht,
Gezang 89: 1, 3 (GK 14) Heer, verzoener van mijn zonden, Heiland, die mij hebt gezocht, die mijn banden hebt ontbonden en voor God mij vrijgekocht, eens onrein, in schuld verloren, ben ik door uw Geest herboren. Duizend -, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

27 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 165: 1 (NG 85) Afscheid Rienko en Rianne Zingen: Gezang 161: 4 (NG82) Collecte Zingen: Gezang 68:1, 2 (GK 25) Zegen 'Amen' met Gezang 68: 3 (GK25)

28 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 165: 1 (NG 85) Afscheid Rienko en Rianne Zingen: Gezang 161: 4 (NG82) Collecte Zingen: Gezang 68:1, 2 (GK 25) Zegen 'Amen' met Gezang 68: 3 (GK25)

29 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Gezang 165: 1 (NG 85) Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard’en hemel prijzen U, Glorie voor uw Naam. Lam van God, hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig, Stralend Licht, Morgenster, Niemand is als U. Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont. prijst de koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.

30 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 165: 1 (NG 85) Afscheid Rienko en Rianne Zingen: Gezang 161: 4 (NG82) Collecte Zingen: Gezang 68:1, 2 (GK 25) Zegen 'Amen' met Gezang 68: 3 (GK25)

31 Geest van liefd’ en kracht. U die via duizend wegen
Gezang 161: 4 (NG82) Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht. U die via duizend wegen ons hier samen bracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk.

32 COLLECTE Vandaag; de 1e collecte is voor de diakonie de 2e collecte is voor de kerk Volgende week de 1e collecte is voor de diakonie “SGJ” Na de collecte zingen we: Gezang 68:1, 2 (GK 25)

33 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden
Gezang 68: 1, 2 (GK 25) Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o eerstgeboorne uit de dood, zich diep ootmoedig buige.

34 Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven
Gezang 68: 1, 2 (GK 25) Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven, U zij de roem, U zij de lof, U d'eerkroon opgedragen. Geheel de aard' en 't hemelhof moet van uw eer gewagen.

35 U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken,
Zegen 'Amen' met Gezang 68: 3 (GK25) U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Ja, halleluja, zie, Hij komt! Juicht, mensen, englen samen met vreugd, waar alles bij verstomt. Juicht allen! Amen, amen.

36 Wilt u daarom eerst contact opnemen met familie Lobbezoo
Hendrika stelt bezoek op prijs, maar wel gedoseerd om teveel drukte te voorkomen. Wilt u daarom eerst contact opnemen met familie Lobbezoo als u bij haar langs wilt in het ziekenhuis?


Download ppt "Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 27: 2, 3 Gebed"

Verwante presentaties


Ads door Google