De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leiden University. The university to discover. Elektronisch procederen bij de bestuursrechter Marga Groothuis NVvIR, Den Haag 23 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leiden University. The university to discover. Elektronisch procederen bij de bestuursrechter Marga Groothuis NVvIR, Den Haag 23 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Leiden University. The university to discover. Elektronisch procederen bij de bestuursrechter Marga Groothuis NVvIR, Den Haag 23 juni 2011

2 Leiden University. The university to discover. Kader - elektronisch beroep - elektronisch dossier - videoconferentie - de googelende bestuursrechter

3 Leiden University. The university to discover. Elektronisch beroep - Wettelijke basis: art. 8:40a Awb, het Besluit elektronisch verkeer bij de bestuursrechter en de Regeling aanwijzing betrouwbaarheidsniveau authentificatie bij elektronisch verkeer met de bestuursrechter - Recente praktijkontwikkelingen - Draagvlak - Juridische aandachtspunten voor de bestuursrechter en procespartijen

4 Leiden University. The university to discover. Elektronisch dossier - Ervaringen in de pilots bij CBB, Rechtbank Rotterdam en Rechtbank Dordrecht - Kansen en aandachtspunten vanuit bestuurs(proces)rechtelijk perspectief - Wenselijkheid van een nieuwe regeling inzake elektronische aangetekende verzending

5 Leiden University. The university to discover. Videoconferentie - Grondrecht op toegang tot de rechter: kansen en aandachtspunten vanuit rechtsstatelijk perspectief - Jurisprudentie EHRM inzake videoconferentie – art. 6 en 5 EVRM – betekenis voor de bestuursrechtpraktijk - Bestuursrechtelijke waarborgen: art. 8:40a jo. afd. 2.3 Awb – invulling van de eisen van betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid - Wenselijkheid van een aanvullende regeling inzake videoconferentie in het bestuursrecht bij AMvB – twee opties - Aandachtspunt: videoconferentie in de fase van de voorbereiding van het Awb-besluit en de bezwaarfase

6 Leiden University. The university to discover. De googelende bestuursrechter I - Bestuursrechters op internet: wettelijk kader en praktijk - De rol van het internet bij het kennen van feiten van algemene bekendheid - Art. 8:69 lid 3 Awb: mag de rechter internet gebruiken om de feiten aan te vullen?

7 Leiden University. The university to discover. De googelende bestuursrechter II - Mag de rechter (ook) het internet gebruiken bij de toetsing aan bepalingen van openbare orde? - Waardering van betrouwbaarheid van digitale bronnen in de digitale zittingszaal: kansen en aandachtspunten vanuit bestuursrechtelijk perspectief Kansen en uitdagingen voor procespartijen Kansen en uitdagingen voor de bestuursrechter

8 Leiden University. The university to discover. Afsluiting - Toekomstperspectief voor elektronisch procederen bij de bestuursrechter - Verplicht digitaal procederen?


Download ppt "Leiden University. The university to discover. Elektronisch procederen bij de bestuursrechter Marga Groothuis NVvIR, Den Haag 23 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google