De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitszorg als ontsluiter voor professionele ontwikkeling op school Opleiden in School (OiS) (V)SO Start-upconferentie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitszorg als ontsluiter voor professionele ontwikkeling op school Opleiden in School (OiS) (V)SO Start-upconferentie."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitszorg als ontsluiter voor professionele ontwikkeling op school Opleiden in School (OiS) (V)SO Start-upconferentie

2 OiS (V)SO Start-upconferentie Wat moet ontsloten worden? Professie van leerkrachten!

3 OiS (V)SO Start-upconferentie Hoe kan dat? Leerkrachten intensief betrekken bij kwaliteitszorg door: als team kwaliteitskaarten samen te stellen, bijvoorbeeld d.m.v WMK-EC (SO) http://www.wmkec.nl/

4 OiS (V)SO Start-upconferentie Hoe gaat dat? 1) KEUZE voor systeem maken 2) Voldoende TIJD voor inplannen 3) IEDEREEN erbij betrekken 4) ‘Gewoon’ BEGINNEN! 5) CYCLISCH werken

5 OiS (V)SO Start-upconferentie 1) KEUZE voor systeem maken  Systemen te kust en te keur  Keuze voor ‘eenvoudig’ systeem: de kwaliteitskaarten van Cees Bos  Doelen niet klakkeloos overnemen, want …  Je als school profileren!

6 OiS (V)SO Start-upconferentie 2) Voldoende TIJD inplannen  Kwaliteitszorgvergadering: meer- richtingsverkeer!!  Meer Kwaliteitszorg ten koste van huishoudelijke vergaderingen: -Screenen -(Sub)doelen stellen -Jaarplanbespreking  Duidelijke plaats in jaarplanning

7 OiS (V)SO Start-upconferentie 3) IEDEREEN erbij betrekken  Kwaliteit is gezamenlijke verantwoordelijk- heid!  Werken in groepjes, met maatjes  Ook OOP en ouders doen mee

8 OiS (V)SO Start-upconferentie 4) ‘Gewoon’ BEGINNEN  Starten met een herkenbaar onderwerp, bv. pedagogisch klimaat of didactisch handelen  Twee sporen volgen: - screenen - doelen stellen  Langdurig traject (consequent zijn, maar niet op laten jagen)

9 OiS (V)SO Start-upconferentie 5) CYCLISCH werken (4-jarig) Screenen/evalueren onderwerp Uitvoeren jaarplan Analyse + Jaarplan opstellen

10 OiS (V)SO Start-upconferentie Voorbeeldkaart Pedagogisch klimaat EC (SO)

11 OiS (V)SO Start-upconferentie

12 Voorbeeldkaart Onderwijsleerproces VO

13 OiS (V)SO Start-upconferentie Screenen kaart Pedagogisch klimaat

14 OiS (V)SO Start-upconferentie PAP’s en POP’s  Relatie persoonlijke doelen en organisatiedoelen.  Werken aan eigen professie.  Uitwisseling ervaringen. ____________________________________+ Proces van leren met en van elkaar!

15 OiS (V)SO Start-upconferentie Hoezo opleiden in school?  Iedereen is betrokken!  Voortdurend met elkaar in gesprek over goed onderwijs is leren met en van elkaar! Klimaat waarin leren erbij hoort.  Door inhoudsvolle gesprekken komen goede praktijken aan het licht!  Er ontstaat een professioneel klimaat binnen een lerende organisatie!

16 OiS (V)SO Start-upconferentie Wat zegt Q-primair? “Een aansprekende en eenvoudige manier om met het hele team met schoolontwikkeling aan de slag te gaan!”

17 OiS (V)SO Start-upconferentie 1) “Met deze werkwijze bereikt de school dat alle leraren direct betrokken zijn bij de kwaliteitszorg”. 2) “De werkwijze maakt het tevens mogelijk goede praktijken te inventariseren en tegelijkertijd te werken aan de onderlinge afstemming”. Wat zegt de inspectie?

18 OiS (V)SO Start-upconferentie 3) “Tegelijkertijd gaat er een positief effect van uit op het professioneel klimaat binnen de school”: - In teamvergaderingen en dagelijkse praktijk wisselen leraren regelmatig ervaringen uit; - Leraren staan open voor feedback en zetten zich daadwerkelijk in om verbeteringen te realiseren; - Lesobservaties gekoppeld aan POP- gesprekken dragen bij aan verdere professionalisering van individu en organisatie.


Download ppt "Kwaliteitszorg als ontsluiter voor professionele ontwikkeling op school Opleiden in School (OiS) (V)SO Start-upconferentie."

Verwante presentaties


Ads door Google