De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Speciaal Jeugdstraf- & en Strafprocesrecht (ART.40) Naam spreker :mr. E.M. Mijnarends Datum : 27 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Speciaal Jeugdstraf- & en Strafprocesrecht (ART.40) Naam spreker :mr. E.M. Mijnarends Datum : 27 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Speciaal Jeugdstraf- & en Strafprocesrecht (ART.40) Naam spreker :mr. E.M. Mijnarends Datum : 27 juni 2012

2 Onderzoek toepassing IVRK in strafzaken: 102 keer IVRK onderzocht in ruim 9 jaar; in alle ‘rechterlijke geledingen’ IVRK aan orde geweest; bezwaar DNA afname na veroordeling populair; evenals een ‘losse’ toetsing aan art. 3 IVRK; elementen van art. 40 IVRK (‘zonder vertraging’, privacy, pedagogisch karakter van het jeugdstrafrecht). Ik mis: uitgangspunten General Comment nr. 10; toets aan context general principles en voorbehouden; motivering van verwerping (Brenninkmeijer!) KORTOM LEF!

3 Kinderrechten Comité & General Comment 10 over Jeugdstrafrecht: Toepassen Art.2 (Non discriminatie) Toepassen Art.3 (Belang van het kind als eerste overweging; Kalverboer!) Toepassen Art.6 (Recht op leven en ontwikkeling) Toepassen Art.12 (Recht op participatie) Zoveel mogelijk buitenrechtelijk afdoen Vrijheidsberoving als het echt niet anders kan! art. 3 jo. art. 37 jo. art.40 rechtstreekse werking.

4 Filosofie Jeugdstrafrecht (Lid 1) Menselijke waardigheid centraal Respect voor rechten van de ander Rekening houden met leeftijd jeugdige en terugkeer in de samenleving Altijd toetsen aan general principles!

5 DUE procesrechten van jeugdigen (lid 2) Onschuldbeginsel Informatie over verdenking via tussenkomst ouders en passende bijstand advocaat, onverwijld en rechtstreeks Afdoen zonder vertraging Aanwezigheid ouders op zitting tenzij… Recht op horen getuigen Recht op hoger beroep Bijstand van een tolk Bescherming van het privéleven gedurende het gehele proces

6 Aparte wetten en procedures voor strafrecht als strafprocesrecht (lid 3) Vaststelling minimum leeftijdsgrens & maximum leeftijdsgrens (Art.1) Zoveel mogelijk buitengerechtelijk afdoen; voorkom stigmatisering, criminalisering van kattenkwaad; is de wetgeving passend en wenselijk? Is dit een verkapte opdracht aan OM en ZM altijd te toetsen aan IVRK? Wanneer gaat iets de ‘rechtsvormende taak’ van de rechter te buiten?

7 Opdracht aan de nationale overheid zoveel mogelijk voorzieningen voor jeugdigen in het leven roepen lid 4: Lid 4: zorg, begeleiding, toezicht, jeugdreclassering, pleegzorg, programma’s voor onderwijs etc.. “dient beschikbaar te zijn om te verzekeren dat de handelwijze ten aanzien van kinderen hun welzijn niet schaadt” Achilleshiel van IVRK: buitengerechtelijk afdoen immers zinloos bij gebrek aan voorzieningen? beperken vrijheidsbeneming zinloos bij gebrek aan alternatieven? Geen rechtstreekse werking, maar toetsen op nalaten?

8 Welke aspecten zijn nog onaangeroerd: 1.recht op bijstand bij lichte feiten (leerplicht!); 2.bescherming art. 40 vanaf verdenking itt art. 6 EVRM; 3.recht op aanwezigheid ouders gedurende hele proces; 4.essentie van art. 40 lid 1: doel vh jeugdstrafrecht; 5.beslotenheid van de zitting; 6.verschijningsplicht/gemachtigde raadsman Kortom werk aan de winkel voor iedereen!


Download ppt "Speciaal Jeugdstraf- & en Strafprocesrecht (ART.40) Naam spreker :mr. E.M. Mijnarends Datum : 27 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google