De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G. Boogaard Thema : Hoe bekijk je het leven?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G. Boogaard Thema : Hoe bekijk je het leven?"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G. Boogaard Thema : Hoe bekijk je het leven?

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen De collectiedoelen van D.V. zondag 23 augustus a.s. zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte kerkelijke kassen landelijk kerkverband uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 23 augustus a.s. hoopt voor te gaan: 10.00 uur en 17.00 uur ds. A.G.M. Weststrate

4 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 21: 1, 4 en 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1 en 3 NB Wetslezing Ps. 95: 4 NB Gebed Schriftlezing: Num. 13: 1-3 13: 25 14: 17 Hebr. 3: 7 - 19 Ps. 106: 12, 13, 24 Verkondiging LvK. 305: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 118: 7 *Zegen * Staande

5 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 21: 1, 4 en 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1 en 3 NB Wetslezing Ps. 95: 4 NB Gebed Schriftlezing: Num. 13: 1-3 13: 25 14: 17 Hebr. 3: 7 - 19 Ps. 106: 12, 13, 24 Verkondiging LvK. 305: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 118: 7 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 21: 1, 4 en 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1 en 3 NB Wetslezing Ps. 95: 4 NB Gebed Schriftlezing: Num. 13: 1-3 13: 25 14: 17 Hebr. 3: 7 - 19 Ps. 106: 12, 13, 24 Verkondiging LvK. 305: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 118: 7 *Zegen * Staande

7 LvK. 21: 1, 4 en 7 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja!

8 LvK. 21: 1, 4 en 7 Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde, die al wat is tot aanzijn riep, de enige God die zijn macht openbaarde, Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. Hij, die het al heeft in zijn hand, houd ook ons zwak geloof in stand. Halleluja!

9 LvK. 21: 1, 4 en 7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed! Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heil'ge Geest! Halleluja!

10 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 21: 1, 4 en 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1 en 3 NB Wetslezing Ps. 95: 4 NB Gebed Schriftlezing: Num. 13: 1-3 13: 25 14: 17 Hebr. 3: 7 - 19 Ps. 106: 12, 13, 24 Verkondiging LvK. 305: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 118: 7 *Zegen * Staande

11 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 21: 1, 4 en 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1 en 3 NB Wetslezing Ps. 95: 4 NB Gebed Schriftlezing: Num. 13: 1-3 13: 25 14: 17 Hebr. 3: 7 - 19 Ps. 106: 12, 13, 24 Verkondiging LvK. 305: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 118: 7 *Zegen * Staande

12 Ps. 95: 1 en 3 NB Steekt nu voor God de loftrompet, Hem die ons in de vrijheid zet. Komt voor zijn aanschijn met verblijden. Brengt Hem de dank van al wat leeft, Hem, die ons heil gegrondvest heeft. Viert Hem, de koning der getijden.

13 Ps. 95: 1 en 3 NB Komt, werpen wij ons voor den Heer die ons gemaakt heeft biddend neer, wij, die het volk zijn van zijn weide. Want onze God, Hij gaat ons voor, Hij trekt met ons de diepte door. Zijn hand zal ons als schapen leiden.

14 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 21: 1, 4 en 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1 en 3 NB Wetslezing Ps. 95: 4 NB Gebed Schriftlezing: Num. 13: 1-3 13: 25 14: 17 Hebr. 3: 7 - 19 Ps. 106: 12, 13, 24 Verkondiging LvK. 305: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 118: 7 *Zegen * Staande

15 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 21: 1, 4 en 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1 en 3 NB Wetslezing Ps. 95: 4 NB Gebed Schriftlezing: Num. 13: 1-3 13: 25 14: 17 Hebr. 3: 7 - 19 Ps. 106: 12, 13, 24 Verkondiging LvK. 305: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 118: 7 *Zegen * Staande

16 Ps. 95: 4 NB Nog heden, hoort zijn stem die zweert; Laat niet uw hart zich onbekeerd verharden, als in Mozes' dagen. Toen hebben tegen Mij getwist, mijn goedheid acht'loos uitgewist uw vaadren die mijn werken zagen.

17 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 21: 1, 4 en 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1 en 3 NB Wetslezing Ps. 95: 4 NB Gebed Schriftlezing: Num. 13: 1-3 13: 25 14: 17 Hebr. 3: 7 - 19 Ps. 106: 12, 13, 24 Verkondiging LvK. 305: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 118: 7 *Zegen * Staande

18 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 21: 1, 4 en 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1 en 3 NB Wetslezing Ps. 95: 4 NB Gebed Schriftlezing: Num. 13: 1-3 13: 25 14: 17 Hebr. 3: 7 - 19 Ps. 106: 12, 13, 24 Verkondiging LvK. 305: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 118: 7 *Zegen * Staande

19 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 21: 1, 4 en 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1 en 3 NB Wetslezing Ps. 95: 4 NB Gebed Schriftlezing: Num. 13: 1-3 13: 25 14: 17 Hebr. 3: 7 - 19 Ps. 106: 12, 13, 24 Verkondiging LvK. 305: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 118: 7 *Zegen * Staande

20 Ps. 106: 12, 13 en 24 Hun hart vergat den Opperheer, Hun dierb'ren Heiland, die weleer Hen redde van d' Egyptenaren; Die wond'ren deed in 't land van Cham, Zich vrees'lijk maakt' in 't ruim der baren, En Faro 't levenslicht benam.

21 Ps. 106: 12, 13 en 24 Toen dreigde God hen met den dood; En nimmer waren z' in dien nood Zijn hooggeduchte wraak ontweken, Zo Mozes, Zijn verkoren held, Zich niet bij God, met ernstig smeken, Voor hen had in de bres gesteld.

22 Ps. 106: 12, 13 en 24 Nochtans was God met hen begaan; Hij zag hun angst, hun tranen aan, En hunner hateren verwoedheid; Hij dacht aan Zijn gestaafd verbond, En had berouw, naar al Zijn goedheid, Meêdogendheid met Isrels wond.

23 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 21: 1, 4 en 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1 en 3 NB Wetslezing Ps. 95: 4 NB Gebed Schriftlezing: Num. 13: 1-3 13: 25 14: 17 Hebr. 3: 7 - 19 Ps. 106: 12, 13, 24 Verkondiging LvK. 305: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 118: 7 *Zegen * Staande

24 Preek Schriftlezing: Num. 13: 1-3 13: 25 14: 17 Hebr. 3: 7-19 Tekst: Num. 14: 3 en 8 Hebr. 3: 7 en 8 >>> LvK.305: 1 en 2 Hoe bekijk je het leven?

25 Preek Schriftlezing: Num. 13: 1-3 13: 25 14: 17 Hebr. 3: 7-19 Tekst: Num. 14: 3 en 8 Hebr. 3: 7 en 8 >>> LvK.305: 1 en 2 Hoe bekijk je het leven? 1. van onder-op 2. van Boven-af

26

27 LvK. 305: 1 en 2 Waar God de Heer zijn schreden zet daar wordt de mens, van dwang gered, weer in het licht geheven. Als 's Heren woord weerklinkt met macht wordt aan het volk dat Hem verwacht de ware troost gegeven. Zijn Geest weerstaat de valse schijn en schrijft in harten het geheim van 's Vaders grote daden. Zo leven wij om Christus' wil te allen tijd gerust en stil alleen van zijn genade.

28 LvK. 305: 1 en 2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord drijft rusteloos de eeuwen voort dat mensen ook verzinnen. En waar de weg onvindbaar scheen mochten wij door geloof alleen de tocht opnieuw beginnen. Gij hebt de vaderen bevrijd en uit het diensthuis uitgeleid naar 't land van melk en honing. Hervorm, herschep ook ons geslacht, opdat het door de wereldnacht de weg vindt naar uw woning.

29 Collecte Vandaag bestemd voor: 1.Kerk 2.Kerkelijke kassen Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

30 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 21: 1, 4 en 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1 en 3 NB Wetslezing Ps. 95: 4 NB Gebed Schriftlezing: Num. 13: 1-3 13: 25 14: 17 Hebr. 3: 7 - 19 Ps. 106: 12, 13, 24 Verkondiging LvK. 305: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 118: 7 *Zegen * Staande

31 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 21: 1, 4 en 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1 en 3 NB Wetslezing Ps. 95: 4 NB Gebed Schriftlezing: Num. 13: 1-3 13: 25 14: 17 Hebr. 3: 7 - 19 Ps. 106: 12, 13, 24 Verkondiging LvK. 305: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 118: 7 *Zegen * Staande

32 Ps. 118: 7 De HEER is mij tot hulp en sterkte; Hij is mijn lied, mijn psalmgezang; Hij was het, die mijn heil bewerkte, Dies loof ik Hem mijn leven lang. Men hoort der vromen tent weergalmen Van hulp en heil ons aangebracht; Daar zingt men blij, met dankb're psalmen:,,Gods rechterhand doet grote kracht''.

33 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 21: 1, 4 en 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1 en 3 NB Wetslezing Ps. 95: 4 NB Gebed Schriftlezing: Num. 13: 1-3 13: 25 14: 17 Hebr. 3: 7 - 19 Ps. 106: 12, 13, 24 Verkondiging LvK. 305: 1 en 2 Collecte Dankgebed *Ps. 118: 7 *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G. Boogaard Thema : Hoe bekijk je het leven?"

Verwante presentaties


Ads door Google