De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met Stakeholders Gedeelde Visie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met Stakeholders Gedeelde Visie"— Transcript van de presentatie:

1 Met Stakeholders Gedeelde Visie
Joop Remmé

2 aandachtspunten Instellingen in de gezondheidszorg zijn lastig om te managen De belangrijkste beslissingen, in termen van de ambities van de instelling, worden gemaakt op de werkplek. De instellingen kennen in de regel medewerkers die toegewijd en professioneel zijn Meestal maakt men stakeholders mee binnen langdurige relaties. De zorginstellingen zien uitdagingen en kansen door hun ambities te verwezenlijken in een netwerk van relaties. Kun je bij zorginstellingen beter spreken van managen of van faciliteren?

3 Stakeholder engagement
Een stakeholder is elke groep of elk individu die wordt geraakt door wat de organisatie doet, of die het zelf kan raken. Stakeholders maak je in de regel mee binnen relaties. Bij stakeholders kun je het beste spreken van “engagement”: ontmoeten en er bij betrekken Het onderhouden van relaties is vaak van meer waarde voor een organisatie dan het maken van (eenmalige) deals.

4 Aandachtspunten bij stakeholder engagement
Begrijp de belangen van stakeholders die op het spel staan Wat is de passende vorm van communicatie? Hoe bouw je vertrouwen op in de omgang met stakeholders? Communicatie gaat niet alleen over de inhoud, maar ook over elkaar ergens bij betrekken. Zijn de juiste betrokkenen gehoord? aandacht Verwachtingen management: is het mogelijk om aan alle verwachtingen van stakeholders volledig tegemoet te komen? keuzes Wanneer is interactie met een bepaalde stakeholder het beste? Prioritering.

5 Het scheppen van een gedeelde visie waarom?
Door bij te dragen aan de visie van de eigen organisatie wordt je betrokken bij de activiteiten en successen daarvan. Het met elkaar delen van het scheppen of vitaliseren van een visie is waardevol in termen van de inhoud van de visie én de betrokkenheid bij die visie. Hoe meer een organisatie wordt gekenmerkt door relaties tussen betrokkenen, des te meer is het relevant de ontwikkeling van die relaties in beeld te krijgen.

6 Het scheppen van een gedeelde visie hoe?
Workshops Hoe te organiseren? Stijl van Leiderschap? Een gedeelde visie is niet een kwestie van 100% consensus. Dat zou een illusie zijn en ieders unieke waarde onbelicht laten. Het is juist nodig duidelijk te zijn over welke consensus er moet zijn en daarnaast welke verschillen in belangen en benaderingen worden meegewogen. Een gedeelde visie is de uitdrukking van gezamenlijke betrokkenheid. Dit kan formele waarde hebben én het kan onderwerp zijn van voortgaande gedachtenwisseling.

7 Aandachtspunten over gedeelde visie
Het is niet wenselijk om een volledige consensus te bereiken; beter is het om precies de juiste consensus te vinden voor de te nemen beslissing. Sommige betrokkenen kunnen een meer uitgewerkte visie in gedachten hebben dan andere, maar de betrokkenheid van de anderen is evenzeer nodig. Gevraagd naar hun ambities, zullen velen beginnen met ‘voorzichtige’ antwoorden en meer tijd nodig hebben om de gevoelige kwesties aan te snijden. Het ontwikkelen van gedeelde visie brengt vaak ook andere themata aan de oppervlakte, zoals leiderschapsstijl, motivatie en de qualiteit van communicatie.

8 Case: verzorgingshuis in Nederland
Alle organisaties in Nederland kennen ondernemingsraden die meepraten over het gevoerde beleid Dit sluit aan bij empowerment: het mogelijk maken voor de professional dat hij of zij eigen beslissingen neemt binnen het eigen gebied van verantwoordelijkheid, al dan niet met anderen. Empowerment maakt het mogelijk voor de medewerker om de juiste balans te vinden tussen procesmatige handelingen en professionele handelingen Empowerment maakt het mogelijk voor de medewerker om naar ambities te handelen en invulling te geven aan relaties De balans tussen procesmatige handelingen en professionele handelingen wordt gemaakt in het licht van relaties met stakeholders; met andere woorden, die balans krijgt vorm binnen die relaties.

9 Case: verzorgingshuis in Nederland 2
De processen in en rond een verzorgingshuis worden gekenmerkt door allerlei relaties. Waar verantwoordelijkheid gedeeld wordt, kan duidelijkheid over ambities en waarden de basis vormen. Het besturen van een verzorgingstehuis gaat niet altijd goed op een directieve wijze. Besturen op basis van relaties kan dan een alternatief zijn. Het Bestuur heeft bij het nemen van beslissingen baat bij het onderscheid tussen het aansturen van processen en het ruimte geven aan professionals.

10 oefening Individueel:
Maak lijsten van de processen en andere activiteiten waar het werk in uw organisatie uit bestaat. Bepaal voor elk van de processen en activiteiten door welke relaties hun welslagen wordt beïnvloed. Maak een lijst van de stakeholders die hierbij betrokken zijn en voor zover bekend welke belangen zij hebben. Gezamenlijk Bespreek de resultaten in het team.


Download ppt "Met Stakeholders Gedeelde Visie"

Verwante presentaties


Ads door Google