De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TOV! Openingsavond Thema:Wie is God ?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TOV! Openingsavond Thema:Wie is God ?."— Transcript van de presentatie:

1 TOV! Openingsavond Thema:Wie is God ?

2 TOV! Openingsavond Bidden

3 Psalm 103 vers 1 Loof, loof den HEER', mijn ziel, met alle krachten;
Loof, loof den HEER', mijn ziel, met alle krachten; Verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t' achten; Och, of nu al wat in mij is, Hem preez'! Loof, loof mijn ziel, den Hoorder der gebeden; Vergeet nooit een van Zijn weldadigheden; Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees.

4 Psalm 103 vers 7 Geen vader sloeg met groter mededogen
Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, Dan Isrels HEER' op ieder, die Hem vreest. Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.

5 Heer, U bent mijn leven Heer U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, Zo lang U mij adem geeft, zo lang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid u, blijf mij nabij.

6 Wie is God? Wie zit er naast je?

7 Wie is God ? Mijn Godsbeeld…..
Psalm Loflied voor Gods menigvuldige genade 1 Een psalm van David. Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heilige Naam. 2 Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; 3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw krankheden geneest; 4 Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden; 5 Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als van een arend. 6 De HEERE doet gerechtigheid en gerichten al degenen, die onderdrukt worden.

8 Wie is God ? Mijn Godsbeeld…..
7 Hij heeft Mozes Zijn wegen bekend gemaakt, de kinderen Israëls Zijn daden. 8 Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid. 9 Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwig de toorn behouden. 10 Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. 11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen, die Hem vrezen. 12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons. 13 Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen. 14 Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn.

9 Wie is God ? Mijn Godsbeeld…..
Groeps opdracht

10 Wie is God ? Mijn Godsbeeld…..
Psalm 103 vers 11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen, die Hem vrezen.

11 Fijne avond!


Download ppt "TOV! Openingsavond Thema:Wie is God ?."

Verwante presentaties


Ads door Google