De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderbetrokkenheid op Het Kompas

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderbetrokkenheid op Het Kompas"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderbetrokkenheid op Het Kompas

2 Ouderbetrokkenheid 3.0 Het Kompas en de ouders van onze kinderen delen en zoeken samen naar nieuwe informatie met een voor beide partijen helder doel: De ontwikkeling van het kind; de leerling

3 Waarom ouderbetrokkenheid 3.0?
Onderzoeken wijzen uit dat kinderen hogere prestaties leveren als ouders en leraren samen steeds het beste voor hen zoeken. Zitten beter in hun vel Heeft positief effect op schoolklimaat Uitgangspunt is dat alle ouders betrokken zijn bij hun kind

4 Cruciaal Inzicht in waar onderwijs om draait
Hoe laat je de leerlingen op de beste manier ontwikkelen? Welke verschillende verantwoordelijkheden hebben de school, de ouders en de leerling? Waar zit de overlap? Waar versterken ouders en school elkaar als het gaat om het zoeken naar de meest kansrijke wegen voor kinderen om te leren?

5 Ouderbetrokkenheid 3.0 Gaat er vanuit dat de samenwerking tussen school en ouders consequent wordt vormgegeven met als gevolg dat school en ouders gelijkwaardig zijn en dat zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de schoolontwikkeling van het kind. School en ouders erkennen elkaars professionele en emotionele deskundigheid Ouderbetrokkenheid 3.0 is een ideale samenwerking tussen school en ouders

6 Hoe gaan we het vormgeven?
Een startgesprek aan het begin van ieder schooljaar: met ouders, leerling en leerkracht Een individueel gespreksarrangement: de ouders en de school spreken met elkaar op basis van de ontwikkelingsbehoefte van de leerling de frequentie en vorm van het contact af. Een nieuwjaarsreceptie in augustus : in iedere groep leren ouders en kinderen elkaar direct in augustus (opnieuw) kennen waardoor er al aan het begin van het jaar een betrokkenheid op elkaar ontstaat.

7 Ouderbetrokkenheid 3.0 moet leiden tot:
Commitment van alle ouders en dus optimale betrokkenheid bij de schoolontwikkeling van het kind Tijdsinvestering aan het begin van het jaar zorgt voor een goede afstemming op de behoeften van het kind, wat energie en tijd oplevert voor de rest van het jaar. Er wordt efficient samengewerkt. Anders kijken naar en denken over het samenwerken tussen school en ouders in het belang van de leerling Veel creativiteit, variatie en persoonlijke inkleuring van de samenwerking tussen school en ouders

8 vervolg Er ontstaat een schoolgemeenschap waarin alle ouders zich betrokken voelen en ook weten hoe ze betrokkenheid vorm moeten geven Veel minder ‘reparatiegesprekken’ nodig

9 Op weg naar……. De eerste stappen in ouderbetrokkenheid 3.0 zijn gezet
Voor beide partijen is het een ‘zoektocht’ Reacties en verbetersuggesties van harte welkom Ouderbetrokkenheid gaat niet over ouders, maar over LEERLINGEN. Leerkrachten en ouders hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de volgende generatie. .

10

11


Download ppt "Ouderbetrokkenheid op Het Kompas"

Verwante presentaties


Ads door Google