De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NPO Onderzoek 2012 Organisatieontwikkeling NPO (1) Presentatie adviesteam 3 november 2012 Algemene Ledenvergadering NPO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NPO Onderzoek 2012 Organisatieontwikkeling NPO (1) Presentatie adviesteam 3 november 2012 Algemene Ledenvergadering NPO."— Transcript van de presentatie:

1 NPO Onderzoek 2012 Organisatieontwikkeling NPO (1) Presentatie adviesteam 3 november 2012 Algemene Ledenvergadering NPO

2 NPO Onderzoek 2012 Start onderzoek (2) Aanleiding. Kernvraag: Wat zijn voor de toekomst van de duivensport noodzakelijke (organisatorische) verbeteringen? De belangrijkste aandachtspunten.

3 NPO Onderzoek 2012 Het onderzoek (3) Voorbereiding: februari t/m april 2012. Uitvoering: april t/m oktober 2012. Vorm: interviews en andersoortige gesprekken. Doel gesprekken: inzicht kernproblematiek organisatie duivensport.

4 NPO Onderzoek 2012 Gesprekspartners (4) +/- 25 lokale verenigingen (ca. 175 personen) Alle kiesmannen, aantal reservekiesmannen en afdelingsbestuurders Landelijk bestuur Medewerkers centraal bureau Diverse commissieleden en –oud commissieleden Oud-directieleden “grote” duivensporters Andere betrokkenen

5 NPO Onderzoek 2012 Onderzoeksuitkomsten (5)

6 NPO Onderzoek 2012 SWOT-ANALYSE (6) Strengths = sterkte, kracht Weaknesses = zwakte Opportunities = kansen, mogelijkheden Threats = bedreigingen

7 NPO Onderzoek 2012 SWOT-ANALYSE NPO Sterkte (7) Grote betrokkenheid en passie. Vrijwel iedereen wil verbetering. Sterke verbinding tussen (lokale) leden.

8 NPO Onderzoek 2012 SWOT-ANALYSE NPO Zwakte (8) Passieve houding m.b.t. dalend ledenaantal. Ondoorzichtige en complexe organisatie. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken onvoldoende duidelijk. Geen/nauwelijks invloed lokale leden. Klein aantal sleutelfiguren. Eigen belang groter dan algemeen belang. Vervoer: financiële afhankelijkheid en inefficiëntie. Interne rechtspraak: onvoldoende professioneel. Bestuurlijke en leidinggevende kwaliteiten zwak. Communicatie: toonzetting zwak en middelen onvoldoende. Onderling wantrouwen. Weinig veranderingsgezindheid. (Te) grote diversiteit in spelsoorten, -regels en -beleving.

9 NPO Onderzoek 2012 SWOT-ANALYSE NPO Vervolg zwakte (9) In mindere mate benoemd als zwakte: Ontbreken lange termijn visie. Onvoldoende gebruik maken van aanwezige kennis. Slecht imago duivensport. Cultuurverschillen tussen afdelingen.

10 NPO Onderzoek 2012 SWOT-ANALYSE NPO Kansen (10) Mogelijkheden tot werving nieuwe leden. Uitbouwen ledenrelatie en onderlinge ledenhulp. Efficiency en kostenbesparing door meer samenwerking. Benutten kennis en kunde leden.

11 NPO Onderzoek 2012 SWOT-ANALYSE NPO Bedreiging (11) Sterk afnemend ledenaantal. Toename wetgeving en aandacht voor dierenwelzijn. Grotere financiële belangen.

12 NPO Onderzoek 2012 Hoe nu verder? (12) Tweede fase: vaststellen oorzaken Derde fase: kiezen oplossingsrichtingen Vierde fase: besluitvorming Vijfde fase: uitvoering en verankering


Download ppt "NPO Onderzoek 2012 Organisatieontwikkeling NPO (1) Presentatie adviesteam 3 november 2012 Algemene Ledenvergadering NPO."

Verwante presentaties


Ads door Google