De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Hakvoort.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Hakvoort."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Hakvoort

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Extra Bijbels liggen bij de entree. Na de voorzang gaan we staan voor een stil gebed. Na de votum en groet gaan we weer zitten. Tijdens deze dienst is er crèche tot 3 jaar oud.

3 Mededelingen

4 Liturgie Zondag 5 juli Mededelingen Lied 449:1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 1:1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Job 4:1 - 9, 17 - 19 Job 19 Ps. 43:1, 2 Prediking Ps. 130:3 NB Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Geloofsbelijdenis Ps. 16:3, 6 Zegen

5 Liturgie Zondag 5 juli Mededelingen Lied 449:1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 1:1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Job 4:1 - 9, 17 - 19 Job 19 Ps. 43:1, 2 Prediking Ps. 130:3 NB Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Geloofsbelijdenis Ps. 16:3, 6 Zegen

6 Liturgie Zondag 5 juli Mededelingen Lied 449:1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 1:1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Job 4:1 - 9, 17 - 19 Job 19 Ps. 43:1, 2 Prediking Ps. 130:3 NB Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Geloofsbelijdenis Ps. 16:3, 6 Zegen

7 Lied 449:1, 3, 4 God enkel licht, wiens aangezicht zo blinkend is van luister, ziet ons onrein, ziet hoe wij zijn vervallen aan het duister.

8 Lied 449:1, 3, 4 Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten

9 Lied 449:1, 3, 4 Ja, amen, ja, op Golgotha stierf Hij voor onze zonde. Zijn schuld’loos bloed maakt alles goed en reinigt ons van zonde.

10 Liturgie Zondag 5 juli Mededelingen Lied 449:1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 1:1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Job 4:1 - 9, 17 - 19 Job 19 Ps. 43:1, 2 Prediking Ps. 130:3 NB Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Geloofsbelijdenis Ps. 16:3, 6 Zegen

11 Liturgie Zondag 5 juli Mededelingen Lied 449:1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 1:1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Job 4:1 - 9, 17 - 19 Job 19 Ps. 43:1, 2 Prediking Ps. 130:3 NB Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Geloofsbelijdenis Ps. 16:3, 6 Zegen

12 Psalm 1:1, 2, 3 Welzalig hij, die in der bozen raad niet wandelt, noch op ‘t pad der zondaars staat, noch nederzit, daar zulken samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar ‘s HEREN wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht.

13 Psalm 1:1, 2, 3 Want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vetten grond geplant bij enen stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hem wel, ‘t gelukt hem wat hij doet.

14 Psalm 1:1, 2, 3 Gans anders is ‘t met hem, die ‘t kwaad bemint: hij is als kaf, dat wegstuift voor den wind, geen zondaar zal ‘t gewis verderf ontkomen, als in ‘t gericht door God wordt wraak genomen. Hij, die van deugd en godsvrucht is ontaard, zal niet bestaan, waar ‘t vrome volk vergaârt.

15 Liturgie Zondag 5 juli Mededelingen Lied 449:1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 1:1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Job 4:1 - 9, 17 - 19 Job 19 Ps. 43:1, 2 Prediking Ps. 130:3 NB Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Geloofsbelijdenis Ps. 16:3, 6 Zegen

16 Liturgie Zondag 5 juli Mededelingen Lied 449:1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 1:1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Job 4:1 - 9, 17 - 19 Job 19 Ps. 43:1, 2 Prediking Ps. 130:3 NB Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Geloofsbelijdenis Ps. 16:3, 6 Zegen

17 Liturgie Zondag 5 juli Mededelingen Lied 449:1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 1:1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Job 4:1 - 9, 17 - 19 Job 19 Ps. 43:1, 2 Prediking Ps. 130:3 NB Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Geloofsbelijdenis Ps. 16:3, 6 Zegen

18 Psalm 43:1, 2 Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht, en maak mij vrij van hen, die, vol arglistigheden gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij’ en U geheiligd zij.

19 Psalm 43:1, 2 Mijn God, ik steun op uw vermogen, Gij zijt de sterkte van mijn hart. Waarom verstoot Gij m’ uit uw ogen, waarom ga ik terneergebogen, door ‘s vijands wreed geweld benard, Gestaag in ‘t aak’lig zwart?

20 Liturgie Zondag 5 juli Mededelingen Lied 449:1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 1:1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Job 4:1 - 9, 17 - 19 Job 19 Ps. 43:1, 2 Prediking Ps. 130:3 NB Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Geloofsbelijdenis Ps. 16:3, 6 Zegen

21 Prediking En toch…….. >>> Ps. 130 :3 NB Schriftlezing: Job 4:1 – 9, 17 -19 Job 19

22 Job 1 en 2 -Aanzet: Satans suggestie dat Jobs godsdienst eigenbelang is -Test: Job verliest alles -Resultaat: Jobs godsdienst is pure liefde voor God

23 Vraag die blijft: Waarom laat God de rechtvaardige Job lijden? Job 2: 3 ‘... hoewel jij Mij tegen hem hebt opgezet hem om niet in het verderf te storten”

24 1.God is almachtig 2.God is goed en rechtvaardig 3.Job is rechtvaardig

25 Jobs vrienden: 1.God is almachtig 2.God is goed en rechtvaardig 3.Job is rechtvaardig

26 1.God is almachtig 2.God is goed en rechtvaardig 3.Job is rechtvaardig

27 Job: 1.God is almachtig 2.God is goed en rechtvaardig 3.Job is rechtvaardig

28 3 uitgangspunten: 1.God is almachtig 2.God is goed en rechtvaardig 3.Job is rechtvaardig Vraag blijft: Waarom laat God de rechtvaardige Job lijden?

29 Liturgie Zondag 5 juli Mededelingen Lied 449:1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 1:1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Job 4:1 - 9, 17 - 19 Job 19 Ps. 43:1, 2 Prediking Ps. 130:3 NB Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Geloofsbelijdenis Ps. 16:3, 6 Zegen

30 Psalm 130:3 NB Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort. Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord. Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

31 Liturgie Zondag 5 juli Mededelingen Lied 449:1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 1:1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Job 4:1 - 9, 17 - 19 Job 19 Ps. 43:1, 2 Prediking Ps. 130:3 NB Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Geloofsbelijdenis Ps. 16:3, 6 Zegen

32 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

33 Liturgie Zondag 5 juli Mededelingen Lied 449:1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 1:1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Job 4:1 - 9, 17 - 19 Job 19 Ps. 43:1, 2 Prediking Ps. 130:3 NB Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Geloofsbelijdenis Ps. 16:3, 6 Zegen

34 Liturgie Zondag 5 juli Mededelingen Lied 449:1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 1:1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Job 4:1 - 9, 17 - 19 Job 19 Ps. 43:1, 2 Prediking Ps. 130:3 NB Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Geloofsbelijdenis Ps. 16:3, 6 Zegen

35 Lied 297:1, 2 Toch overwint eens de genade, en maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer het kwade, dan is de strijd des doods volbracht. De wereld treedt in ‘s Vaders licht, verheerlijkt voor zijn aangezicht.

36 Lied 297:1, 2 O welk een vreugde zal het wezen, als Hem elk volk is toegedaan; uit aard’ en hemel opgerezen vangt dan het nieuwe loflied aan. Als ieder voor de Heer zich buigt en aller stem Gods lof getuigt.

37 Liturgie Zondag 5 juli Mededelingen Lied 449:1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 1:1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Job 4:1 - 9, 17 - 19 Job 19 Ps. 43:1, 2 Prediking Ps. 130:3 NB Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Geloofsbelijdenis Ps. 16:3, 6 Zegen

38 Liturgie Zondag 5 juli Mededelingen Lied 449:1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 1:1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Job 4:1 - 9, 17 - 19 Job 19 Ps. 43:1, 2 Prediking Ps. 130:3 NB Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Geloofsbelijdenis Ps. 16:3, 6 Zegen

39 Psalm 16:3, 6 Getrouwe HEER, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en ‘t deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heuglijk lot, dat Gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat Gij met ruime snoeren. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren!

40 Psalm 16:3, 6 Gij maakt eerlang mij ‘t levenspad bekend, waarvan in druk ‘t vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend, schenkt mij in ‘t kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheên van ‘t zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven.

41 Liturgie Zondag 5 juli Mededelingen Lied 449:1, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 1:1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Job 4:1 - 9, 17 - 19 Job 19 Ps. 43:1, 2 Prediking Ps. 130:3 NB Collecte Dankgebed Lied 297:1, 2 Geloofsbelijdenis Ps. 16:3, 6 Zegen

42 Zondag 12 juli a.s. 10.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate H. Doop 17.00 uur Ds. A. Hakvoort


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Hakvoort."

Verwante presentaties


Ads door Google