De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. van Langevelde Thema: ‘Of de duivel er mee speelt…’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. van Langevelde Thema: ‘Of de duivel er mee speelt…’"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. van Langevelde Thema: ‘Of de duivel er mee speelt…’

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de kerkelijke kassen Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan.

4 Mededelingen Opgave voor de happitaria uiterlijk dinsdag 1 maart per briefje of per mail. Direct aansluitend aan de dienst is de hstemmingsvergadering

5 Liturgie zondag 21 februari Mededelingen LvK. 181: 1, 3, 4, 6 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 124: 1, 4 Gebed Schriftlezing: Jesaja 53: 1 - 7 Mattheus 8: 14 - 17 Kindernevendienst Preek Ps. 103: 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 68: 7 NB * Geloofsbelijdenis * Gez. 5: 3, 9 * Zegen * Staande

6 Mededelingen

7 LvK. 181: 1, 3, 4, 6

8 LvK. 181: 1 Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt, het kwaad, gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt, waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden, noem mij uw zonden.

9 LvK. 181: 3 Zeg mij, waarom men U aldus gehoond heeft, U dus, mijn vorst, gescepterd en gekroond heeft! Om voor mijn schuld verzoening te verwerven, moest Gij dus sterven?

10 LvK. 181: 4 Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden, de heer zich voor de schulden zijner knechten aan 't kruis liet hechten.

11 LvK. 181: 6 O liefde, voor dit offer van uw leven, wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven, opdat ik nooit, hetzij ik leev' of sterve, uw liefde derve!

12 Stil gebed Votum en groet * Staande

13 Ps. 124: 1, 4

14 Ps. 124: 1 Dat Israël nu zegge, blij van geest: Indien de HEER, die bij ons is geweest, Indien de HEER, die ons heeft bijgestaan, Toen ’s vijands heir en aanval werd gevreesd, Niet had gered, wij waren lang vergaan.

15 Ps. 124: 4 W' ontkwamen haast des vogelvangers net, Den lozen strik, tot ons bederf gezet; De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt. De HEER is ons tot hulp op ons gebed; Die God, die aard' en hemel heeft gemaakt.

16 Gebed

17 Schriftlezing: Jesaja 53: 1 - 7 Mattheus 8: 14 -17

18 Ps. 40: 1, 7 NB

19 Ps. 40: 1 NB Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht, Hij heeft gehoord naar mijn gebed, mij uit de modderpoel gered, mijn voet weer op een vaste grond gebracht. Hij heeft mij doen herleven, mij in de mond gegeven een nieuw lied tot zijn eer. Laat ieder die het zag stil zijn van diep ontzag en hopen op de Heer.

20 Ps. 40: 7 NB Laat wie uw heil beminnen hier en nu in U verheugd zijn, U ter eer uitroepen: groot is onze Heer! laat wie U zoeken jubelen in U! Al leef ik in ellende, de Here zal het wenden, de Heer ziet naar mij om. Gij die mijn helper zijt, mijn God die mij bevrijdt, o toef niet langer, kom!

21 Aanvang kindernevendienst

22 Preek

23 Schriftlezing: Jesaja 53: 1 - 7 Mattheus 8: 14 - 17 ‘ Of de duivel er mee speelt…’ Zingen na de preek Ps. 103: 2

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, Hoeveel het zij, genadig wil vergeven; Uw krankheên kent en liefderijk geneest; Die van 't verderf uw leven wil verschonen, Met goedheid en barmhartigheên u kronen; Die in den nood uw redder is geweest.

35 Einde kindernevendienst

36 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

37 Dankgebed

38 Ps. 68: 7 NB

39 God zij geprezen met ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag, zijn naam is onze vrede. Hij is het die ons heeft gered, die ons in ruimte heeft gezet en leidt met vaste schreden. Hij die het licht roept in de nacht, Hij heeft ons heil teweeggebracht, dat wordt ons niet ontnomen. Hij droeg ons door de diepte heen, de Here Here doet alleen ons aan de dood ontkomen.

40 Geloofsbelijdenis * Staande

41 Gez. 5: 3, 9 * Staande

42 Uw koninkrijk koom' toch, o HEER'! Ai, werp den troon des satans neer! Regeer ons door Uw Geest en Woord; Uw lof word' eens alom gehoord, En d' aarde met Uw vrees vervuld, Totdat G' Uw rijk volmaken zult. Gez. 5: 3 * Staande

43 Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER', Uw is de kracht, Uw is al d' eer! U, die ons helpen wilt en kunt, Die in Uw Zoon verhoring gunt, Die door Uw Geest ons troost en leidt, U zij de lof in eeuwigheid. Gez. 5: 9 * Staande

44 Zegen * Staande

45 Tot volgende week !!


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. van Langevelde Thema: ‘Of de duivel er mee speelt…’"

Verwante presentaties


Ads door Google