De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naam workshopbegeleider

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naam workshopbegeleider"— Transcript van de presentatie:

1 Naam workshopbegeleider
Individueel opleidingsplan (IOP) Naam workshopbegeleider Voorstelrondje en vragen wie er werkt met een IOP Vragen: wat is een IOP, wat moet er in staan? Is het een dik plan? Etc?

2 Theorie individueel opleidingsplan
Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan Werken met het individueel opleidingsplan Aan de slag! Terugkoppeling en afronding 8 april 2017 Samen naar een individueel opleidingsplan

3 Definitie IOP (=POP) Het individuele opleidingsplan is een document waarin de afspraken m.b.t. persoonlijke leerdoelen vastgelegd zijn die aios en opleider maken op basis van de ambitie, leerwensen en de voortgang van de aios, en maakt deel uit van het portfolio Definitie IOP, mn benadrukken dat dus de “gap”van het verwachte en gerealiseerde erin wordt opgenomen, maar juist ook de persoonlijk ambitie, bv een promotie, of management. 8 april 2017 Samen naar een individueel opleidingsplan

4 Onderdeel van het portfolio Groeidocument
Algemeen Onderdeel van het portfolio Groeidocument Planningshorizon van één jaar Na ieder voortgangsgesprek aangevuld 4 8 april 2017 Samen naar een individueel opleidingsplan

5 Bespreken bij voortgangsgesprekken met opleider
Algemeen Bespreken bij voortgangsgesprekken met opleider Bijvullen en aanpassen per periode AIOS houdt dit zelf bij, in portfolio De verschillende competenties komen hierin aan bod Niet alle competenties (7) iedere periode, maar wel alle 7 in het gehele opleidingstraject. Het proces rondom het IOP is eigenlijk het belangrijkst. In elk voortgangsgesprek staat het op de agenda. Het plan evolueert continu. De verschillende competenties moeten worden besproken, maar hoeven niet telkens allemaal tegelijk als ze allemaal maar aan bod komen tijdens de opleiding. 8 april 2017 Samen naar een individueel opleidingsplan

6 Nieuwe ontwikkelingen
Welke recente ontwikkelingen maken dat het IOP een nog prominentere plek in de opleiding krijgt? Flexibilisering opleiding: Verkorting opleiding door eerder verworven competenties (EVC) Verkorting opleiding door schakeljaar Onderwijsleergesprek om te benadrukken hoe belangrijk dat IOP wordt en dat het een steeds prominentere plek krijgt. 8 april 2017 Samen naar een individueel opleidingsplan

7 Extra mogelijkheden door IOP
Differentiatie voor de betere AIOS > verdieping Helderheid naar zowel AIOS als opleider voor persoonlijk leertraject. Essentieel bij geïntensiveerd begeleidingstraject. 8 april 2017 Samen naar een individueel opleidingsplan

8 Na eerste gesprek (start opleiding):
Werken met het IOP Na eerste gesprek (start opleiding): Relevante eerder opgedane ervaringen Eventuele vrijstelling Afspraken eerste leerdoelen, leermiddelen en toetsen Het proces is misschien nog wel belangrijker dan het IOP zelf. Juist het continu bespreken van het IOP tussen opleider en aios zorgen dat het een levend document is wat sturing geeft aan de opleiding van de aios. Dit begint al meteen bij de start. Heeft de aios al relevante ervaring? Heeft hij het schakeljaar gevolgd of al een aantal jaar als anios erop zitten? Heeft de aios bepaalde ambities waar al rekening mee gehouden moet worden. Uiteraard wel passend in het landelijk en lokaal opleidingsplan. 8 8 april 2017 Samen naar een individueel opleidingsplan

9 Afgesproken leerdoelen uit IOP Gekregen feedback (KPB’s, OSAT)
Continu proces IOP Aios blikt gestructureerd terug op haar/zijn functioneren gebaseerd op: Afgesproken leerdoelen uit IOP Gekregen feedback (KPB’s, OSAT) AIOS bespreekt bovenstaande met opleider en maakt met opleider vervolgafspraken Nieuwe/bijgestelde persoonlijke leerdoelen komen in IOP. Benadruk het continue proces van het IOP. In elk voortgangsgesprek wordt teruggekeken naar de resultaten van de afgelopen periode, het behalen of niet behalen van persoonlijke leerdoelen en het vaststellen van nieuwe doelen. Deze nieuwe doelen komen in het IOP. Het biedt dus een vooruitblik. 9 8 april 2017 Samen naar een individueel opleidingsplan

10 Proces rondom IOP. Van begin tot het eind wordt het IOP bijgesteld en besproken. Idealiter eigenlijk ook nog na de opleiding….. 8 april 2017 Samen naar een individueel opleidingsplan

11 Een Format IOP NAAM: OPLEIDINGSJAAR : STAGE: COMPETENTIE: D.D.
Leerdoel Leeractiviteiten Tijdsplan Toetsen Dit is een format. De KNMG heeft bewust geen format verstrekt omdat opleidingen te verschillend zijn. Het gaat vnl om het proces, niet zo zeer om het format zelf. Toch is een format wel handig. Belangrijk in format: de competenties, leerdoelen, maar vooral ook het hoe (leeractiviteiten), wanneer (tijdsplan) en hoe je het toetst. 8 april 2017 Samen naar een individueel opleidingsplan

12 Leerdoelen formuleren
Voorbeeld van een fout geformuleerd leerdoel, zoals: meer kennis Voorbeeld van een goed geformuleerd leerdoel, zoals aan het eind van Q1 heeft de aios adequate kennis van de anatomie van de elleboog, zoals geformuleerd in het landelijk opleidingsplan. 8 april 2017 Samen naar een individueel opleidingsplan

13 Korte plenaire bespreking 15 minuten
Opdracht Per groep ontvangen jullie een verslag van een voortgangsgesprek van een AIOS. Werk aan de hand van dit verslag minimaal één persoonlijk leerdoel voor deze AIOS uit volgens de SMART methode. Korte plenaire bespreking 15 minuten Wat zou in een format voor een IOP moeten staan? Ga in groepjes van 2 in minuten aan de slag om zo’n format op te stellen. Daarna in onderwijsleergesprek bespreken met de groep. 8 april 2017 Samen naar een individueel opleidingsplan

14 Voorbeeld: maatschappelijk handelen
COMPETENTIE: MAATSCHAPPELIJK HANDELEN Leerdoel 2 Weten hoe wet- en regelgeving omtrent wilsonbekwaamheid zit en consequenties voor gesprekken met wettelijk vertegenwoordiger en patiënt. Leeractiviteiten 1. Uitzoeken hoe wet- en regelgeving zit korte samenvatting in PP doen tijdens aios-onderwijs 2. Casuïstiek hierover bespreken Tijdsplan Komende 2 maanden Toetsen Feedback op de presentatie. Zie hier een voorbeeld. SMART geformuleerd. 8 april 2017 Samen naar een individueel opleidingsplan

15 Tools Steeds meer opleidingen maken gebruik van een digitaal portfolio. Enkele daarvan hebben het IOP geïntegreerd, zoals in ePass het POP (is exact hetzelfde). Er zijn ook digitale portfolio’s waar je het IOP moet uploaden en geen format aanwezig is. Eigenlijk is het belangrijkste dat het prospectief is en dat het in elk voortgangsgesprek wordt besproken en bijgesteld. 8 april 2017 Samen naar een individueel opleidingsplan

16 Format POP Epass Samenvatting afgelopen periode
Wat zijn je oude leerdoelen en afspraken? Wat zijn je bereikte resultaten? Sterkte-zwakte analyse per competentie : ver onder niveau 5: ver boven niveau medisch handelen Hoe functioneer je t.o.v. je jaargenoten m.b.t. deze competentie? Sterke punten Zwakke punten  Leerplan komende periode Wat zijn je werkzaamheden voor de komende periode? SMART Leerdoelen per competentiegebied 8 april 2017 Samen naar een individueel opleidingsplan

17 Maakt het IOP deel uit van het portfolio ?
Visitatie Maakt het IOP deel uit van het portfolio ? Kan de AIOS aangeven hoe zijn IOP tot stand gekomen is en welke rol het speelt in zijn opleiding? Nadruk op proces! Bij visitaties wordt hier op gelet. Mn het proces is belangrijk, niet zo zeer welk format je gebruikt. Door flexibilisering van de opleiding zal het IOP en steeds prominentere positie krijgen. Iedere aios krijgt immers een eigen leertraject. 8 april 2017 Samen naar een individueel opleidingsplan

18 Onderscheid maken in proces en product
Conclusies Onderscheid maken in proces en product Essentieel hulpmiddel in vormgeving opleiding Maakt onderdeel uit van bestaande formulieren Groeit gedurende de opleiding Is sturingsmiddel voor aios en opleider: dus interactie Vergelijking: P-D-C-A cyclus Tijdspanne: maximaal 1 jaar! 8 april 2017 Samen naar een individueel opleidingsplan


Download ppt "Naam workshopbegeleider"

Verwante presentaties


Ads door Google