De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GUIDO VALKENEERS GEDRAG IN ORGANISATIES HOOFDSTUK VIII Gedrag in organisaties. De basis 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GUIDO VALKENEERS GEDRAG IN ORGANISATIES HOOFDSTUK VIII Gedrag in organisaties. De basis 1."— Transcript van de presentatie:

1 GUIDO VALKENEERS GEDRAG IN ORGANISATIES HOOFDSTUK VIII Gedrag in organisaties. De basis 1

2 Na de studie van dit hoofdstuk ben je in staat: - een omschrijving te geven van het begrip team; - een bespreking te geven van de diverse typen teams; - een kritiek te formuleren op deze indeling in teams; - een vergelijking te maken tussen de eigenschappen van een team en een werkgroep; DOELSTELLINGEN I 2 Gedrag in organisaties. De basis

3 Na de studie van dit hoofdstuk ben je in staat: - de samenhang tussen groepscohesie en productiviteit te bespreken; - de teamrollen van Belbin van commentaar te voorzien; - te omschrijven wanneer we van een effectief team spreken; - enkele elementen te bespreken die een rol spelen om een effectief team te ontwikkelen; - de mogelijkheden en beperkingen van teambuilding aan te geven. DOELSTELLINGEN II 3 Gedrag in organisaties. De basis

4 8. TEAMS IN DE ORGANISATIE 4 Gedrag in organisaties. De basis

5 Ten gevolge van downsizing meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar de werkvloer: ontstaan van autonome werkgroepen. Drucker: organisaties gedreven door informatieverwerking en opgebouwd rond teams. Tal van voordelen: - doorstromen van informatie - creatie van kennis, - … 8.1 HOE POPULAIR ZIJN TEAMS? 5 Gedrag in organisaties. De basis

6 Groepen die de vierde fase van groepsontwikkeling doormaken vormen een team: de prestatiefase. 8.2 WAT IS EEN TEAM? 6 Gedrag in organisaties. De basis

7 Omschrijving van Johnson en Johnson (2008) team als leden van een kleine groep: - zich bewust zijn van onderlinge afhankelijkheid - met elkaar intensief contact hebben - besef hebben van wie wel en wie niet lid is - specifieke complementaire functies en rollen vervullen - gedurende een bepaalde tijd lid zijn van het team. 8.2 WAT IS EEN TEAM? 7 Gedrag in organisaties. De basis

8 Voorbeeld van een team: de groep MENS 8.2 WAT IS EEN TEAM? 8 Gedrag in organisaties. De basis

9 Er is een verschil tussen een team en een werkgroep (Katzenbach en Smith) - verschillen inzake leiderschap, doelstellingen, evaluatie van de output, al dan niet gezamenlijke activiteiten, etc, … - in een team is er synergie nodig om een gezamenlijk resultaat te bereiken en in een werkgroep vormen de individuele prestaties de output van de groep. 8.2 WAT IS EEN TEAM? 9 Gedrag in organisaties. De basis

10 Adviserende teams Zelfsturende teams Projectteams Actieteams Virtuele teams Kritiek: deze typologie heeft heel wat beperkingen. Teams kunnen kenmerken hebben van diverse typen, of kunnen overgangen vertonen tussen deze vormen. 8.3 SOORTEN TEAMS 10 Gedrag in organisaties. De basis

11 d.i. de mate waarin de teamleden zich aangetrokken voelen tot elkaar en zich identificeren met het team. Hoe ontstaat deze cohesie? Wat is de impact op de productiviteit? Muller en Copper (1994): in meer dan 90% van de onderzoeken is er een positief verband; samenhang is niet altijd even sterk. Oorzaak en gevolg? 8.4 GROEPSCOHESIE IN HET TEAM 11 Gedrag in organisaties. De basis

12 Gammage en zijn collega’s(2001) toonden een interactie effect aan: het effect van de cohesie op de productie is afhankelijk van de bestaande groepsnormen. 8.4 GROEPSCOHESIE 12 Gedrag in organisaties. De basis Cohesie HoogLaag Prestatienorm Hoge prestatie Middelmatige prestatie Zeer Lage prestatie Lage prestatie Hoog Laag

13 Emotionele groepscohesie: groepsleden gaan graag met elkaar om en identificeren zich met de groep Instrumentele groepscohesie: besef van wederzijdse afhankelijkheid. 8.4 GROEPSCOHESIE 13 Gedrag in organisaties. De basis

14 Belbin (2004) rollen worden verdeeld onder de teamleden. Hoe worden deze rollen verdeeld? Zijn deze complementair of niet? Dit heeft een impact op het succes van het team. Er bestaan negen teamrollen: plant, brononderzoeker, … 8.5 TEAMROLLEN VAN BELBIN 14 Gedrag in organisaties. De basis

15 Theorie van Belbin: - Elk lid vervult een bepaalde rol - Elk mens beschikt over één of enkele voor hem natuurlijke teamrollen - Efficiënte teams hebben behoefte aan diversiteit van teamrollen, die mekaar wederzijds aanvullen. Belbin ontwikkelde een vragenlijst om dit te inventariseren. 8.5 TEAMROLLEN VAN BELBIN 15 Gedrag in organisaties. De basis

16 Effectief team heeft tevreden klanten en de leden willen bij het team blijven. Voorwaarden: - ondersteund door de organisatie - beschikt over duidelijke doelstelling - leden zijn voldoende competent - sfeer van vertrouwen in het team - goede communicatie - goed leiderschap, dwz leider is coach - diversiteit van rollen. 8.6HOE ONTSTAAN EFFECTIEVE TEAMS? 16 Gedrag in organisaties. De basis

17 Bedoeling om intern functioneren van teams te verbeteren. - ervaringsgericht leren staat centraal. - bij voorkeur op locatie Bedoeling te komen tot ‘high performance team’ 8.7 TEAMBUILDING 17 Gedrag in organisaties. De basis

18 Het eiland: teambuilding teambuilding met Nolleke I teambuilding met Nolleke I Of meer uitgebreide versie: teambuilding met Nolleke Welke ‘fouten’ maakt Nolleke? 8.7 TEAMBUILDING 18 Gedrag in organisaties. De basis

19 De afsluiting van de teambuilding 8.7 TEAMBUILDING 19 Gedrag in organisaties. De basis

20 Het antwoord is genuanceerd. - indien de oplossing eenduidig is kan de taak beter aan een individu toevertrouwd worden - indien niet duidelijk is welk de optimale oplossing is, kan het probleem beter aan een team toevertrouwd worden (bv. Ontwikkeling van een nieuw model auto). 8.8 DOEN TEAMS HET ALTIJD BETER DAN INDIVIDUEN? 20 Gedrag in organisaties. De basis

21 GUIDO VALKENEERS GEDRAG IN ORGANISATIES HOOFDSTUK VIII Gedrag in organisaties. De basis 21


Download ppt "GUIDO VALKENEERS GEDRAG IN ORGANISATIES HOOFDSTUK VIII Gedrag in organisaties. De basis 1."

Verwante presentaties


Ads door Google