De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken in een team Op school en op stage (BPV)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken in een team Op school en op stage (BPV)"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken in een team Op school en op stage (BPV)

2 Leerdoelen  Jij kunt uitleggen wat groepsvorming is  Je kunt de kenmerken van een team en voorwaarden voor goed functioneren benoemen  Je kunt in een team de werkzaamheden onderling afstemmen  Jij kunt collega’s advies vragen en geven en feedback hanteren  Jij kunt persoonlijke houdingsaspecten onderkennen.

3 Groepsvorming  Formele groepen deze groepen ontstaan om organisatorische redenen (werk bv)  Informele groepen deze groepen ontstaan om individuele redenen (vriendschap bv)

4 Groepen  Formele groepen zijn door het management bewust samengesteld  Informele groepen zijn op vrijwillige basis en niet door het management samengesteld

5 Groepen  Primaire groepen groot onderling vertrouwen en emotionele band (familie)  Secundaire groepen ontbreekt vertrouwen en band

6 Groepen en functies Interne functies v.d. groep  Sociale identiteit van de groepsleden  Creëren van een referentiekader  Zich van anderen kunnen onderscheiden

7 Groepen Externe functies v.d. groep  Positieve externe functies voor een groep  Negatieve externe functies voor een groep

8 Groepen Positieve externe functies  Verbreding kennis en vaardigheid  Verbreding van visie  Verbeterde acceptatie  Verbeterde communicatie

9 Groepen Negatieve externe functies  Te sterk streven naar overeenstem- ming  Machtsvor- ming  Afwijkende subcultuur

10 Toetreden tot groepen gaat met problemen gepaard  Identiteit Wie ben ik? Wat moet ik doen? Welke rol moet ik spelen?  Macht Wie heeft er de macht? Welke macht kan ik zelf uitoefenen?  Nut Wat kan de groep voor mij betekenen?  Acceptatie Ben ik geaccepteerd? Voel ik me prettig?

11 Je kunt je acceptatie in de groep bevorderen door  Te luisteren naar feedback (reacties die groepsleden geven)  Een open houding aan te nemen (verdedig niet, wacht niet af, toon jezelf)  Jezelf goed te kennen (ken je eigen gedrag in groepen en hou er rekening mee)

12 Het team in de arbeidsorganisatie  een team is een kleiner samenwerkingsverband van  mensen die met bepaalde middelen en deskundigheid  aan een bepaald doel werken

13 Plaats van het team in de organisatie  Afhankelijkheid van de verschillende teams onderling  Directe afhankelijkheid is wanneer je meteen in de problemen komt als een ander team een fout maakt  Indirecte afhankelijkheid wil zeggen dat wat het ene team doet niet meteen gevolgen heeft voor het andere

14 Voordelen van een team  De cliënt ziet meer gezichten  Ondersteuning van teamgenoten is mogelijk  Pieken in drukten opvangen met elkaar  Meer deskundigheid

15 Nadelen van een team  Kwetsbaar samenwerkingsver band  Beperking vrijheid beleidsbepaling  Beperking individuele vrijheid  Overleg kost vaak veel tijd

16 Voorwaarden voor samenwerken in een team  Gezamenlijk doel duidelijk omschreven doel met taakomschrijving  Teamleden deskundig en bekwaam  Duidelijke functiebeschrijving  Onderlinge verhoudingen functioneel  Teamleden moeten gemotiveerd zijn

17 Samenstelling van een team  Deskundig en bekwaam  symetrisch = zelfde deskundigheid en karaktereigen- schappen  complementair = verschillen van elkaar maar elkaar aanvullend  Karaktereigen- schappen

18 Werkstijlen  Dromer creatief maar besluiteloos  Denker theoretisch niet altijd praktisch  Beslisser praktisch minder sociaal  Doener actief maar ongeduldig

19 Teamrollen  Voorzitter  Vormer  Planter  Waarschuwer  Organisator  Groepswerker  Brononderzoeker  Afmaker

20 Samenhang in een team  Trots  Solidariteit  Teamgeest  Samenwerken  Onderling vertrouwen

21 Eigen bijdrage aan de samenwerking  Deskundig en bekwaam zijn en blijven  Advies kunnen geven en vragen  Afspraken maken en nakomen  Kunnen deelnemen aan overlegmomenten

22 Advies geven  Onderscheid maken tussen gevraagd en ongevraagd advies  Analyseer de vraag  Stimuleer het handelen  Realiseer je dat advies doorgaans persoonsgebonden is  Formulier je advies niet dwingend

23 Dau-formule  Duidelijk  Acceptabel  Uitvoerbaar Dau-formule

24 Sociale vaardigheden in een team  Inlevingsvermogen (empathie)  Echtheid  Assertiviteit  Feedback kunnen ontvangen en geven  Conflictbeheersing  Flexibiliteit

25 Feedback-regels  Gebruik de ik- vorm  Wees correct  Doseer feedback  Wees kort en bondig  Vraag of het klopt

26 Richtlijnen conflictbeheersing  Voorkom dat de ene tegenstelling de andere oproept  Hou zakelijke en persoonlijke aspecten uit elkaar  Hou onder alle omstandigheden het contact in stand  Ga niet in de aanval als vorm van verdediging

27 Eigen bijdrage bespreekbaar maken  Beschrijf je eigen bijdrage  Herken de gevolgen van je eigen bijdrage  Bespreek en stel je eigen bijdrage bij

28 Afstemmen werkzaamheden  Inventariseer werkzaamheden  Samenhang beoordelen  Overleggen met collega’s  Afspraken vastleggen  Planning bewaken en bijstellen  Initiatief nemen, flexibel zijn


Download ppt "Samenwerken in een team Op school en op stage (BPV)"

Verwante presentaties


Ads door Google