De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

100 JAAR BELASTINGRECHTSPRAAK HOGE RAAD

Verwante presentaties


Presentatie over: "100 JAAR BELASTINGRECHTSPRAAK HOGE RAAD"— Transcript van de presentatie:

1 100 JAAR BELASTINGRECHTSPRAAK HOGE RAAD
ALEXANDER VAN DER VOORT MAARSCHALK ADVOCAAT-PARTNER HOUTHOFF BURUMA | 11 NOVEMBER 2015 Vereniging voor Belastingwetenschap 2015

2 DISCUSSIEPUNTEN 1 2 3 4 5 IS DE BELASTING-KAMER NOG NODIG?
RELEVANTE VRAGEN NIET OP TIJD BIJ DE HOGE RAAD? 2 PROCES VERTEGEN- WOORDIGING VERPLICHT? 3 NIEUWE KLACHTEN NA REPLIEK? 4 TOEKOMST HOOGSTE BESTUURS-RECHTSPRAAK? 5 2

3 DISCUSSIEPUNTEN 1 2 3 4 5 IS DE BELASTING-KAMER NOG NODIG?
RELEVANTE VRAGEN NIET OP TIJD BIJ DE HOGE RAAD? 2 PROCES VERTEGEN- WOORDIGING VERPLICHT? 3 NIEUWE KLACHTEN NA REPLIEK? 4 TOEKOMST HOOGSTE BESTUURS-RECHTSPRAAK? 5 3

4 WAAROM CASSATIE? 2015: 1915: ÉÉN CENTRALE INSTANTIE CRvB ONGESCHIKT
NOG GEEN ALGEMENE REGELING ADMINISTRATIEVE RECHTSPRAAK NAUWER VERBAND MET CIVIELE RECHT EEN APPELRECHTER IS OOK CENTRALE INSTANTIE SAMENGAAN CRvB EN HOVEN AWB BELASTINGRECHT IS PRIMAIR BESTUURSRECHT CASSATIE VOOR OVERIG BESTUURSRECHT NIET NODIG (VOLGENS COMMISSIE) 4

5 DISCUSSIEPUNTEN 1 2 3 4 5 IS DE BELASTING-KAMER NOG NODIG?
RELEVANTE VRAGEN NIET OP TIJD BIJ DE HOGE RAAD? 2 PROCES VERTEGEN- WOORDIGING VERPLICHT? 3 NIEUWE KLACHTEN NA REPLIEK? 4 TOEKOMST HOOGSTE BESTUURS-RECHTSPRAAK? 5 5

6 RELEVANTE VRAGEN NIET OP TIJD BIJ HOGE RAAD?
IS DAT ZO? OORZAAK? IS HET EEN PROBLEEM? WAT IS DE OPLOSSING? (ALS DIE ER IS…) 6

7 IS ER EEN OPLOSSING? RECHTSPRAAK LOOPT ACHTER DE FEITEN AAN
PROCESVERSNELLERS VERHELPEN DAT NIET HOGE RAAD IS GEEN EHBO-POST 7

8 FUNCTIE RECHTSPRAAK? NIEMAND PROCEDEERT VOOR ZIJN PLEZIER: PRIMAIR GESCHILBESLECHTING RECHTSEENHEID + RECHTSONTWIKKELING: BIJPRODUCT WAAROM GEEN AANDACHT VOOR CASSATIE IN HET BELANG DER WET? 8

9 DISCUSSIEPUNTEN 1 2 3 4 5 IS DE BELASTING-KAMER NOG NODIG?
RELEVANTE VRAGEN NIET OP TIJD BIJ DE HOGE RAAD? 2 PROCES VERTEGEN- WOORDIGING VERPLICHT? 3 NIEUWE KLACHTEN NA REPLIEK? 4 TOEKOMST HOOGSTE BESTUURS-RECHTSPRAAK? 5 9

10 VERPLICHTE PROCESVERTEGENWOORDIGING
VOORDELEN ALGEMEEN ERKEND NADELEN “ZWAARWEGEND” 10

11 NADELEN… … GAAN NIET OP NERGENS VERPLICHT IN BESTUURSRECHT
GEDWONGEN RECHTSBETREKKING BURGER HEEFT BELANG BIJ LAGE DREMPEL VERSPILLING KOSTEN/TALENT VALT MEE DOOR ART. 80A/81 RO ADVOCATUUR ONVOLDOENDE TOEGERUST REST BESTUURSRECHT HEEFT GEEN CASSATIE CASSATIE IS EEN KEUZE PETITIO PRINCIPII OOK MÉT ART. 80A/81 RO KENNELIJK TE VEEL ZAKEN ONBEWEZEN STELLING; CASSATIEBALIE IS JUIST BETER TOEGERUST VOOR CASSATIE 11

12 DISCUSSIEPUNTEN 1 2 3 4 5 IS DE BELASTING-KAMER NOG NODIG?
RELEVANTE VRAGEN NIET OP TIJD BIJ DE HOGE RAAD? 2 PROCES VERTEGEN- WOORDIGING VERPLICHT? 3 NIEUWE KLACHTEN NA REPLIEK? 4 TOEKOMST HOOGSTE BESTUURS-RECHTSPRAAK? 5 12

13 NIEUWE KLACHTEN NA REPLIEK?
AFWIJKING VAN GANG VAN ZAKEN IN BEROEP WAAROM NODIG NA BEZWAAR, BEROEP, APPEL, CASSATIEBEROEPSCHRIFT? 13

14 DISCUSSIEPUNTEN 1 2 3 4 5 IS DE BELASTING-KAMER NOG NODIG?
RELEVANTE VRAGEN NIET OP TIJD BIJ DE HOGE RAAD? 2 PROCES VERTEGEN- WOORDIGING VERPLICHT? 3 NIEUWE KLACHTEN NA REPLIEK? 4 TOEKOMST HOOGSTE BESTUURS-RECHTSPRAAK? 5 14

15 WETSVOORSTEL WAAROM GEEN ALTERNATIEVEN BESPROKEN? 15

16 ALTERNATIEVEN ÉÉN BESTUURSRECHTELIJK HOF (CA. 26.000 ZAKEN)
APPEL NAAR CRvB, AFSCHAFFEN CASSATIE ALLE BESTUURSRECHTSPRAAK NAAR HOVEN, CASSATIE BIJ DE HOGE RAAD ALLES BIJ HET OUDE LATEN 16

17 DISCUSSIEPUNTEN 1 2 3 4 5 IS DE BELASTING-KAMER NOG NODIG?
RELEVANTE VRAGEN NIET OP TIJD BIJ DE HOGE RAAD? 2 PROCES VERTEGEN- WOORDIGING VERPLICHT? 3 NIEUWE KLACHTEN NA REPLIEK? 4 TOEKOMST HOOGSTE BESTUURS-RECHTSPRAAK? 5 17


Download ppt "100 JAAR BELASTINGRECHTSPRAAK HOGE RAAD"

Verwante presentaties


Ads door Google