De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zingen Vers 1 Met heel mijn hart heb ik de HEER verwacht,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zingen Vers 1 Met heel mijn hart heb ik de HEER verwacht,"— Transcript van de presentatie:

1 Zingen Vers 1 Met heel mijn hart heb ik de HEER verwacht,
Psalm 40 Vers 1 Met heel mijn hart heb ik de HEER verwacht, Hij heeft gehoord naar mijn gebed, mij uit de modderpoel gered, mijn voet weer op een vaste grond gebracht. Hij heeft mij doen herleven, mij in de mond gegeven een nieuw lied tot zijn eer. Laat ieder die het zag stil zijn van diep ontzag en hopen op de HEER.

2 Zingen Vers 2 Zalig de man die op den HEER vertrouwt,
Psalm 40 Vers 2 Zalig de man die op den HEER vertrouwt, geen acht slaat op de eigenwaan van die hun eigen wegen gaan, maar die de leugen uit zijn leven houdt. Mijn God, ik wil U roemen en al uw daden noemen, niets is aan U gelijk. Wil ik ze tellen, HEER, ik zie er telkens meer, 't gaat boven mijn bereik.

3 Zingen Vers 3 Het is geen offervuur wat U behaagt,
Psalm 40 Vers 3 Het is geen offervuur wat U behaagt, Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor en zelf ontsluit Gij mij het oor: Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd. Mijn God, ik draag uw wetten, om op uw wil te letten, gedurig bij mij om. Het boek schrijft over mij. Gij hoordet hoe ik zei: 'O Here, zie, ik kom!'

4 Zingen Vers 4 Ik breng de blijde boodschap van uw recht
Psalm 40 Vers 4 Ik breng de blijde boodschap van uw recht aan al wie U zijn toegedaan, dat zij uw wonderen verstaan in 't woord dat Gij mij op de lippen legt. Ik spreek dat woord met klaarheid, opdat uw trouw en waarheid door elk begrepen wordt. HEER, ik weerhoud mij niet, maar loof U in mijn lied met een blijmoedig hart.

5 Zingen Vers 5 O HEER, onthoud mij uw ontferming niet
Psalm 40 Vers 5 O HEER, onthoud mij uw ontferming niet en laat uw goedertierenheid mij toch bewaren in de tijd dat ik word overstelpt door mijn verdriet. Mijn ongerechtigheden laten mij niet met vrede, mijn moed wordt mij ontroofd. Mijn zonden slaan mij neer. Mijn God, ik tel er meer dan haren op mijn hoofd.

6 Zingen Vers 6 O HEER, 't behage U mij bij te staan.
Psalm 40 Vers 6 O HEER, 't behage U mij bij te staan. Gij die altijd mijn helper waart, drijf mijn belagers achterwaarts en doe hen met beschaamde kaken staan. Laat nu die mij belachten, bedreigden en verachtten, en loerden op mijn eind, voor U verschrikken, God, bespotlijk in hun spot en stom van schaamte zijn.

7 Zingen Vers 7 Laat wie uw heil beminnen hier en nu
Psalm 40 Vers 7 Laat wie uw heil beminnen hier en nu in U verheugd zijn, U ter eer uitroepen: groot is onze HEER! Laat wie U zoeken jubelen in U! Al leef ik in ellende, de Here zal het wenden, de Heer ziet naar mij om. Gij die mijn helper zijt, mijn God die mij bevrijdt, o toef niet langer, kom!

8 Picto’s die gebruikt kunnen worden.


Download ppt "Zingen Vers 1 Met heel mijn hart heb ik de HEER verwacht,"

Verwante presentaties


Ads door Google