De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. P.J. Trimp Thema: Ben jij een Maria of een Martha?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. P.J. Trimp Thema: Ben jij een Maria of een Martha?"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. P.J. Trimp Thema: Ben jij een Maria of een Martha?

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar. Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e kerk 2 e Kerkelijke kassen landelijk kerkverband Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan.

4 Liturgie zondag 7 februari Mededelingen JdH 253: 1,2,4 GK 96: 1,2,3 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 119: 40,42 NB Gebed Schriftlezing: Lucas 9: 51-62 Lucas 10: 38-42 LvK. 326: 1,2,5 Kindernevendienst Tekst Lucas 10: 38-42 Preek Opw. 462 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 56: 5 * Geloofsbelijdenis * Ps. 56: 6 * Zegen * Staande

5 Mededelingen

6 JdH. 253: 1, 2, 4

7 JdH. 253: 1 Heer, wij komen voor Uw troon, danken U voor Uwen Zoon, voor Zijn dood aan 't harde kruis. Brengt ons, Heer, in 't Vaderhuis.

8 JdH. 253: 2 Heer, wij knielen voor U neer, danken U als onze Heer, voor Uw schepping, voor Uw kracht. Geef dat liefde wordt betracht.

9 JdH. 253: 4 Vader, Zoon en Heil'ge Geest, U bent altijd hier geweest. Geef ons redding, geef ons kracht, zoals U het kruis volbracht

10 GK. 96: 1, 2, 3

11 GK. 96: 1 Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, er is een God, er is een God. Stort bij Hem uit o mens toch uw hart, er is een God die hoort. Ga steeds naar Hem om hulp en om raad. Wacht niet te lang, het is spoedig te laat. Dat niet door twijfel uw hart wordt verstoord. Er is een God die hoort.

12 GK. 96: 2 God schonk Zijn Zoon in Bethlehems stal. Heer van het al, Heer van het al. Hij droeg verneedring, smaad zonder tal. Heerser van “t Gans heelal. Want onze Schepper, Koning der aard, heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard. Ga dan naar Hem toe, nu “t Morgenlicht gloort. Hij is de God die hoort.

13 GK. 96: 3 Van oost tot west, van zuid tot noord. Mens zeg het voort, mens zeg het voort. Wordt ’s Heren liefde alom gehoord. Mensen kind zegt het voort. Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen, maar zoek het Heil bij Jezus alleen. Dat al uw hoop op Hem is gericht. Jezus is’t eeuwig licht.

14 Stil gebed Votum en groet * Staande

15 Ps. 119: 40,42 NB

16 Ps. 119: 40 NB Uw woord is als een lamp, een helder licht, een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken dat in de duisternis mijn schreden richt. Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, dat ik zal wand'len voor uw aangezicht, dat ik uw recht zal roepen van de daken.

17 Ps. 119: 42 NB Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid mij tot een deel en erfenis gegeven waarin mijn ziel zich dag aan dag verblijdt. Uw wet, o Heer, staat in mijn hart geschreven, uw wil doen is mijn lust te allen tijd, U te beminnen is geheel mijn leven.

18 Gebed

19 Schriftlezing: Lucas 9: 51-62 Lucas 10: 38-42

20 LvK. 326: 1, 2, 5

21 LvK. 326: 1 Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Hebt moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. Gods woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen daarnaar zijn leven richt, die zal erin aanschouwen des Heren aangezicht.

22 LvK. 326: 2 God opent hart en oren, opdat wij in geloof zijn roepstem zouden horen, voor and're stemmen doof. Gods woord gordt mensen aan, om zonder te versagen het smalle pad te gaan en stil het kruis te dragen achter hun Heiland aan.

23 LvK. 326: 5 O Gij die wilt ontmoeten wie vragen naar uw wil, zie hoe wij aan uw voeten zitten en luist'ren stil. Geef dat tot U, o Heer, 't woord van uw welbehagen niet ledig wederkeer', maar dat het vrucht mag dragen, uw grote naam ter eer.

24 Aanvang kindernevendienst

25 Preek

26 Schriftlezing: Lucas 9: 51-62 Lucas 10: 38-42 Tekst: Lucas 10: 38-42 Ben jij een Maria of een Martha? Zingen na de preek Opw. 462: 1,2,3

27

28 Opw. 462: 1 Refrein: Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U. Ja, ik verkies nu om bij U te zijn en om naar U te luist'ren. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn kom ik nu tot U, o Heer.

29 Opw. 462: 2 Refrein: Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U. Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, hier in een plaats van aanbidding. In geest en waarheid samen één te zijn, in aanbidding voor U.

30 Opw. 462: 3 Refrein: Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U. Zoals een vader die zijn kind omarmt, ja, zo omarmt U ook mij. U bent een Vader die vertroost en beschermt en ik kom tot rust bij U. (3x)

31 Einde kindernevendienst

32 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Hulpverlening Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

33 Dankgebed

34 Ps. 56: 5

35 Ik roem in God; ik prijs ’t onfeilbaar woord; Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; ’k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; Wat sterv’ling zou mij schenden? Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn ellenden Mij bijstand boodt, en ’t onheil af zoudt wenden, Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, Door ijver aangespoord.

36 Geloofsbelijdenis * Staande

37 Ps. 56: 6 * Staande

38 Ps. 56: 6 Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot’; Gij zijt voor mij een schild in allen nood; Gij hebt mijn smart verdreven; Uw dierb’re gunst is m’ altoos bijgebleven; ’k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; Zo word’ door mij Zijn naam altoos verheven; Zo word’ Zijn lof vergroot. * Staande

39 Zegen * Staande

40 U bent volgende week weer van harte welkom !


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. P.J. Trimp Thema: Ben jij een Maria of een Martha?"

Verwante presentaties


Ads door Google