De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

High Performing Teams De Kunst van het Bewegen drs. Eric Slager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "High Performing Teams De Kunst van het Bewegen drs. Eric Slager."— Transcript van de presentatie:

1 High Performing Teams De Kunst van het Bewegen drs. Eric Slager

2 Een Werkgroep drs. Eric Slager

3 Kenmerken Sterke, gefocusseerde leider Individuele verantwoordelijkheid Zelfde doelstelling als missie organisatie Individuele output/resultaat Efficiënte bijeenkomsten Discussieert, besluit, delegeert Jon.R.Katzenbach: “the discipline of Teams”,1993 Een Werkgroep drs. Eric Slager

4 Een Team drs. Eric Slager

5 Kenmerken Gedeeld leiderschap Individuele & gemeenschappelijke verantwoordelijkheid Specifieke team doelstelling die het team zelf levert Collectieve output/resultaat Stimuleert discussies en actieve probleem oplossende bijeenkomsten Discussieert, besluit en werkt daarna samen Jon.R.Katzenbach: “the discipline of Teams”,1993 Een Team drs. Eric Slager

6 1 + 1 = 3 Jon.R.Katzenbach: “the discipline of Teams”,1993 Wat is een Team? Een team is een beperkt aantal mensen met aanvullende vaardigheden die zich hebben gecommitteerd aan een gemeenschappelijk doel en een aantal prestatie doelstellingen, en werkwijze waarvoor men zich gemeenschappelijk verantwoordelijk voelt. drs. Eric Slager

7 Hoe komt het toch dat we in organisaties zoveel teams zien met een gemiddelde IQ van boven de 120, terwijl de stakeholders ervaren dat het collectief functioneert op 60 ? De complexiteit, de inter-connecties, en de snelheid van veranderingen hebben een grote impact op organisaties. Teams hebben meer potentieel dan individuen om problemen op te lossen, en draagvlak voor veranderingen te creëren Team Work drs. Eric Slager

8 Traditionele Team Coaching © drs. Eric Slager

9 Traditionele Team Coaching: vertrouwen in jezelf drs. Eric Slager

10 Traditionele Team Coaching: vertrouwen in elkaar drs. Eric Slager

11 Traditionele Team Coaching: verbeteren van de communicatie drs. Eric Slager

12 Voorz itter Bron onderzoeker Teamwe rker Specialist Monitor / Evaluator Plant / Innovator VormerAfma ker Bedri jfsma n Traditionele Team Coaching: inzicht in de teamrollen Actie - Georiënteerde Rollen Mens - Georiënteerde Rollen Denk Rollen drs. Eric Slager

13 Systemic Team Coaching richt zich op het individu, het team, de organisatie en de bredere maatschappelijke context. Een team moet van “buiten naar binnen” leren denken en weten wat dat betekent voor haar Raison d'être en doelstellingen. Systemic Team Coaching © drs. Eric Slager

14 Om daarin succesvol te zijn moet een team 5 disciplines beheersen: Verhelderen: wat wordt er van het team verwacht? Structuren: wat heeft het team nodig om het te realiseren? Samenwerken: hoe zorgt het team voor optimale samenwerking? Verbinden: welke relaties moet het team onderhouden? Reflecteren: hoe past het team nieuwe inzichten toe? Systemic Team Coaching verschilt met Traditionele Team Coaching doordat het kijkt naar de interne en de externe dimensies van teamwork. Systemic Team Coaching ondersteunt het team in de context van de behoeften van de organisatie en leiderschapsrol die het team moet vervullen. Systemic Team Coaching vs. Traditionele Team Coaching drs. Eric Slager

15 De 5 Disciplines van Systemic Team Coaching © drs. Eric Slager

16 Systemic Team Coaching gaat over het realiseren van de opdracht, de groepsdynamiek,het netwerk van relaties, de omgeving en hun onderlinge samenhang. Hierdoor wordt het team high performing, dat betekent: meer dan de som der delen pakt het als een echt collectief zijn leiderschapsrol zorgt het voor veranderingen die draagvlak hebben en duurzaam zijn De Sleutel tot Succes drs. Eric Slager


Download ppt "High Performing Teams De Kunst van het Bewegen drs. Eric Slager."

Verwante presentaties


Ads door Google