De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opwekking313: HC Zondag18: LvdK119:1, 2, 3 Handelingen1:1 - 3 Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 … Liturgie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opwekking313: HC Zondag18: LvdK119:1, 2, 3 Handelingen1:1 - 3 Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 … Liturgie."— Transcript van de presentatie:

1 Opwekking313: HC Zondag18: LvdK119:1, 2, 3 Handelingen1:1 - 3 Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 … Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

2 … Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 Handelingen1:12 Psalm102:9, 10 Opwekking354: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

3 Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij Mededelingen kerkenraad De collecte is bestemd voor Eleos (dat betekent barmhartigheid). Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Het Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis is onderdeel van Eleos. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Opwekking313: HC Zondag18: LvdK119:1, 2, 3 Handelingen1:1 - 3 Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 … Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

5 Opwekking313: HC Zondag18: LvdK119:1, 2, 3 Handelingen1:1 - 3 Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 … Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

6 175 C

7 ● Opwekking313: HC Zondag18: LvdK119:1, 2, 3 Handelingen1:1 - 3 Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 … Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

8 Opwekking 313 In een donker graf gevangen greep de dood Hem aan. Jezus brak de sterkste banden. Hij is opgestaan! refrein Overwinnaar (Overwinnaar). Hij is verrezen (Hij is verrezen). Overwinnaar (Overwinnaar). Hij regeert in eeuwigheid.

9 Opwekking 313 Overweldigd door het duister, leek Hij neergeveld. Door zijn bloed brak Hij de macht van zonde, dood en hel. refrein Overwinnaar (Overwinnaar). Hij is verrezen (Hij is verrezen). Overwinnaar (Overwinnaar). Hij regeert in eeuwigheid.

10 Opwekking 313 Niemand hoeft de dood te vrezen, liefde keert het tij. Wie gevangen zit in 't duister: Christus maakt u vrij! refrein Overwinnaar (Overwinnaar). Hij is verrezen (Hij is verrezen). Overwinnaar (Overwinnaar). Hij regeert in eeuwigheid.

11 Opwekking 313 Naar de hemel opgevaren draagt Hij nu zijn kroon. Laat het door de wereld klinken: glorie voor Gods Zoon! refrein Overwinnaar (Overwinnaar). Hij is verrezen (Hij is verrezen). Overwinnaar (Overwinnaar). Hij regeert in eeuwigheid.

12 Opwekking313: HC Zondag18: LvdK119:1, 2, 3 Handelingen1:1 - 3 Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 … Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

13 Opwekking313: ● HC Zondag18: LvdK119:1, 2, 3 Handelingen1:1 - 3 Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 … Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

14 Opwekking313: HC Zondag18: ● LvdK119:1, 2, 3 Handelingen1:1 - 3 Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 … Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

15 LvdK 119: 1, 2, 3 1 Richt op uw macht, o Here der heirscharen en laat uw hulp ontwaken uit uw hand, wil voor uw aangezicht uw volk bewaren opdat de nacht zal wijken uit het land.

16 LvdK 119: 1, 2, 3 2 Richt aan uw heil voor wie in onheil leven, zend uw gerechtigheid als morgendauw, dan zal het land de rijkste vruchten geven: de vijgenboom en wijnstok van de trouw.

17 LvdK 119: 1, 2, 3 3 Richt op uw woning en roep ons tezamen, omring ons met uw alvermogend woord, wees ons een tempel en roep onze namen, zodat wij juichen: God heeft ons verhoord!

18 Opwekking313: HC Zondag18: LvdK119:1, 2, 3 ● Handelingen1:1 - 3 Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 … Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

19 Opwekking313: HC Zondag18: LvdK119:1, 2, 3 ● Handelingen1:1 - 3 Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 … Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

20 Opwekking313: HC Zondag18: LvdK119:1, 2, 3 Handelingen1:1 - 3 ● Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 … Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

21 Gezang 101, Gz24: 1, 2, 3 1 De dag van onze Vorst brak aan. Zie, Gods gezalfde Koning gaat tot zijn hemelwoning. Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan, omstraald van morgenlicht, voor ’s Vaders aangezicht.

22 Gezang 101, Gz24: 1, 2, 3 2 Hij heeft, van dood en graf ontdaan, het leven weergenomen. Nu is zijn uur gekomen. Gods paradijs zal opengaan en heel de hemel wijd weerkaatst zijn heerlijkheid.

23 Gezang 101, Gz24: 1, 2, 3 3 De Vader stelt Hem in de troon als Christus en als Here, bekleed met macht en ere. De heerschappij is aan de Zoon, wiens goddelijk geweld de laatste vijand velt.

24 Opwekking313: HC Zondag18: LvdK119:1, 2, 3 Handelingen1:1 - 3 Gezang101:1, 2, 3 ● Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 … Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

25 Opwekking313: HC Zondag18: LvdK119:1, 2, 3 Handelingen1:1 - 3 Gezang101:1, 2, 3 ● Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 … Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

26 Opwekking313: HC Zondag18: LvdK119:1, 2, 3 Handelingen1:1 - 3 Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 ● Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 … Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

27 Gezang 100, Gz23: 4, 6 4 In u verheugt Zich thans die Koning, o kerk, zijn uitverkoren bruid. Op u, tot eeuwge trouwbetoning, strooit Hij de gaven zeegnend uit! Vier met Hem victorie op de dag der glorie van des mensen Zoon, op de dag der kroning van de Vredekoning, Priester op zijn troon.

28 Gezang 100, Gz23: 4, 6 6 Laat ons steeds hopen, bidden, waken, en ons versterken in ons Hoofd. Ook heden wil Hij vreugde maken aan al wie deze Geest gelooft. Gij werdt opgenomen, Gij zult wederkomen, onze Hemelvorst. Gij stort uit de hoge stromen op het droge, laving aan wie dorst.

29 Opwekking313: HC Zondag18: LvdK119:1, 2, 3 Handelingen1:1 - 3 Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 ● Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 … Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

30 Opwekking313: HC Zondag18: LvdK119:1, 2, 3 Handelingen1:1 - 3 Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 ● Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 … Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

31 Opwekking313: HC Zondag18: LvdK119:1, 2, 3 Handelingen1:1 - 3 Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 ● LvdK234:1, 2 … Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

32 LvdK 234: 1, 2 1 Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen als zonlicht om de bloemen een moeder om haar kind. Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind.

33 LvdK 234: 1, 2 2 Al is Hij opgenomen, houd in herinnering, dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging. Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.

34 … Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 ● Handelingen1:12 Psalm102:9, 10 Opwekking354: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

35 … Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 ● Handelingen1:12 Psalm102:9, 10 Opwekking354: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

36 … Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 Handelingen1:12 ● Psalm102:9, 10 Opwekking354: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

37 Psalm 102: 9, 10 9 Uit den hemel hoog verheven ziet Hij neer op 't aardse leven. Uit Zijn heiligdom omhoog slaat Hij op zijn knechten 't oog. Hij zal komen, de Geduchte; hun die in de kerkers zuchten, met de dood voor ogen leven, Hij zal hun de vrijheid geven

38 Psalm 102: 9, 10 10 Ja, de HEER komt ter bevrijding, opdat Sion blij de tijding van zijn grote daden meldt en Jeruzalem vertelt, hoe verlosten huiswaarts keren roemend in de naam des HEREN. Alle volken, alle rijken brengen Hem hun huldeblijken.

39 … Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 Handelingen1:12 Psalm102:9, 10 Opwekking354: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

40 … Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 Handelingen1:12 Psalm102:9, 10 Opwekking354: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

41 … Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 Handelingen1:12 Psalm102:9, 10 ● Opwekking354: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

42 Opwekking 354 Glorie aan God. (4x) Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! 1/3

43 Opwekking 354 Glorie aan God. (4x) Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam: Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie! Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig! Jezus is Heer, Redder en Heer! Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! 2/3

44 Opwekking 354 Glorie aan God. (4x) Heersen met Hem op de troon en zijn stem, spreekt van liefde, vervult ons met glorie. Heilig en vrij alle tranen voorbij. Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding: waardig het Lam, waardig het Lam! Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! Glorie aan God. (4x) 3/3

45 … Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 Handelingen1:12 Psalm102:9, 10 Opwekking354: ● Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

46 182 D

47 … Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 Handelingen1:12 Psalm102:9, 10 Opwekking354: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)


Download ppt "Opwekking313: HC Zondag18: LvdK119:1, 2, 3 Handelingen1:1 - 3 Gezang101:1, 2, 3 Handelingen1:4 - 8 Gezang100:4, 6 Handelingen1:9 - 11 LvdK234:1, 2 … Liturgie."

Verwante presentaties


Ads door Google