De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kom Hoger#32 Wees blij: je bent rijk!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kom Hoger#32 Wees blij: je bent rijk!"— Transcript van de presentatie:

1 Kom Hoger#32 Wees blij: je bent rijk!

2 Psalm 103: 1 Een psalm van David
Psalm 103: 1 Een psalm van David. Loof de HERE, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; 2 loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; 3 die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest,

3 4 die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, 5 die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.

4

5 Jesaja 61: 1 De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; 2 om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten,

6 3 om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des HEREN, tot zijn verheerlijking.

7 2 loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; 3 die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, 4 die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,

8

9 Lucas 11: 9 En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

10 HEREN, WE ZOUDEN JEZUS WILLEN ZIEN Zo is het dus als met een man met heel veel geld op de bank en niet wetend hoe hij zijn pinpas gebruiken moet en de ander die weet hoe hij zijn pinpas gebruiken moet, maar geen geld heeft op de bank. Als we die gewoon samen konden krijgen. Als het nu is: Pinkster geloof met fundamentele leer of fundamentele leer met Pinkster geloof, het zal werken.

11 Johannes 16: 24 Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

12 Mattheus 28: 20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.

13


Download ppt "Kom Hoger#32 Wees blij: je bent rijk!"

Verwante presentaties


Ads door Google