De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate

2 Informatie voor onze gasten
De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Extra Bijbels liggen bij de entree. Na de voorzang gaan we staan voor een stil gebed. Na de votum en groet gaan we weer zitten. Tijdens deze dienst is er crèche tot 3 jaar oud.

3 Liturgie Zondag 23 augustus
Mededelingen Ps. 97:1, 2, 5 NB Stil gebed Votum en groet Gez. 5:3, 8 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20:1 - 10 Ps. 149:5 NB Prediking Opwekking 354 Collecte Dankgebed Ps. 68:1, 2 Geloofsbelijdenis ELB 244a:1, 2 Zegen

4 Liturgie Zondag 23 augustus
Mededelingen Ps. 97:1, 2, 5 NB Stil gebed Votum en groet Gez. 5:3, 8 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20:1 - 10 Ps. 149:5 NB Prediking Opwekking 354 Collecte Dankgebed Ps. 68:1, 2 Geloofsbelijdenis ELB 244a:1, 2 Zegen

5 Liturgie Zondag 23 augustus
Mededelingen Ps. 97:1, 2, 5 NB Stil gebed Votum en groet Gez. 5:3, 8 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20:1 - 10 Ps. 149:5 NB Prediking Opwekking 354 Collecte Dankgebed Ps. 68:1, 2 Geloofsbelijdenis ELB 244a:1, 2 Zegen

6 Psalm 97:1, 2, 5 God heerst als Opperheer, dat elk Hem juichend eer’.
Gij, aarde, zee en eiland, verheugt u in uw Heiland! Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. Hij vestigt zijnen troon op heil’ge rijksgeboôn, vol recht en wijs beleid.

7 Psalm 97:1, 2, 5 Een vuurgloed gaat Hem voor, den gansen hemel door,
en blaakt aan alle zijden hen, die zijn macht bestrijden. Zijn felle bliksemschicht snelt door al ‘t zwerk, verlicht den gansen wereldkloot. Het aardrijk ziet zijn nood, en ijst, en beeft, en zwicht.

8 Psalm 97:1, 2, 5 Gans Sion was verheugd,
en juicht’, o HEER, van vreugd met Juda’s docht’renscharen, wanneer ‘t de blijde maren uws oordeels had gehoord: want Gij heerst ongestoord en toont uw macht alom, ver boven ‘t godendom, ‘t welk siddert voor uw woord.

9 Liturgie Zondag 23 augustus
Mededelingen Ps. 97:1, 2, 5 NB Stil gebed Votum en groet Gez. 5:3, 8 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20:1 - 10 Ps. 149:5 NB Prediking Opwekking 354 Collecte Dankgebed Ps. 68:1, 2 Geloofsbelijdenis ELB 244a:1, 2 Zegen

10 Liturgie Zondag 23 augustus
Mededelingen Ps. 97:1, 2, 5 NB Stil gebed Votum en groet Gez. 5:3, 8 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20:1 - 10 Ps. 149:5 NB Prediking Opwekking 354 Collecte Dankgebed Ps. 68:1, 2 Geloofsbelijdenis ELB 244a:1, 2 Zegen

11 Gezang 5:3, 8 Uw koninkrijk koom’ toch, o HEER:
Ai, werp den troon des satans neer; regeer ons door uw Geest en Woord; uw lof word’ eens alom gehoord, en d’ aarde met uw vrees vervuld, ‘totdat G’ uw rijk volmaken zult.

12 Gezang 5:3, 8 Verlos ons uit des bozen macht;
bescherm, en sterk ons door uw kracht; wij zijn toch zwak, zijn sterkt’ is groot; dus zijn w’ elk ogenblik in nood; hier komt nog vlees en wereld bij; ai, sterk ons dan, en maak ons vrij.

13 Liturgie Zondag 23 augustus
Mededelingen Ps. 97:1, 2, 5 NB Stil gebed Votum en groet Gez. 5:3, 8 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20:1 - 10 Ps. 149:5 NB Prediking Opwekking 354 Collecte Dankgebed Ps. 68:1, 2 Geloofsbelijdenis ELB 244a:1, 2 Zegen

14 Liturgie Zondag 23 augustus
Mededelingen Ps. 97:1, 2, 5 NB Stil gebed Votum en groet Gez. 5:3, 8 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20:1 - 10 Ps. 149:5 NB Prediking Opwekking 354 Collecte Dankgebed Ps. 68:1, 2 Geloofsbelijdenis ELB 244a:1, 2 Zegen

15 Liturgie Zondag 23 augustus
Mededelingen Ps. 97:1, 2, 5 NB Stil gebed Votum en groet Gez. 5:3, 8 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20:1 - 10 Ps. 149:5 NB Prediking Opwekking 354 Collecte Dankgebed Ps. 68:1, 2 Geloofsbelijdenis ELB 244a:1, 2 Zegen

16 Psalm 149:5 NB Nu zal, gelijk er staat geschreven,
Gods volk in volle vrede leven. De boze vijand is verslagen. Prijs ‘s Heren welbehagen! Na het duister der wereldnacht blinkt de luister van Gods geslacht. Hemel en aarde stemmen saam en prijzen ‘s Heren naam.

17 Liturgie Zondag 23 augustus
Mededelingen Ps. 97:1, 2, 5 NB Stil gebed Votum en groet Gez. 5:3, 8 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20:1 - 10 Ps. 149:5 NB Prediking Opwekking 354 Collecte Dankgebed Ps. 68:1, 2 Geloofsbelijdenis ELB 244a:1, 2 Zegen

18 “Ladies and gentlemen, He’s got him!”
Prediking “Ladies and gentlemen, He’s got him!” Schriftlezing: Openbaring 20:1 - 10 Tekst: >>> Opwekking 354

19 “Ladies and gentlemen, He’s got him!”
Prediking “Ladies and gentlemen, He’s got him!” 1. Satan door Christus gebonden 2. Satan door Christus geoordeeld Schriftlezing: Openbaring 20:1 - 10 Tekst: >>> Opwekking 354

20 Liturgie Zondag 23 augustus
Mededelingen Ps. 97:1, 2, 5 NB Stil gebed Votum en groet Gez. 5:3, 8 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20:1 - 10 Ps. 149:5 NB Prediking Opwekking 354 Collecte Dankgebed Ps. 68:1, 2 Geloofsbelijdenis ELB 244a:1, 2 Zegen

21 Opwekking 354 Glorie aan God. (4x)
Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. Hij 's het Lam dat regeert tot in de eeuwigheid. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon, overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer!

22 Opwekking 354 Glorie aan God. (4x)
Kondigt het aan door de kracht van zijn naam: Heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie! Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! Hij ‘s verslagen, het Lam troont voor eeuwig! Jezus is Heer, Redder en Heer! Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer!

23 Opwekking 354 Glorie aan God. (4x)
Heersen met Hem op de troon en zijn stem spreekt van liefde, vervult ons met glorie. Heilig en vrij, alle tranen voorbij, eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding: waardig het Lam, waardig het Lam! Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer!

24 Liturgie Zondag 23 augustus
Mededelingen Ps. 97:1, 2, 5 NB Stil gebed Votum en groet Gez. 5:3, 8 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20:1 - 10 Ps. 149:5 NB Prediking Opwekking 354 Collecte Dankgebed Ps. 68:1, 2 Geloofsbelijdenis ELB 244a:1, 2 Zegen

25 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

26 Liturgie Zondag 23 augustus
Mededelingen Ps. 97:1, 2, 5 NB Stil gebed Votum en groet Gez. 5:3, 8 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20:1 - 10 Ps. 149:5 NB Prediking Opwekking 354 Collecte Dankgebed Ps. 68:1, 2 Geloofsbelijdenis ELB 244a:1, 2 Zegen

27 Liturgie Zondag 23 augustus
Mededelingen Ps. 97:1, 2, 5 NB Stil gebed Votum en groet Gez. 5:3, 8 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20:1 - 10 Ps. 149:5 NB Prediking Opwekking 354 Collecte Dankgebed Ps. 68:1, 2 Geloofsbelijdenis ELB 244a:1, 2 Zegen

28 Psalm 68:1, 2 De HEER zal opstaan tot den strijd,
Hij zal zijn haters, wijd en zijd, verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Hoe trots zijn vijand wezen moog’, Hij zal voor zijn ontzagg’lijk oog, al sidderende vluchten. Gij zult hen, daar G’ in glans verschijnt, als rook en damp, die ras verdwijnt, verdrijven en doen dolen. ‘t Godd’loze volk wordt haast tot as, ‘t Zal voor uw oog vergaan als was, dat smelt voor gloênde kolen.

29 Psalm 68:1, 2 Maar ‘t vrome volk, in U verheugd,
zal huppelen van zielevreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door ‘t licht, dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogsten toppunt stijgen. Heft Gode blijde psalmen aan; verhoogt, verhoogt voor Hem de baan, laat al wat leeft Hem eren. Bereidt den weg, in Hem verblijd, die door de vlakke velden rijdt: zijn naam is HEER der heren.

30 Liturgie Zondag 23 augustus
Mededelingen Ps. 97:1, 2, 5 NB Stil gebed Votum en groet Gez. 5:3, 8 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20:1 - 10 Ps. 149:5 NB Prediking Opwekking 354 Collecte Dankgebed Ps. 68:1, 2 Geloofsbelijdenis ELB 244a:1, 2 Zegen

31 Liturgie Zondag 23 augustus
Mededelingen Ps. 97:1, 2, 5 NB Stil gebed Votum en groet Gez. 5:3, 8 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20:1 - 10 Ps. 149:5 NB Prediking Opwekking 354 Collecte Dankgebed Ps. 68:1, 2 Geloofsbelijdenis ELB 244a:1, 2 Zegen

32 ELB 244a:1, 2 Een vaste burg is onze God.
Een toevlucht voor de zijnen! Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn hulp verschijnen! De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan. Hij draagt zijn rusting nog van gruwelen bedrog. Maar zal als kaf verdwijnen.

33 ELB 244a:1, 2 Geen aardse macht begeren wij, die gaat welras verloren!
Ons staat de sterke Held terzij, die God ons heeft verkoren, Vraagt gij zijn Naam? Zo weet, dat Hij de Christus heet, Gods eengeboren Zoon, Verwinnaar op de troon! De zeeg’ is ons beschoren.

34 Liturgie Zondag 23 augustus
Mededelingen Ps. 97:1, 2, 5 NB Stil gebed Votum en groet Gez. 5:3, 8 Gebed Schriftlezing en tekst: Openbaring 20:1 - 10 Ps. 149:5 NB Prediking Opwekking 354 Collecte Dankgebed Ps. 68:1, 2 Geloofsbelijdenis ELB 244a:1, 2 Zegen

35 Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken
Zondag 30 augustus a.s. 10.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 17.00 uur Ds. A. Th. van Olst


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google