De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat betekent sarcoïdose voor werk en inkomen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat betekent sarcoïdose voor werk en inkomen?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat betekent sarcoïdose voor werk en inkomen?
Mr. Nardy Desloover | wybenga|advocaten 31 oktober 2012 Symposium Sarcoïdose

2 Schets in grote lijnen Effect op uw baan Effect op uw inkomen

3 Baan Ziek = arbeidsongeschikt? De eerste periode van 104 weken
Eigen arbeid of aangepaste arbeid? Re-integratieverplichtingen werkgever Ontslagbescherming

4 Ziek = arbeidsongeschikt?
Effect van sarcoïdose op belastbaarheid Belasting in de eigen functie Als: belastbaarheid < belasting  arbeidsongeschikt (ziek) Let wel: ziek betekent niet altijd niet kunnen werken

5 De eerste periode van 104 weken
Voortdurende loonbetalingsverplichting Hoogte afhankelijk van individuele arbeidsovereenkomst, de cao of het gebruik Bij ziekte langer dan zes weken moet re-integratiedossier worden aangelegd Onderdeel daarvan: - probleemanalyse - FML - Plan van Aanpak

6 Periodiek overleg van belang
Melding aan UWV uiterlijk 42e week Eerstejaarsevaluatie (opschudmoment) Aanvraag WIA na 91 weken Toets door UWV op nakoming re-integratieverplichtingen (mogelijk loonsanctie)

7 Eigen arbeid of aangepaste arbeid?
De eigen arbeid heeft de voorkeur Lukt dat niet, dan ruime inspanningsverplichting voor werkgever. Bijvoorbeeld: - aanpassing arbeidsduur - aanpassing arbeidstijden - aanpassing functie-inhoud - andere functie (al dan niet te creëren)

8 Re-integratieverplichtingen werkgever
Gericht op voorkoming intreding in WAO/WIA Resultaat telt Arbeidsrechtelijk kan de verplichting van de werkgever ruimer zijn dan sociaal zekerheidsrechtelijk Tussentijdse toets: deskundigenoordeel

9 Ontslagbescherming Tijdens de periode van 104 weken geldt een opzegverbod Uitzondering: - sluiting bedrijfsvestiging of –onderdeel - bij schending re-integratievoorschriften - bij weigering passende arbeid - bij weigering mee te werken aan (opstellen, evalueren of bijstellen van een) Plan van Aanpak

10 Resume Over en weer forse inspanningsverplichting
Wederzijds belang werkgever en werknemer

11 Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
Begrip arbeidsongeschikt Gevolgen voor behoud baan Gevolgen bij verlaging mate van arbeidsongeschiktheid

12 Begrip arbeidsongeschikt
Loonkundig begrip Rekensom: maatmanloon – rvc : maatmanloon x 100%

13 Illustratie Chirurg € 10.000,00 Secretaresse € 3.000,00
Portier € ,00

14 WIA: loongerelateerd Eerste periode (duur afhankelijk van leeftijd en arbeidsverleden) 70% van maatmanloon, behoudens de eerste twee maanden 75% Bij volledige én duurzame arbeidsongeschiktheid: 75% van maatmanloon (IVA)

15 Loonaanvullingsuitkering
Cruciaal of de belanghebbende ten minste 50% van de resterende verdiencapaciteit benut Zo ja: behoud van 70% Zo nee: drastische inkomensverlaging (vervolguitkering)

16 Vervolguitkering Uitkering gebaseerd op percentage wettelijk minimumloon % > 28% % > 35% % > 42% % > 50,75%

17 Gevolgen voor behoud baan
Ook na WIA-toekenning blijft de arbeidsovereenkomst in stand Werkgever kan wel beëindiging nastreven door gang naar kantonrechter, UWV WERKbedrijf of minnelijke regeling

18 Van doorslaggevend belang
Zin er reële mogelijkheden om de resterende verdienmogelijkheden binnen het bedrijf te benutten?

19 Bij verlaging mate van arbeidsongeschiktheid:
Nota bene: betekent niet verbetering van medische situatie Aanpassing percentage arbeidsongeschiktheid leidt na loongerelateerde periode tot verlaging inkomen WW-uitkering is opgesoupeerd

20 Tel uit je winst: medische én financiële problemen!


Download ppt "Wat betekent sarcoïdose voor werk en inkomen?"

Verwante presentaties


Ads door Google