De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

100 JAAR BELASTINGRECHTSPRAAK HOGE RAAD ALEXANDER VAN DER VOORT MAARSCHALK ADVOCAAT-PARTNER HOUTHOFF BURUMA | 11 NOVEMBER 2015 Vereniging voor Belastingwetenschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "100 JAAR BELASTINGRECHTSPRAAK HOGE RAAD ALEXANDER VAN DER VOORT MAARSCHALK ADVOCAAT-PARTNER HOUTHOFF BURUMA | 11 NOVEMBER 2015 Vereniging voor Belastingwetenschap."— Transcript van de presentatie:

1 100 JAAR BELASTINGRECHTSPRAAK HOGE RAAD ALEXANDER VAN DER VOORT MAARSCHALK ADVOCAAT-PARTNER HOUTHOFF BURUMA | 11 NOVEMBER 2015 Vereniging voor Belastingwetenschap 2015

2 DISCUSSIEPUNTEN IS DE BELASTING- KAMER NOG NODIG? 1 RELEVANTE VRAGEN NIET OP TIJD BIJ DE HOGE RAAD? 2 PROCES VERTEGEN- WOORDIGING VERPLICHT? 3 NIEUWE KLACHTEN NA REPLIEK? 4 TOEKOMST HOOGSTE BESTUURS- RECHTSPRAAK ? 5 2 2

3 RELEVANTE VRAGEN NIET OP TIJD BIJ DE HOGE RAAD? 2 DISCUSSIEPUNTEN IS DE BELASTING- KAMER NOG NODIG? 1 PROCES VERTEGEN- WOORDIGING VERPLICHT? 3 NIEUWE KLACHTEN NA REPLIEK? 4 TOEKOMST HOOGSTE BESTUURS- RECHTSPRAAK ? 5 3 3

4 WAAROM CASSATIE?  ÉÉN CENTRALE INSTANTIE  CRvB ONGESCHIKT  NOG GEEN ALGEMENE REGELING ADMINISTRATIEVE RECHTSPRAAK  NAUWER VERBAND MET CIVIELE RECHT  EEN APPELRECHTER IS OOK CENTRALE INSTANTIE  SAMENGAAN CRvB EN HOVEN  AWB  BELASTINGRECHT IS PRIMAIR BESTUURSRECHT  CASSATIE VOOR OVERIG BESTUURSRECHT NIET NODIG (VOLGENS COMMISSIE) 2015: 1915: 4 4

5 DISCUSSIEPUNTEN IS DE BELASTING- KAMER NOG NODIG? 1 RELEVANTE VRAGEN NIET OP TIJD BIJ DE HOGE RAAD? 2 PROCES VERTEGEN- WOORDIGING VERPLICHT? 3 NIEUWE KLACHTEN NA REPLIEK? 4 TOEKOMST HOOGSTE BESTUURS- RECHTSPRAAK ? 5 5 5

6 RELEVANTE VRAGEN NIET OP TIJD BIJ HOGE RAAD?  IS DAT ZO?  OORZAAK?  IS HET EEN PROBLEEM?  WAT IS DE OPLOSSING? (ALS DIE ER IS…) 6 6

7 IS ER EEN OPLOSSING?  RECHTSPRAAK LOOPT ACHTER DE FEITEN AAN  PROCESVERSNELLERS VERHELPEN DAT NIET  HOGE RAAD IS GEEN EHBO-POST 7 7

8 FUNCTIE RECHTSPRAAK?  NIEMAND PROCEDEERT VOOR ZIJN PLEZIER: PRIMAIR GESCHILBESLECHTING  RECHTSEENHEID + RECHTSONTWIKKELING: BIJPRODUCT  WAAROM GEEN AANDACHT VOOR CASSATIE IN HET BELANG DER WET? 8 8

9 DISCUSSIEPUNTEN IS DE BELASTING- KAMER NOG NODIG? 1 RELEVANTE VRAGEN NIET OP TIJD BIJ DE HOGE RAAD? 2 PROCES VERTEGEN- WOORDIGING VERPLICHT? 3 NIEUWE KLACHTEN NA REPLIEK? 4 TOEKOMST HOOGSTE BESTUURS- RECHTSPRAAK ? 5 9 9

10 VERPLICHTE PROCESVERTEGENWOORDIGING  VOORDELEN ALGEMEEN ERKEND  NADELEN “ZWAARWEGEND” 10

11 … GAAN NIET OP  REST BESTUURSRECHT HEEFT GEEN CASSATIE  CASSATIE IS EEN KEUZE  PETITIO PRINCIPII  OOK MÉT ART. 80A/81 RO KENNELIJK TE VEEL ZAKEN  ONBEWEZEN STELLING; CASSATIEBALIE IS JUIST BETER TOEGERUST VOOR CASSATIE NADELEN…  NERGENS VERPLICHT IN BESTUURSRECHT  GEDWONGEN RECHTSBETREKKING  BURGER HEEFT BELANG BIJ LAGE DREMPEL  VERSPILLING KOSTEN/TALENT VALT MEE DOOR ART. 80A/81 RO  ADVOCATUUR ONVOLDOENDE TOEGERUST 11

12 RELEVANTE VRAGEN NIET OP TIJD BIJ DE HOGE RAAD? 2 DISCUSSIEPUNTEN IS DE BELASTING- KAMER NOG NODIG? 1 PROCES VERTEGEN- WOORDIGING VERPLICHT? 3 NIEUWE KLACHTEN NA REPLIEK? 4 TOEKOMST HOOGSTE BESTUURS- RECHTSPRAAK ? 5 12

13 NIEUWE KLACHTEN NA REPLIEK?  AFWIJKING VAN GANG VAN ZAKEN IN BEROEP  WAAROM NODIG NA BEZWAAR, BEROEP, APPEL, CASSATIEBEROEPSCHRIFT? 13

14 RELEVANTE VRAGEN NIET OP TIJD BIJ DE HOGE RAAD? 2 DISCUSSIEPUNTEN IS DE BELASTING- KAMER NOG NODIG? 1 PROCES VERTEGEN- WOORDIGING VERPLICHT? 3 NIEUWE KLACHTEN NA REPLIEK? 4 TOEKOMST HOOGSTE BESTUURS- RECHTSPRAAK ? 5 14

15 WETSVOORSTEL  WAAROM GEEN ALTERNATIEVEN BESPROKEN? 15

16 ALTERNATIEVEN  ÉÉN BESTUURSRECHTELIJK HOF (CA. 26.000 ZAKEN)  APPEL NAAR CRvB, AFSCHAFFEN CASSATIE  ALLE BESTUURSRECHTSPRAAK NAAR HOVEN, CASSATIE BIJ DE HOGE RAAD  ALLES BIJ HET OUDE LATEN 16

17 DISCUSSIEPUNTEN IS DE BELASTING- KAMER NOG NODIG? 1 RELEVANTE VRAGEN NIET OP TIJD BIJ DE HOGE RAAD? 2 PROCES VERTEGEN- WOORDIGING VERPLICHT? 3 NIEUWE KLACHTEN NA REPLIEK? 4 TOEKOMST HOOGSTE BESTUURS- RECHTSPRAAK ? 5 17


Download ppt "100 JAAR BELASTINGRECHTSPRAAK HOGE RAAD ALEXANDER VAN DER VOORT MAARSCHALK ADVOCAAT-PARTNER HOUTHOFF BURUMA | 11 NOVEMBER 2015 Vereniging voor Belastingwetenschap."

Verwante presentaties


Ads door Google