De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het begint bij het jonge kind

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het begint bij het jonge kind"— Transcript van de presentatie:

1 Het begint bij het jonge kind

2 Het begint bij het jonge kind
Doel workshop: Helder krijgen welke jonge (risico)kinderen jouw school kan bedienen

3 Het begint bij het jonge kind
Wat gaan we doen? -casus n.a.v. de KIJK in tweetallen -theorie: mijlpalen jonge kind -uitwerken casus in groepjes van 6: hoe ga jij te werk? -discussie: leer van elkaar -samenvatten/ conclusies trekken -terugblik: doel behaald?

4 Het begint bij het jonge kind
Casus KIJK (in tweetallen): -Wat valt je op? -Wat zijn de onderwijsbehoeften van dit kind?

5 Het begint bij het jonge kind
Citaat: “De eerste twintig jaar in het leven staan in het teken van groei en ontwikkeling. Hoewel ontwikkeling vanaf de conceptie tot aan de dood een rol speelt, zijn ontwikkelingsprocessen nooit meer zo uitgesproken als in de kindertijd en adolescentie. De snelheid waarmee veranderingen in de eerste jaren plaatsvinden en de aard van deze veranderingen worden later in het leven niet meer geëvenaard.” Uit: De Ontwikkeling van het jonge kind, F.C. Verhulst

6 Het begint bij het jonge kind
Centraal bij het bestuderen van de ontwikkeling van kinderen staan de volgende vragen: -Welke veranderingen vinden er plaats gedurende de ontwikkeling? -Welke factoren beïnvloeden deze veranderingen? -Welke individuele verschillen zijn er in groei en ontwikkeling van het jonge kind?

7 Het begint bij het jonge kind
Waarom de ontwikkeling van het jonge kind bestuderen? Kennis van ontwikkelingsprocessen is nodig om abnormaal functioneren te begrijpen (vb. gevolgen alcohol tijdens zwangerschap) Kennis kan toegepast worden in het onderwijs en opvoeding (vb. ideale klassengrootte) Kennis is nodig om kinderen die sterk afwijken van de norm te identificeren (aansluiten bij onderwijsbehoeften)

8 Het begint bij het jonge kind
Drie basisprincipes van ontwikkeling: Ontwikkeling is een proces dat in een vaste volgorde verloopt Ontwikkeling is cumulatief Ontwikkeling gaat altijd in de richting van grotere complexiteit

9 Het begint bij het jonge kind
Ontwikkeling kan zowel in kwantitatieve zin als in kwalitatieve zin verlopen (vb. kwantitatief: uitbreiding woordenschat vb. kwalitatief: overgang van krassen naar tekenen)

10 Het begint bij het jonge kind
Ontwikkeling kan worden gezien als het product van drie factoren: Het ontwikkelingspotentieel zoals vastgelegd in de genen De ontwikkelingsgeschiedenis van het kind De actuele omgevingsfactoren

11 Het begint bij het jonge kind
Bij ontwikkeling kijken we naar de normatieve en de individuele ontwikkeling. Normatief: -iedereen moet dit leren (denk aan: zitten, lopen, praten) Individueel: -niet ieder kind bereikt hetzelfde op dezelfde tijd -ieder individu heeft andere kenmerkende eigenschappen

12 Het begint bij het jonge kind
Mijlpalen die een vierjarige gemiddeld genomen behaald zou moeten hebben (zie handout): Motorische ontwikkeling Taal-spraakontwikkeling Spelontwikkeling Sociaal-emotionele ontwikkeling Sociale redzaamheid Gedrags-/ persoonlijkheidsontwikkeling

13 Het begint bij het jonge kind
Kinderen ontwikkelen in hun eigen tempo. Niet alle kinderen behalen (tegelijkertijd) dezelfde mijlpalen. Hier komt Passend Onderwijs om de hoek kijken….

14 Het begint bij het jonge kind

15 Het begint bij het jonge kind
Opdracht: terug naar de casus (groepjes van 6) -Wat zou jij doen als je dit kind binnen krijgt? -Wat kan wel/ niet op jouw school? Richtinggevende vragen: -Hoe ziet jouw intake er uit? -Welke doelen kun je stellen? (sterke basis) -Wat heb je daar voor nodig? (steun waar nodig) -Wat zijn belemmeringen? (speciaal als het moet)

16 Het begint bij het jonge kind
Centrale discussie: Bekijken blauwe, groene en rode flap. Kunnen we conclusies trekken?

17 Het begint bij het jonge kind
De intake is heel belangrijk! Bij binnenkomst basisschool is er al ontzettend veel bekend over de vierjarige -Informatie ouders -Consultatiebureau: Van Wiechenschema -Voorschool/ peuterspeelzaal: KIJK -Kinderdagverblijf: observaties -Verslagen van specialisten (logo, fysio etc.)

18 Het begint bij het jonge kind
Doel: Helder krijgen welke jonge (risico)kinderen jouw school kan bedienen

19 Het begint bij het jonge kind
Vraag: Heb je voor jezelf helder gekregen waar jullie grens als school ligt en op welke gebied jullie je nog verder kunnen ontwikkelen met het oog op passend onderwijs?

20 Het begint bij het jonge kind


Download ppt "Het begint bij het jonge kind"

Verwante presentaties


Ads door Google