De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatierubriek o Nieuwsblad Geldermalsen o Conceptteksten o Geredigeerde teksten o Teksten in opmaak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatierubriek o Nieuwsblad Geldermalsen o Conceptteksten o Geredigeerde teksten o Teksten in opmaak."— Transcript van de presentatie:

1

2 Informatierubriek o Nieuwsblad Geldermalsen o Conceptteksten o Geredigeerde teksten o Teksten in opmaak

3 Intranet o Probleemstelling: De huidige intranetomgeving werkt niet goed. Belangrijkste redenen hiervoor zijn: Documenten Verleiding Kopjes

4 Onderzoeksresultaten o Deskresearch/ fieldresearch o Voordelen intranet o Verbetering van de communicatie o Toename productiviteit o Impopulair intranet o Gebrek van zinvolle content (inhoud). o Slechte structuur o Weinig interactie o Geen aantrekkelijke vormgeving o Enquête

5 Conclusies o Helft maakt wekelijks gebruik van intranet. o 31 geënquêteerden van de 41 lezen de nieuwsberichten o De informatie op het intranet is niet up to date o De informatie op het intranet is niet overzichtelijk ingedeeld. o De inhoudelijke informatie op het intranet is onduidelijk. o Bijna niemand levert documenten aan voor het intranet o Een smoelenboek op het intranet plaatsen.

6 Aanbevelingen o Ervoor zorgen dat iedereen er dagelijks op gaat kijken. o De medewerkers er naar verwijzen regelmatig naar het intranet te kijken voor nieuws. o Aanleveren van artikelen/informatie door medewerkers. o Meer aandacht voor de nieuwsartikelen. Dat houdt in veel nieuwsartikelen leveren, en ze vooral up to date houden. o Verder onderzoek doen hoe je de inhoudelijke informatie op het intranet kan verduidelijken. o De documenten in een duidelijker overzicht plaatsen(simpele koppen).

7 Oude Intranet

8 Nieuwe Intranet

9 Voorlichting Kulturhus Haaften o Kulturhus Haaften, nieuw project gemeente Neerijnen. o Dag van Haaften 8 september 2012 o Voorlichting geven over het Kulturhus.

10 Dag van Haaften 8 september 2012 o Het is de bedoeling de inwoners van Haaften en de pers te informeren. (Mondelinge voorlichting) o Collega’s, wethouders en commissieleden informeren door middel van een brief. (Schriftelijke voorlichting)

11 Waarom voorlichting? Wat is het communicatieprobleem? Niet goed geïnformeerd; Kulturhus en start bouw. Welke boodschap wil ik overbrengen? Biedt veel voordelen voor Haaften. Veelzijdige accommodatie. Aan wie wil ik de boodschap overbrengen? Inwoners en de directe omgeving van Haaften.

12 SWOT-analyse Kansen in de omgeving:  Integratie van en in de omgeving  Het Kulturhus biedt veel voordelen voor Haaften  Het ligt heel dichtbij de kern, niet in de kern, maar is goed bereikbaar  Het ligt toekomstig in een woonwijk (er wordt een woonwijk omheen gebouwd) Bedreigingen in de omgeving:  De exploitatie is onvoldoende (verenigingen die er gebruik van gaan maken en daarvoor gaan betalen)  Omdat het gebouw buiten de kern van het dorp ligt, is misschien de loop er naar toe te moeilijk.  De kosten van gebruik van de accommodatie.  De nieuwe woonwijk kan overlast hebben van het Kulturhus. Sterke kanten van de eigen organisatie:  Het is een multifunctionele accommodatie; bibliotheek, basisschool, jeugdhonk, sportzaal, dorpshuis, jeugdsoos, peuterspeelzaal en kinderopvang onder één dak!  Het gebouw is goed bereikbaar.  Er is altijd een particulier die het gebouw beheert ( i.v.m. met veiligheid) Zwakke kanten van de eigen organisatie:  Wat is de regeling met het oversteken van de jeugd (kinderen) in de Bernhardstraat (minder goede verkeersveiligheid)  Met betrekking tot de accommodatie dorpshuis is de zaal niet erg uitnodigend om je bruiloft te vieren. De ambiance is een beetje te zakelijk, niet erg sfeervol.

13 Conclusies enquête o 85,29% van de geënquêteerden is het er mee eens dat het Kulturhus veel voordelen biedt voor Haaften. o 86,76% van de geënquêteerden is het er mee eens dat de Bernhardstraat een geschikte locatie is. o 91,18% van de geënquêteerden is het er mee eens dat de Flyer een goed initiatief is. o 70,59% van de geënquêteerden is het er mee eens dat de Flyer de informatie geeft waar behoefte aan is. o 89,71% van de geënquêteerden is het er mee eens dat de bouwplatenactie voor kinderen, een leuk idee is om ze er bij te betrekken. o 86,76% van de geënquêteerden is het er mee eens dat ze in de toekomst geïnformeerd willen worden over de voortgang van de bouw, de gebruikers en de ingebruikname

14 Promotiemiddelen o Flyer o USB sticks o PowerPoint o Brief


Download ppt "Informatierubriek o Nieuwsblad Geldermalsen o Conceptteksten o Geredigeerde teksten o Teksten in opmaak."

Verwante presentaties


Ads door Google