De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dorien `t Hart Med: HarDo Groepsdynamica 24.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dorien `t Hart Med: HarDo Groepsdynamica 24."— Transcript van de presentatie:

1 Dorien `t Hart Med: HarDo hardo@hro.nl Groepsdynamica 24

2 Vandaag filmpje Groepsontwikkeling Voor volgende week… 23

3 Groepsdynamica Week 2: Inleiding in de groepsdynamica 1.1-1.5+1.9 Week 3: Groepsontwikkeling 1.6-1.8 Week 4: Effectieve samenwerking2.1,2.8-2.10, 2.12-2.13 Week 5: Roos van Leary 3.7+ artikelen n@tschool Roos van Leary en Yohari venster Week 6: Leiderschap en leiderschapsstijlen 4.1, 4.3, 4.4, 4.6 (alleen pg 126+127) Week 7: Besluitvorming en belangenconflicten 6.1, 6.2 (pg 168- 169), 6.4-6.6, 8.1-8.6 Week 8: Team ontwikkeling 10.1-10.3, 10.5,10.6, 10.8, 10.13 Week 10: Inleveren van de Take-home toets op vrijdag om uiterlijk 12.00 uur. De Take-home toets moet ingeleverd worden op natschool, onder het kopje: ‘Take-home toets’. 3

4 Terugblik: ‘sta of zit moment’ Er volgt een vraag, waarop je kan antwoorden met A = ga staanB= blijf zitten 21

5 Vraag 1 Het studiegebied van de groepsdynamica komt oorspronkelijk voort uit: a. de gestaltpsychologie (GA STAAN) b. Filosofie en de praktijkleer (BLIJF ZITTEN) 20

6 Vraag 2 Mieke is eerstejaars student. Zij gaat vandaag voor 2 e week naar school. Ze is zenuwachtig want ze weet niet of de docent van haar verwacht dat ze haar boek meeneemt naar de les. Mieke heeft moeite met a. Impliciete normen (GA STAAN) b. Expliciete normen (BLIJF ZITTEN) 19

7 Vraag 3 15 mensen zitten in bus 240 richting Rotterdam. Is dit een groep? a. Ja (GA STAAN) b. Nee (BLIJF ZITTEN) 18

8 Vraag 4 De bus komt vast te zitten in de sneeuw. De mensen proberen met elkaar een manier te bedenken om uit de bus te komen. Is dit een groep? a Ja ( GA STAAN) b Nee ( BlIJF ZITTEN ) 17

9 Vraag 5 Wat betreft groepsdynamica is een mens hetzelfde als een.. a. Aap ( GA STAAN ) b. Tijger ( BLIJF ZITTEN ) 16

10 GROEPSONTWIKKELING Er zijn effectieve en ineffectieve groepen. De productiviteit van een groep wordt bepaald door de wijze waarop de groep gestructureerd is. Door te kijken naar het ontstaan van een groep, kan je oorzaak van (in)effectiviteit vinden Dit is weergegeven in een curve: de groepsprestatiecurve 15

11 Groepsprestatiecurve Type groep prestatieniveau Succesvolle groepen Pseudogroepen Traditionele groepen Effectieve groepen 14

12 Pseudogroep Men moet samenwerken maar er is geen gezamenlijk belang Beloning is individueel waardoor onderlinge concurrentie. Wat voor gedrag zie je? – Ondermijnend gedrag – Informatie achterhouden – Ander misleiden / op verkeerde been zetten – Ander van zijn stuk brengen – Men wantrouwt elkaar GEVOLG: Som van capaciteiten is lager dan individuele capaciteit Groep ontwikkelt zich niet, men heeft hier geen belang bij. http://www.uitzendinggemist.nl/aflev eringen/1326196http://www.uitzendinggemist.nl/aflev eringen/1326196 min. 2.50-6.00 13

13 Weet je nog van les 1: Wanneer ben je een (kleine) groep? Meer dan 2 individuen Direct contact met elkaar onderhouden Zijn zich bewust dat ze bij elkaar horen Gemeenschappelijke doelen Wederzijdse afhankelijkheid Aan deze voorwaarden voldoet een psuedogroep niet! 12

14 Opdracht: project jaar 2, 6 studenten moeten een high tea organiseren voor verstandelijk beperkten Hiervoor dient men gezamenlijk een plan van aanpak te schrijven (25%), de activiteit uitvoeren en een verslag van de schrijven (50%) en een groepsreflectie maken (25%). De studenten kennen elkaar niet. Twee studenten werken heel hard, twee doen mee, maar tonen geen initiatief. Eentje komt altijd, maar is erg druk en weinig productief. De laatste doet nooit wat en komt alleen als het echt moet. Ga in een groep zitten en overleg: – Is het een groep? – Wat voor gedrag zie je? – Hoe effectief is deze groep? – Wat voor soort groep zou dit zijn? Pseudogroep, traditionele groep, effectieve groep of succesvolle groep 11

15 Opdracht Men werkt samen aan een opdracht, acceptatie van het doel. Beloning is voor de groep. Echter weinig echte samenwerking Wat voor gedrag zie je? – Voelen zich als individu ipv als team verantwoordelijk – Profiteurs en harde werkers – Het boek noemt ook nog Informatie inwinnen ipv delen, maar dit staat niet in de opdracht beschreven. Hoe effectief? Som van capaciteiten is lager dan als sommige het als individu zouden uitvoeren, maar hoger dan de capaciteiten van sommige anderen. Meer dan 2 individuen Direct contact met elkaar onderhouden Zijn zich bewust dat ze bij elkaar horen Gemeenschappelijke doelen Wederzijdse afhankelijkheid Het is een traditionele groep 10

16 Effectieve groep Acceptatie van het doel. Beloning is voor de groep. Leden zetten zich in om succes zo groot mogelijk te maken. Men gelooft in wederzijdse afhankelijkheid om doel te behalen. Wat voor eigenschappen heeft een effectieve groep? – Positieve interdependentie: werken met heldere groepsdoelen, wederzijdse communicatie, gedeeld leiderschap, deskundigheidsmacht – Besluitvormingsproces: je mag elkaar bevragen, komen samen tot juiste oplossing, constructieve conflicthantering – Prestaties van anderen bevorderen GEVOLG: Som van capaciteiten is hoger dan individuele capaciteit Meer dan 2 individuen Direct contact met elkaar onderhouden Zijn zich bewust dat ze bij elkaar horen Gemeenschappelijke doelen Wederzijdse afhankelijkheid 9

17 Zeer succesvolle groepen Wat maakt een groep ZEER SUCCESVOL? Heeft eigenschappen van een effectieve groep EN: Onderlinge betrokkenheid en gerichtheid op het succes is groter “Emotionele band tussen teamleden is vorm van liefde” DUS: Wederzijds zorg voor elkaars persoonlijke ontwikkeling zorgt voor superprestatie en FUN! GEVOLG: Som van capaciteiten is hoog, veel hoger dan men verwacht. https://kenniscentrumwoonservicege bieden.nl/nieuws/238-interventies- even-buurten-in-beeld.html 8

18 Hoe wordt je een effectieve groep? Bereiken van doel Positieve werkrelatie houden Aanpassen aan de context DoelDuidelijke, realiseerbare, relevante doelen die positieve interdependentie en betrokkenheid oproepen Communicatie2-zijdige communicatiepatronen LeiderschapLeiderschap en participatie is evenredig verdeeld MachtGroepsleden kunnen invloed uitoefenen die past bij hun behoefte (deskundigheid, capaciteit en kennis ipv autoriteit en persoonlijkheidskenmerken) BesluitvormingAfgestemd op tijd en middelen, reikwijdte en betekenis van besluit en betrokkenheid bij de uitvoer van besluit. Consensus is meestal effectiefst. DiscussieGestructureerd, open, mogelijkheid tot vragen stellen en conclusies trekken: besluit is juist EN creatief ConflictenBelangenconflicten bespreken en constructief oplossen 7

19 De hokjes man http://www.vpro.nl/speel.program.17330650. html http://www.vpro.nl/speel.program.17330650. html 6:40-15:00 min. Hoe wordt je een groep? 5

20 Bespreek met je groep Hoe vorm je binnen jouw werkveld een effectieve groep? 6

21 Theorieën groepsontwikkeling Zich-herhalende-fasetheorieën – Theorie die gaan over vraagstukken die de groepsinteractie beïnvloeden – Evenwicht nodig tussen taakgericht werk en gevoelsuitingen – Hoe afhankelijk moet een groep zijn van de leider? Hoe gaat men om met bondjes in de groep? Wat zorgt dat je opgenomen wordt in de groep? Opeenvolgende-fasetheorieën – Theorie over de ontwikkelingsfasen binnen een groep – Elke fase heeft andere aspecten binnen groepsleven – Tuckman: beginfase, conflictfase, normerende fase, productieve fase en afscheidsfase 4

22 5 fasen van Tuckman 22

23 Ontwikkelingsfasen van een groep Tuckman ging uit van groepen zonder leidinggevende of coördinerende rol. Johnssen & Johnssen (2011) gaan uit van 7 fasen 1. Definiërende en structurerende procedures 2. Volgen van groepsprocedures en de onderlinge kennismaking 3. Onderkennen van gemeenschappelijke belangen en het opbouwen van vertrouwen 4. Verzet en differentiatie 5. Betrokkenheid bij groepsdoelen, -procedures en -leden 6. Productief functioneren 7. Afsluiting 2

24 Wat voor groep zijn jullie nu? Soort groep? Fase? Proef op de som 1

25 Voor volgende week… Voor de literatuur van volgende week: zie SHL Effectieve samenwerking 2.1,2.8-2.10, 2.12-2.13 We starten met de presentatie! Tot volgende week 0


Download ppt "Dorien `t Hart Med: HarDo Groepsdynamica 24."

Verwante presentaties


Ads door Google