De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

31 oktober 2012Symposium Sarcoïdose Wat betekent sarcoïdose voor werk en inkomen? Mr. Nardy Desloover | wybenga | advocaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "31 oktober 2012Symposium Sarcoïdose Wat betekent sarcoïdose voor werk en inkomen? Mr. Nardy Desloover | wybenga | advocaten."— Transcript van de presentatie:

1 31 oktober 2012Symposium Sarcoïdose Wat betekent sarcoïdose voor werk en inkomen? Mr. Nardy Desloover | wybenga | advocaten

2 Schets in grote lijnen  Effect op uw baan  Effect op uw inkomen

3 Baan  Ziek = arbeidsongeschikt?  De eerste periode van 104 weken  Eigen arbeid of aangepaste arbeid?  Re-integratieverplichtingen werkgever  Ontslagbescherming

4 Ziek = arbeidsongeschikt?  Effect van sarcoïdose op belastbaarheid  Belasting in de eigen functie  Als: belastbaarheid < belasting  arbeidsongeschikt (ziek)  Let wel: ziek betekent niet altijd niet kunnen werken

5 De eerste periode van 104 weken  Voortdurende loonbetalingsverplichting  Hoogte afhankelijk van individuele arbeidsovereenkomst, de cao of het gebruik  Bij ziekte langer dan zes weken moet re-integratiedossier worden aangelegd  Onderdeel daarvan: - probleemanalyse - FML - Plan van Aanpak

6  Periodiek overleg van belang  Melding aan UWV uiterlijk 42 e week  Eerstejaarsevaluatie (opschudmoment)  Aanvraag WIA na 91 weken  Toets door UWV op nakoming re-integratieverplichtingen (mogelijk loonsanctie)

7 Eigen arbeid of aangepaste arbeid?  De eigen arbeid heeft de voorkeur  Lukt dat niet, dan ruime inspanningsverplichting voor werkgever. Bijvoorbeeld: - aanpassing arbeidsduur - aanpassing arbeidstijden - aanpassing functie-inhoud - andere functie (al dan niet te creëren)

8 Re-integratieverplichtingen werkgever  Gericht op voorkoming intreding in WAO/WIA  Resultaat telt  Arbeidsrechtelijk kan de verplichting van de werkgever ruimer zijn dan sociaal zekerheidsrechtelijk  Tussentijdse toets: deskundigenoordeel

9 Ontslagbescherming  Tijdens de periode van 104 weken geldt een opzegverbod  Uitzondering: - sluiting bedrijfsvestiging of –onderdeel - bij schending re-integratievoorschriften - bij weigering passende arbeid - bij weigering mee te werken aan (opstellen, evalueren of bijstellen van een) Plan van Aanpak

10 Resume  Over en weer forse inspanningsverplichting  Wederzijds belang werkgever en werknemer

11 Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)  Begrip arbeidsongeschikt  Gevolgen voor behoud baan  Gevolgen bij verlaging mate van arbeidsongeschiktheid

12 Begrip arbeidsongeschikt  Loonkundig begrip  Rekensom: maatmanloon – rvc : maatmanloon x 100%

13 Illustratie  Chirurg€ 10.000,00  Secretaresse€ 3.000,00  Portier€ 2.000,00

14 WIA: loongerelateerd  Eerste periode (duur afhankelijk van leeftijd en arbeidsverleden) 70% van maatmanloon, behoudens de eerste twee maanden 75%  Bij volledige én duurzame arbeidsongeschiktheid: 75% van maatmanloon (IVA)

15 Loonaanvullingsuitkering  Cruciaal of de belanghebbende ten minste 50% van de resterende verdiencapaciteit benut  Zo ja: behoud van 70%  Zo nee: drastische inkomensverlaging (vervolguitkering)

16 Vervolguitkering  Uitkering gebaseerd op percentage wettelijk minimumloon - 35-45% > 28% - 45-55% > 35% - 55-65% > 42% - 65-80% > 50,75%

17 Gevolgen voor behoud baan  Ook na WIA-toekenning blijft de arbeidsovereenkomst in stand  Werkgever kan wel beëindiging nastreven door gang naar kantonrechter, UWV WERKbedrijf of minnelijke regeling

18 Van doorslaggevend belang  Zin er reële mogelijkheden om de resterende verdienmogelijkheden binnen het bedrijf te benutten?

19 Bij verlaging mate van arbeidsongeschiktheid:  Nota bene: betekent niet verbetering van medische situatie  Aanpassing percentage arbeidsongeschiktheid leidt na loongerelateerde periode tot verlaging inkomen  WW-uitkering is opgesoupeerd

20  Tel uit je winst: medische én financiële problemen!


Download ppt "31 oktober 2012Symposium Sarcoïdose Wat betekent sarcoïdose voor werk en inkomen? Mr. Nardy Desloover | wybenga | advocaten."

Verwante presentaties


Ads door Google