De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Werpt een duidelijk licht op de zaak!”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Werpt een duidelijk licht op de zaak!”"— Transcript van de presentatie:

1 “Werpt een duidelijk licht op de zaak!”
Welkom op TOV! De Heilige Geest “Werpt een duidelijk licht op de zaak!”

2 Bidden

3 Wie bent U, en wat doet U eigenlijk precies??
De Heilige Geest Wie bent U, en wat doet U eigenlijk precies?? Laten we eens kijken wat de Heere Jezus hier over zegt!

4 Johannes 16: En nu ga Ik heen tot Degene, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij henen? 6 Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. 7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden. 8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: 9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien; 11 En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. 12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. 13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelve niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. 15 Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen.

5 Maar hoe werkt Hij dan in mijn leven?
Hij is altijd bij je…. Hij is de Geest van de Waarheid! Hij zorgt dat je meer begrijpt…. Hij leert je kiezen…. Hij maakt dat je gelooft! Hij troost je in je verdriet…

6 Stel je vraag aan: ………… Wie je wilt!!!

7 Psalm 119 : 3 Och, schonkt Gij mij de hulp van uwen Geest,
Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. ‘k Hield dan Uw wet, dan leefd’ ik onbevreesd; Dan zou geen schaamt’ mijn aangezicht bedekken, Wanneer ik steeds opmerkend waar’ geweest, Hoe Uw geboon mij tot Uw liefde wekken.

8 Heer ik kom tot U Heer ik kom tot u, Neem mijn hart verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U Want Heer ik heb ontdekt, Dat als ik aan Uw voeten ben, Trots en twijfel wijken Voor de kracht van Uw liefde.

9 Heer ik kom tot U Refrein: Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest en de kracht van Uw liefde.

10 Heer ik kom tot U Heer kom dichterbij, Dan kan ik Uw schoonheid zien.
En Uw liefde voelen, diep in mij. En Heer leer mij Uw wil, Zodat ik U steeds dienen kan En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde

11 Heer ik kom tot U Refrein 2x Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest en de kracht van Uw liefde. Slot 2x Dan zweef ik op de wind gedragen door Uw geest en de kracht van uw liefde. (2x)


Download ppt "“Werpt een duidelijk licht op de zaak!”"

Verwante presentaties


Ads door Google