De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onze kansrijke samenwerking. Waarom veranderen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onze kansrijke samenwerking. Waarom veranderen?"— Transcript van de presentatie:

1 Onze kansrijke samenwerking

2 Waarom veranderen?

3

4 Van OIS naar convenant partnerschap 6 besturen PABO Convenant 4 jr Gezamenlijk verantwoordelijk voor kwaliteit onderwijsregio

5 Convenant Samen verantwoordelijkheid dragen voor opleiden studenten en leerkrachten Taakgroep en stuurgroep Verdeling stageplaatsen naar rato leerlingenaantal Structurele facilitering schoolopleiders

6 Mentor en schoolopleider

7 Werkplekleren Opleidingsschool Verzorgt substantieel deel opleiding Lerende organisatie Opleiden wordt ingebed in (overleg)cultuur school Innovatiebereidheid Affiniteit Voldoende draagvlak in team Doorgeven aan partner-scholen Flankerend personeelsbeleid Schoolontwikkeling koppelen aan opleidontwikkeling

8 Schoolopleiders en lerarenopleiding

9 Leerkracht met inhoud Startbekwaam in complexe praktijk Teamspeler Idealistisch Cultuurdrager Ontwerper / onderzoeker ICT Eigen profiel Vakinhoudelijk competent Leert een leven lang

10 De student vanaf september 2006

11 Boeiend ….. boeiend

12 OVERBRUGGEN

13 Leervraag/discussie Door het overhevelen van gelden naar schoolopleiders delegeert de Hogeschool haar bevoegdheid om studenten te beoordelen, naar het werkveld. Welke waarborgen heeft de opleiding voor de kwaliteit van de beoordelaars en de beoordelingsmethodiek?

14 Leervraag/discussie Moeten we opleiden tot generalist of tot specialist?

15 Leervraag/discussie Waar liggen de grenzen tussen opleiden en werkplekleren?

16 Leervraag/discussie Hoe komt de opleiding tot een goede afweging tussen zelfsturing door de student en vraagsturing door wetgever en het werkveld?

17 www.periodeboek.nl


Download ppt "Onze kansrijke samenwerking. Waarom veranderen?"

Verwante presentaties


Ads door Google