De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

High Performing Teams De Kunst van het Bewegen drs. Eric Slager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "High Performing Teams De Kunst van het Bewegen drs. Eric Slager."— Transcript van de presentatie:

1 High Performing Teams De Kunst van het Bewegen drs. Eric Slager

2 Een Werkgroep Niet iedere groep is een team drs. Eric Slager

3 Een Werkgroep Kenmerken Sterke, gefocusseerde leider
Individuele verantwoordelijkheid Zelfde doelstelling als missie organisatie Individuele output/resultaat Efficiënte bijeenkomsten Discussieert, besluit, delegeert Jon.R.Katzenbach: “the discipline of Teams”,1993 drs. Eric Slager

4 Een Team drs. Eric Slager

5 Een Team Kenmerken Gedeeld leiderschap
Individuele & gemeenschappelijke verantwoordelijkheid Specifieke team doelstelling die het team zelf levert Collectieve output/resultaat Stimuleert discussies en actieve probleem oplossende bijeenkomsten Discussieert, besluit en werkt daarna samen Jon.R.Katzenbach: “the discipline of Teams”,1993 drs. Eric Slager

6 Wat is een Team? Een team is een beperkt aantal mensen met aanvullende vaardigheden die zich hebben gecommitteerd aan een gemeenschappelijk doel en een aantal prestatie doelstellingen, en werkwijze waarvoor men zich gemeenschappelijk verantwoordelijk voelt. 3 1 1 = + Jon.R.Katzenbach: “the discipline of Teams”,1993 drs. Eric Slager

7 Team Work De complexiteit, de inter-connecties,
en de snelheid van veranderingen hebben een grote impact op organisaties. Teams hebben meer potentieel dan individuen om problemen op te lossen, en draagvlak voor veranderingen te creëren Hoe komt het toch dat we in organisaties zoveel teams zien met een gemiddelde IQ van boven de 120, terwijl de stakeholders ervaren dat het collectief functioneert op 60 ? drs. Eric Slager

8 Traditionele Team Coaching
drs. Eric Slager

9 Traditionele Team Coaching: vertrouwen in jezelf
drs. Eric Slager

10 Traditionele Team Coaching: vertrouwen in elkaar
drs. Eric Slager

11 Traditionele Team Coaching: verbeteren van de communicatie
drs. Eric Slager

12 Traditionele Team Coaching: inzicht in de teamrollen
Mens-Georiënteerde Rollen Teamwerker Bron onderzoeker Voorzitter Denk Rollen Plant/ Innovator Monitor/ Evaluator Specialist Actie-Georiënteerde Rollen Vormer Afmaker Bedrijfsman drs. Eric Slager

13 Systemic Team Coaching
Systemic Team Coaching richt zich op het individu, het team, de organisatie en de bredere maatschappelijke context. Een team moet van “buiten naar binnen” leren denken en weten wat dat betekent voor haar Raison d'être en doelstellingen. drs. Eric Slager

14 Systemic Team Coaching vs. Traditionele Team Coaching
Systemic Team Coaching verschilt met Traditionele Team Coaching doordat het kijkt naar de interne en de externe dimensies van teamwork. Systemic Team Coaching ondersteunt het team in de context van de behoeften van de organisatie en leiderschapsrol die het team moet vervullen. Om daarin succesvol te zijn moet een team 5 disciplines beheersen: Verhelderen: wat wordt er van het team verwacht? Structuren: wat heeft het team nodig om het te realiseren? Samenwerken: hoe zorgt het team voor optimale samenwerking? Verbinden: welke relaties moet het team onderhouden? Reflecteren: hoe past het team nieuwe inzichten toe? drs. Eric Slager

15 De 5 Disciplines van Systemic Team Coaching
drs. Eric Slager

16 De Sleutel tot Succes Systemic Team Coaching gaat over het realiseren van de opdracht, de groepsdynamiek,het netwerk van relaties, de omgeving en hun onderlinge samenhang. Hierdoor wordt het team high performing, dat betekent: meer dan de som der delen pakt het als een echt collectief zijn leiderschapsrol zorgt het voor veranderingen die draagvlak hebben en duurzaam zijn drs. Eric Slager


Download ppt "High Performing Teams De Kunst van het Bewegen drs. Eric Slager."

Verwante presentaties


Ads door Google