De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemaakt door: Ans Sarianamual Bewerkt door: Lotte Muilwijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemaakt door: Ans Sarianamual Bewerkt door: Lotte Muilwijk"— Transcript van de presentatie:

1 Gemaakt door: Ans Sarianamual Bewerkt door: Lotte Muilwijk
Samenwerken week 6 Gemaakt door: Ans Sarianamual Bewerkt door: Lotte Muilwijk

2 Oefening Deze oefening wordt uitgevoerd in de projectgroep.
De projectleider is ook hier de projectleider.

3 Spaghetti & Marshmellow ...
Benodigdheden: touw, spaghetti, marshmellows, tape en een schaar Opdracht: - Maak per projectgroep een zo hoog mogelijk staand bouwwerk m.b.v. bovenstaande materialen. 1 regel: bovenop moet een marshmellow staan. Jullie krijgen hier 15 min. voor

4 Discussieopdracht spel
Voor de individuele student: Hoe beviel het werken onder jouw leider en diens stijl? Hoe beviel het leiding geven m.b.v. deze stijl? Wat zijn de waargenomen effecten van deze stijl? Wat zijn de voor- en nadelen ervan? Heb je een dergelijke leiderschapsstijl wel eens eerder ervaren? Met welke effecten? Ben je geconfronteerd met nieuwe effecten van leiderschapstijlen? Welke waren dat? Trek een parallel met leiderschap in de projectgroep tijdens het project!

5 Discussieopdracht spel
vervolg Discussieopdracht spel Voor de hele subgroep: Wat hebben jullie geleerd van deze oefening? Wat kan je er in de projectgroepen mee doen?

6 De succesvolle taakgroep
Gemeenschappelijk doel Rollen zijn gedifferentieerd Communicatie is open Vrij mening uiten Elkaar accepteren Gedeeld leiderschap De groep neemt besluiten En voert deze uit De groep evalueert kritisch

7 Leiderschap en leiderschapsstijlen
Definitie: Leiderschap is de positie die een leider in een bepaalde groep neemt. De leider probeert de beoogde doelen te bereiken, en de leden van de groep handelen onder zijn verantwoordelijkheid. Leiderschapsstijlen: Autoritair 2. Democratisch 3. Laissez-fair

8 Autoritair leider Alle beleidsbepalingen worden gedaan door de leider.
De technieken en stappen worden gedicteerd door de autoriteit; één tegelijk, zodat de volgende onzeker zijn. De leider dicteert gewoonlijk wat ieder afzonderlijk groepslid doet en met wie hij/zij moet samenwerken. De overheerser is geneigd ‘persoonlijk’ te zijn in zijn/haar waardering en kritiek op het werk van ieder; hij/zij blijft op een afstand m.b.t actieve groepsdeelname, behalve bij voordoen.

9 Democratisch leider Alle beleidsbepalingen zijn een zaak van groepsdiscussie en groepsbesluit, aangemoedigd en geassisteerd door de leider. Inzicht in de activiteiten wordt verkregen in de discussieperiode. Algemene stappen naar het groepsdoel worden beknopt aangegeven, en als er technisch advies nodig is, stelt de leider twee of meer alternatieve handelwijzen voor, waaruit een keuze kan worden gemaakt. De leden zijn vrij om te werken met wie ze willen en de verdeling van taken wordt overgelaten aan de groep. De leider is ‘objectief’ en ‘feitbewust’ in zijn/haar waardering en kritiek en probeert qua mentaliteit een gewoon groepslid te zijn, zonder te veel van het werk te doen.

10 Laissez-faire Volledige vrijheid voor groeps- of individueel besluit met een minimum van leidersdeelname. De verschillende materialen worden geleverd door de leider, die duidelijk maakt dat hij/zij informatie zal geven als er om gevraagd wordt. Hij/zij neemt verder geen deel aan de werkdiscussies. Totaal geen deelname van de leider. Zeer weinig spontane commentaren op activiteiten van de leden, behalve als daar om gevraagd wordt. Hij/zij doet geen poging om een waardeoordeel te geven over gebeurtenissen of om de gebeurtenissen te regelen.

11 Doelen spel en filmpje Doelen:
Laten aanvoelen van de leiderschapsrollen   Bewustwording van het feit dat (verschillende) leiderschapstijlen de taakuitvoering kunnen beïnvloeden. Inzicht in het verschijnsel van competitie tussen groepen. https://www.youtube.com/watch?v =H0_yKBitO8M (tot 5:20)

12 Conclusie Er zijn verschillende soorten leiderschapsstijlen: autoritair, democratisch en laissez-faire. Deze leiderschapsstijl beïnvloedt het verloop van de samenwerking. Binnen een spelsituatie kun je samenwerkingsverbanden goed waarnemen en de leiderschapsstijl heeft wederom invloed op het verloop. Gebruik deze inzichten weer voor je reflectieverslag.

13 Huiswerk Maak de Roos van Leary zelftest: Bekijk de uitslag en kijk wat je ervan vindt. Klopt dit? Hoezo wel of hoezo niet? Maak ook het individuele stuk dat bij de oefening van vandaag hoorde Neem volgende week de uitslag van de gemaakte assertiviteitstest mee Volgende week bespreken we de toets


Download ppt "Gemaakt door: Ans Sarianamual Bewerkt door: Lotte Muilwijk"

Verwante presentaties


Ads door Google