De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Heeft mijn werk zin?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Heeft mijn werk zin?"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Heeft mijn werk zin?

2 Liturgie zondag 10 mei Mededelingen Ps. 111: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 127: 1 NB Lezing van de wet Ps. 128: 1 en 3 Gebed Bevest. ambtsdr. Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-20 en 50-58 LvK. 93: 3 en 6 Tekst: 1 Kor. 15: 58 Verkondiging Ps. 138: 3a en 4b NB Collecte Dankgebed LvK. 218: 1 en 7 Zegen LvK. 473: 1, 2, 3 en 4

3 Liturgie zondag 10 mei Mededelingen Ps. 111: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 127: 1 NB Lezing van de wet Ps. 128: 1 en 3 Gebed Bevest. ambtsdr. Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-20 en 50-58 LvK. 93: 3 en 6 Tekst: 1 Kor. 15: 58 Verkondiging Ps. 138: 3a en 4b NB Collecte Dankgebed LvK. 218: 1 en 7 Zegen LvK. 473: 1, 2, 3 en 4

4 Liturgie zondag 10 mei Mededelingen Ps. 111: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 127: 1 NB Lezing van de wet Ps. 128: 1 en 3 Gebed Bevest. ambtsdr. Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-20 en 50-58 LvK. 93: 3 en 6 Tekst: 1 Kor. 15: 58 Verkondiging Ps. 138: 3a en 4b NB Collecte Dankgebed LvK. 218: 1 en 7 Zegen LvK. 473: 1, 2, 3 en 4

5 Ps. 111: 1 en 2 Looft, Hallelujah, looft den HEER! Mijn ganse hart verheft Zijn eer; Ik zal Zijn naam en grootheid prijzen; 'k Zal, met d' oprechten onderling Vereend, in hun vergadering En raad, Hem plechtig eer bewijzen.

6 Ps. 111: 1 en 2 Des HEEREN werken zijn zeer groot; Wie ooit daarin zijn lust genoot, Doorzoekt die ijv'rig en bestendig; Zijn doen is enkel majesteit, Aanbiddelijke heerlijkheid, En Zijn gerechtigheid onendig.

7 Liturgie zondag 10 mei Mededelingen Ps. 111: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 127: 1 NB Lezing van de wet Ps. 128: 1 en 3 Gebed Bevest. ambtsdr. Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-20 en 50-58 LvK. 93: 3 en 6 Tekst: 1 Kor. 15: 58 Verkondiging Ps. 138: 3a en 4b NB Collecte Dankgebed LvK. 218: 1 en 7 Zegen LvK. 473: 1, 2, 3 en 4

8 Liturgie zondag 10 mei Mededelingen Ps. 111: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 127: 1 NB Lezing van de wet Ps. 128: 1 en 3 Gebed Bevest. ambtsdr. Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-20 en 50-58 LvK. 93: 3 en 6 Tekst: 1 Kor. 15: 58 Verkondiging Ps. 138: 3a en 4b NB Collecte Dankgebed LvK. 218: 1 en 7 Zegen LvK. 473: 1, 2, 3 en 4

9 Ps. 127: 1 NB Wanneer de Heer het huis niet bouwt, is, alle metselwerk ten spijt, de opbouw niets dan ijdelheid. Wanneer de Heer de wacht niet houdt, geen wachter, die de vijand keert, geen stadsmuur die zijn aanval weert.

10 Liturgie zondag 10 mei Mededelingen Ps. 111: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 127: 1 NB Lezing van de wet Ps. 128: 1 en 3 Gebed Bevest. ambtsdr. Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-20 en 50-58 LvK. 93: 3 en 6 Tekst: 1 Kor. 15: 58 Verkondiging Ps. 138: 3a en 4b NB Collecte Dankgebed LvK. 218: 1 en 7 Zegen LvK. 473: 1, 2, 3 en 4

11 Ps. 128: 1 en 3 U mag men zalig heten, Dien 's HEEREN vrees bekoort; Die, met een goed geweten, Steeds wandelt naar Zijn woord. Gij zult uw nooddruft vinden Door d' arbeid van uw hand; Wat g' u moogt onderwinden, Komt, naar uw wens, tot stand.

12 Ps. 128: 1 en 3 Dit lot is u beschoren, Zo gij, met diep ontzag, Naar 's HEEREN wet blijft horen; Voor u zal, dag aan dag, Het heil uit Sion vloeien; Gij zult, zolang gij leeft, Jeruzalem zien bloeien, 't Welk God Zijn zegen geeft.

13 Liturgie zondag 10 mei Mededelingen Ps. 111: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 127: 1 NB Lezing van de wet Ps. 128: 1 en 3 Gebed Bevest. ambtsdr. Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-20 en 50-58 LvK. 93: 3 en 6 Tekst: 1 Kor. 15: 58 Verkondiging Ps. 138: 3a en 4b NB Collecte Dankgebed LvK. 218: 1 en 7 Zegen LvK. 473: 1, 2, 3 en 4

14 Liturgie zondag 10 mei Mededelingen Ps. 111: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 127: 1 NB Lezing van de wet Ps. 128: 1 en 3 Gebed Bevest. ambtsdr. Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-20 en 50-58 LvK. 93: 3 en 6 Tekst: 1 Kor. 15: 58 Verkondiging Ps. 138: 3a en 4b NB Collecte Dankgebed LvK. 218: 1 en 7 Zegen LvK. 473: 1, 2, 3 en 4

15 Bevestiging ambtsdragers Formulier bevestiging ambtsdragers Ps. 134: 1 en 3 NB Vragen en bevestiging Opw. 58: 1, 2a, 3b Toespreken vertrekkende broeders Ps. 90: 9

16 Bevestiging ambtsdragers Formulier bevestiging ambtsdragers Ps. 134: 1 en 3 NB Vragen en bevestiging Opw. 58: 1, 2a, 3b Toespreken vertrekkende broeders Ps. 90: 9

17 Ps. 134: 1 en 3 NB Gij dienaars aan den Heer gewijd, zegent zijn naam te allen tijd. Gij die des daags zijn gunst verwacht, zegent zijn naam ook in de nacht.

18 Ps. 134: 1 en 3 NB Uit Sion, aan den Heer gewijd, zegene u zijn heiligheid. Hij die hemel en aarde schiep, Hij is 't die u bij name riep.

19 Bevestiging ambtsdragers Formulier bevestiging ambtsdragers Ps. 134: 1 en 3 NB Vragen en bevestiging Opw. 58: 1, 2a, 3b Toespreken vertrekkende broeders Ps. 90: 9

20 Bevestiging ambtsdragers Formulier bevestiging ambtsdragers Ps. 134: 1 en 3 NB Vragen en bevestiging Opw. 58: 1, 2a, 3b Toespreken vertrekkende broeders Ps. 90: 9

21 Opw. 58: 1, 2a en 3b Vrede zij U, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook U. Vrede zij U, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook U. Blijft in mijn vrede, blijft in Mij, Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest, Hij zal u leiden, weest niet bevreed.

22 Bevestiging ambtsdragers Formulier bevestiging ambtsdragers Ps. 134: 1 en 3 NB Vragen en bevestiging Opw. 58: 1, 2a, 3b Toespreken vertrekkende broeders Ps. 90: 9

23 Bevestiging ambtsdragers Formulier bevestiging ambtsdragers Ps. 134: 1 en 3 NB Vragen en bevestiging Opw. 58: 1, 2a, 3b Toespreken vertrekkende broeders Ps. 90: 9

24 Laat Uw genâ ons met haar troost verrijken, En laat Uw werk aan Uwe knechten blijken, Uw heerlijkheid niet van hun kind’ren wijken; Uw liefd’, Uw macht behoed’ ons voor bezwijken; Sterk onze hand, en zegen onze vlijt; Bekroon ons werk, en nu, en t’ allen tijd’.

25 Liturgie zondag 10 mei Mededelingen Ps. 111: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 127: 1 NB Lezing van de wet Ps. 128: 1 en 3 Gebed Bevest. ambtsdr. Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-20 en 50-58 LvK. 93: 3 en 6 Tekst: 1 Kor. 15: 58 Verkondiging Ps. 138: 3a en 4b NB Collecte Dankgebed LvK. 218: 1 en 7 Zegen LvK. 473: 1, 2, 3 en 4

26 Liturgie zondag 10 mei Mededelingen Ps. 111: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 127: 1 NB Lezing van de wet Ps. 128: 1 en 3 Gebed Bevest. ambtsdr. Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-20 en 50-58 LvK. 93: 3 en 6 Tekst: 1 Kor. 15: 58 Verkondiging Ps. 138: 3a en 4b NB Collecte Dankgebed LvK. 218: 1 en 7 Zegen LvK. 473: 1, 2, 3 en 4

27 LvK. 93: 3 en 6 Dit broze mensenleven, verloren in de tijd, zal God een lichaam geven van onvergank'lijkheid. Dan is geheel geschied het woord van den beginne: het doodsrijk zinkt in 't niet; Gods rijk zal overwinnen.

28 LvK. 93: 3 en 6 Bazuinen en klaroenen, trompetten, hel en luid, nodigen ons tot koene en trouwe daden uit. De arbeid in de Heer zal niet in 't ijle vallen, maar blinken tot zijn eer, als Gods bazuinen schallen.

29 Liturgie zondag 10 mei Mededelingen Ps. 111: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 127: 1 NB Lezing van de wet Ps. 128: 1 en 3 Gebed Bevest. ambtsdr. Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-20 en 50-58 LvK. 93: 3 en 6 Tekst: 1 Kor. 15: 58 Verkondiging Ps. 138: 3a en 4b NB Collecte Dankgebed LvK. 218: 1 en 7 Zegen LvK. 473: 1, 2, 3 en 4

30 Liturgie zondag 10 mei Mededelingen Ps. 111: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 127: 1 NB Lezing van de wet Ps. 128: 1 en 3 Gebed Bevest. ambtsdr. Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-20 en 50-58 LvK. 93: 3 en 6 Tekst: 1 Kor. 15: 58 Verkondiging Ps. 138: 3a en 4b NB Collecte Dankgebed LvK. 218: 1 en 7 Zegen LvK. 473: 1, 2, 3 en 4

31 Verkondiging Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-20 en 50-58 Tekst: 1 Kor. 15: 58 >>> Ps. 138: 3a en 4b NB Heeft mijn werk zin?

32 Verkondiging Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-20 en 50-58 Tekst: 1 Kor. 15: 58 >>> Ps. 138: 3a en 4b NB Heeft mijn werk zin? 1.Soort 2.Zin 3. Stijl van ons werk

33 Ps. 138: 3a en 4b NB Dan zingen zij, in God verblijd, aan Hem gewijd, van 's Heren wegen. Groot is des Heren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. De Heer is zo getrouw als sterk, Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o Levensbron, wil bijstand zenden.

34 Liturgie zondag 10 mei Mededelingen Ps. 111: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 127: 1 NB Lezing van de wet Ps. 128: 1 en 3 Gebed Bevest. ambtsdr. Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-20 en 50-58 LvK. 93: 3 en 6 Tekst: 1 Kor. 15: 58 Verkondiging Ps. 138: 3a en 4b NB Collecte Dankgebed LvK. 218: 1 en 7 Zegen LvK. 473: 1, 2, 3 en 4

35 Collecte Vandaag bestemd voor: 1.Kerk 2.Noodhulp Nepal Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

36 Noodhulp NEPAL Deputaten diaconaat NH Nepal

37 Zware aardbeving Nepal werd opgeschrikt door een zware aardbeving. Er vielen duizen- den doden. Velen werden dakloos. NH Nepal

38 ACN De organisatie ACN, die al jaren door onze kerken wordt gesteund, staat midden in de getroffen regio. NH Nepal

39 Kerken Zij ziet waar hulp nodig is. Samen met diverse lokale kerken heeft ze hiervoor een noodhulpplan opgesteld. NH Nepal

40 Prioriteit Ze richt zich allereerst op het voorkomen van ziektes en het voorzien in eerste levensbehoeften. NH Nepal

41 Andere kanalen Naast ACN is ook hulp via andere kanalen mogelijk. Deputaten kunnen hierbij niet zonder uw en jouw steun. NH Nepal

42 Hartelijk dank! diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Help en bid mee!

43 Liturgie zondag 10 mei Mededelingen Ps. 111: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 127: 1 NB Lezing van de wet Ps. 128: 1 en 3 Gebed Bevest. ambtsdr. Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-20 en 50-58 LvK. 93: 3 en 6 Tekst: 1 Kor. 15: 58 Verkondiging Ps. 138: 3a en 4b NB Collecte Dankgebed LvK. 218: 1 en 7 Zegen LvK. 473: 1, 2, 3 en 4

44 Liturgie zondag 10 mei Mededelingen Ps. 111: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 127: 1 NB Lezing van de wet Ps. 128: 1 en 3 Gebed Bevest. ambtsdr. Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-20 en 50-58 LvK. 93: 3 en 6 Tekst: 1 Kor. 15: 58 Verkondiging Ps. 138: 3a en 4b NB Collecte Dankgebed LvK. 218: 1 en 7 Zegen LvK. 473: 1, 2, 3 en 4

45 LvK. 218: 1 en 7 Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan, dat met zijn Geest Hij ons omgeeft waar wij ook staan of gaan. Nu is op aard geen goede daad meer tevergeefs gedaan, want wat gij goed doet is als zaad, dat heerlijk op zal gaan.

46 Liturgie zondag 10 mei Mededelingen Ps. 111: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 127: 1 NB Lezing van de wet Ps. 128: 1 en 3 Gebed Bevest. ambtsdr. Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-20 en 50-58 LvK. 93: 3 en 6 Tekst: 1 Kor. 15: 58 Verkondiging Ps. 138: 3a en 4b NB Collecte Dankgebed LvK. 218: 1 en 7 Zegen LvK. 473: 1, 2, 3 en 4

47 Liturgie zondag 10 mei Mededelingen Ps. 111: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 127: 1 NB Lezing van de wet Ps. 128: 1 en 3 Gebed Bevest. ambtsdr. Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-20 en 50-58 LvK. 93: 3 en 6 Tekst: 1 Kor. 15: 58 Verkondiging Ps. 138: 3a en 4b NB Collecte Dankgebed LvK. 218: 1 en 7 Zegen LvK. 473: 1, 2, 3 en 4

48 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

49 LvK. 473: 1, 2, 3 en 4 Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.

50 Vanmiddag 17.00 uur ds. A. Hakvoort D.V. 14 mei a.s. Hemelvaartsdag 9.30 uur ds. A.G.M. Weststrate


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Heeft mijn werk zin?"

Verwante presentaties


Ads door Google