De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Het is allemaal toch maar gedoe”. Zoeken naar zin Prediker 1: 1-11 Romeinen 8:20-22 Hendrick Andriessen Vanitas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Het is allemaal toch maar gedoe”. Zoeken naar zin Prediker 1: 1-11 Romeinen 8:20-22 Hendrick Andriessen Vanitas."— Transcript van de presentatie:

1 “Het is allemaal toch maar gedoe”

2 Zoeken naar zin Prediker 1: 1-11 Romeinen 8:20-22 Hendrick Andriessen Vanitas

3 Prediker stoort ons!

4 •Een overvloedig leven in een wereld zonder betekenis –Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed (Joh. 10:10) –Leven is haastig, snel, onoverzichtelijk, we vermaken ons. –Gij zult genieten –Wat jagen we na? Leven onder de zon –Een eigen plek onder de zon –We voldoen toch aan de norm van God –En toch…….

5 Het is allemaal gedoe: •We zullen de controle die we uitoefenen altijd weer kwijt raken •Relaties zullen altijd tegen vallen •Het werk dat we doen zal ons frustreren •Vermaak is altijd tijdelijke •Wijsheid is nooit een geschikte raadgever •Spiritualiteit loopt bijna altijd uit op wetticisme •Het leven eindigt in verval en dood

6 De leraar: lucht en leegte de prediker: heb ontzag voor God

7 Heb ontzag voor God 12:9 Prediker was een wijs man en heeft het volk veel kennis bijgebracht. Hij heeft gewikt en gewogen en veel spreuken opgesteld. 10 In treffende spreuken probeerde Prediker de waarheid getrouw onder woorden te brengen. 11 De woorden van de wijzen zijn zo scherp en puntig als een ossenprik, al hun spreuken zijn ons door één herder ingeprent. 12 En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af. 13 Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, 14 want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte.

8 Illustratie •De strijd van Corrie en Betsy ten Boom •Waarom Auswitsch? •Als God liefde is…..? •Waarom overkomt mij dit…?

9 Belangrijkste vraag Is het leven het waard geleefd te worden?

10 Reactie van de leraar •2:11 Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw, alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had, en ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon.

11 •6:12 Wie weet wat goed is voor de mens gedurende het luttel aantal dagen van zijn leeg bestaan? Ze zijn voor hem zo vluchtig als een schaduw. Wie kan hem vertellen wat er na hem komen zal onder de zon? •Rom 8:20 Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21 omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.

12 Controle over het leven

13 Hoe krijgen we ´controle´ •voorbeelden: –Abraham –Paulus –Here Jezus •Kern: overgave; overgaan van ´onder de zon´ naar ´boven de zon´ •Hij kwam bij ons heel gewoon •12:13 Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na.

14 Psalm 131 Een pelgrimslied van David. HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. 2 Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. 3 Israël, hoop op de HEER, van nu tot in eeuwigheid.


Download ppt "“Het is allemaal toch maar gedoe”. Zoeken naar zin Prediker 1: 1-11 Romeinen 8:20-22 Hendrick Andriessen Vanitas."

Verwante presentaties


Ads door Google