De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gedrag in organisaties Hoofdstuk VIII

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gedrag in organisaties Hoofdstuk VIII"— Transcript van de presentatie:

1 Gedrag in organisaties Hoofdstuk VIII
Guido Valkeneers Gedrag in organisaties. De basis

2 Doelstellingen I Na de studie van dit hoofdstuk ben je in staat: - een omschrijving te geven van het begrip team; - een bespreking te geven van de diverse typen teams; - een kritiek te formuleren op deze indeling in teams; - een vergelijking te maken tussen de eigenschappen van een team en een werkgroep; Gedrag in organisaties. De basis

3 Doelstellingen II Na de studie van dit hoofdstuk ben je in staat: - de samenhang tussen groepscohesie en productiviteit te bespreken; - de teamrollen van Belbin van commentaar te voorzien; - te omschrijven wanneer we van een effectief team spreken; - enkele elementen te bespreken die een rol spelen om een effectief team te ontwikkelen; - de mogelijkheden en beperkingen van teambuilding aan te geven. Gedrag in organisaties. De basis

4 8. Teams in de organisatie
Gedrag in organisaties. De basis

5 8.1 Hoe populair zijn teams?
Ten gevolge van downsizing meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar de werkvloer: ontstaan van autonome werkgroepen. Drucker: organisaties gedreven door informatieverwerking en opgebouwd rond teams. Tal van voordelen: - doorstromen van informatie - creatie van kennis, - … Gedrag in organisaties. De basis

6 8.2 Wat is een team? Groepen die de vierde fase van groepsontwikkeling doormaken vormen een team: de prestatiefase. Gedrag in organisaties. De basis

7 8.2 Wat is een team? Omschrijving van Johnson en Johnson (2008) team als leden van een kleine groep: - zich bewust zijn van onderlinge afhankelijkheid - met elkaar intensief contact hebben - besef hebben van wie wel en wie niet lid is - specifieke complementaire functies en rollen vervullen - gedurende een bepaalde tijd lid zijn van het team. Gedrag in organisaties. De basis

8 8.2 Wat is een team? Voorbeeld van een team: de groep MENS
Gedrag in organisaties. De basis

9 8.2 Wat is een team? Er is een verschil tussen een team en een werkgroep (Katzenbach en Smith) - verschillen inzake leiderschap, doelstellingen, evaluatie van de output, al dan niet gezamenlijke activiteiten, etc, … - in een team is er synergie nodig om een gezamenlijk resultaat te bereiken en in een werkgroep vormen de individuele prestaties de output van de groep. Gedrag in organisaties. De basis

10 8.3 Soorten teams Adviserende teams Zelfsturende teams Projectteams Actieteams Virtuele teams Kritiek: deze typologie heeft heel wat beperkingen. Teams kunnen kenmerken hebben van diverse typen, of kunnen overgangen vertonen tussen deze vormen. Gedrag in organisaties. De basis

11 8.4 Groepscohesie in het team
d.i. de mate waarin de teamleden zich aangetrokken voelen tot elkaar en zich identificeren met het team. Hoe ontstaat deze cohesie? Wat is de impact op de productiviteit? Muller en Copper (1994): in meer dan 90% van de onderzoeken is er een positief verband; samenhang is niet altijd even sterk. Oorzaak en gevolg? Gedrag in organisaties. De basis

12 Middelmatige prestatie
8.4 Groepscohesie Gammage en zijn collega’s(2001) toonden een interactie effect aan: het effect van de cohesie op de productie is afhankelijk van de bestaande groepsnormen. Cohesie Hoog Laag Middelmatige prestatie Hoge prestatie Prestatienorm Hoog Zeer Lage prestatie Lage prestatie Laag Gedrag in organisaties. De basis

13 8.4 Groepscohesie Emotionele groepscohesie: groepsleden gaan graag met elkaar om en identificeren zich met de groep Instrumentele groepscohesie: besef van wederzijdse afhankelijkheid. Gedrag in organisaties. De basis

14 8.5 Teamrollen van Belbin Belbin (2004) rollen worden verdeeld onder de teamleden. Hoe worden deze rollen verdeeld? Zijn deze complementair of niet? Dit heeft een impact op het succes van het team. Er bestaan negen teamrollen: plant, brononderzoeker, … Gedrag in organisaties. De basis

15 8.5 Teamrollen van Belbin Theorie van Belbin: - Elk lid vervult een bepaalde rol - Elk mens beschikt over één of enkele voor hem natuurlijke teamrollen - Efficiënte teams hebben behoefte aan diversiteit van teamrollen, die mekaar wederzijds aanvullen. Belbin ontwikkelde een vragenlijst om dit te inventariseren. Gedrag in organisaties. De basis

16 8.6Hoe ontstaan effectieve teams?
Effectief team heeft tevreden klanten en de leden willen bij het team blijven. Voorwaarden: - ondersteund door de organisatie - beschikt over duidelijke doelstelling - leden zijn voldoende competent - sfeer van vertrouwen in het team - goede communicatie - goed leiderschap, dwz leider is coach - diversiteit van rollen. Gedrag in organisaties. De basis

17 8.7 Teambuilding Bedoeling om intern functioneren van teams te verbeteren. - ervaringsgericht leren staat centraal. - bij voorkeur op locatie Bedoeling te komen tot ‘high performance team’ Gedrag in organisaties. De basis

18 8.7 Teambuilding Het eiland: teambuilding teambuilding met Nolleke I
Of meer uitgebreide versie: teambuilding met Nolleke Welke ‘fouten’ maakt Nolleke? Gedrag in organisaties. De basis

19 8.7 Teambuilding De afsluiting van de teambuilding
Gedrag in organisaties. De basis

20 8.8 Doen teams het altijd beter dan individuen?
Het antwoord is genuanceerd indien de oplossing eenduidig is kan de taak beter aan een individu toevertrouwd worden - indien niet duidelijk is welk de optimale oplossing is, kan het probleem beter aan een team toevertrouwd worden (bv. Ontwikkeling van een nieuw model auto). Gedrag in organisaties. De basis

21 Gedrag in organisaties Hoofdstuk VIII
Guido Valkeneers Gedrag in organisaties. De basis


Download ppt "Gedrag in organisaties Hoofdstuk VIII"

Verwante presentaties


Ads door Google