De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel"— Transcript van de presentatie:

1 Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel
toelichting opzet

2 Milieuonderzoeken MER en TB
Notitie reikwijdte en detailniveau Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Meteren – Boxtel (mei 2013) Geluid Trillingen EV Lucht Overschrijdingen geluidproductie-plafonds Cumulatie Geluidsanering Doelmatige maatregelen Stiltegebieden en natura2000 Gehinderden Beleidsregel trillinghinder spoor SBR-B Hinder voor personen SBR-A Schade aan gebouwen Basisnet Risicoplafonds Plaatsgebonden risico Groepsrisico Voorzieningen en hulpdiensten Zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid NO2 en PM10 stikstofdepositie Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel

3 Geluid Werkwijze onderzoek (rail- en wegverkeer)
Vaststellen van de uitgangspunten (intensiteiten, snelheidsprofielen, spoor- en wegontwerp) Toetsing project aan de geluidproductieplafonds (GPP’s) Gebaseerd op 2006, 2007, ,5 dB Project Tracebesluit Sporen in den Bosch + 0 dB Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel

4 Geluid Werkwijze onderzoek (rail- en wegverkeer)
Vaststellen van de uitgangspunten (intensiteiten, snelheidsprofielen, spoor- en wegontwerp) Toetsing project aan de geluidproductieplafonds (GPP’s) Gebaseerd op 2006, 2007, ,5 dB Project Tracebesluit Sporen in den Bosch + 0 dB Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel

5 Geluid Waarom berekenen in plaats van berekenen
Metingen dienen langdurend te zijn voor een representatief beeld Metingen geven uitsluitsel over enkel de meetpositie Metingen worden verstoord door overige omgevingsgeluiden Berekeningen zijn noodzakelijk om metingen te beoordelen Berekeningen zijn noodzakelijk voor toekoemstige situatie en beoordeling maatregelen Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel

6 Geluid Werkwijze onderzoek (rail- en wegverkeer)
Bij overschrijdingen: toetsing op woningniveau (met name boog Meteren en Den Bosch-Vught en N65) conform systematiek Wm Bij overschrijdingen: gekoppelde sanering (maar Tracebesluit Sporen in den Bosch is reeds gesaneerd) Geen overschrijding: autonome sanering MJPG Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel

7 Geluid Meerjarenprogramma geluidsanering Wat is het MJPG?
Samenvoeging van: • Reeds bestaande sanering (Raillijst BSV) (> 65 dB); • NoMo doelstellingen (> 70 dB); • GGG (> 5 dB groei sinds Wet Geluidhinder). Uitgangspunten: • volgens geluidregister spoor; • Initiële scope: heel Nederland Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel

8 Overzicht saneringssituatie Meteren Boxtel
Neerijnen Zaltbommel Maasdriel ‘s Hertogenbosch (incl herindeling) Vught Haaren Boxtel Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel

9 Geluid + Sanering Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel

10 Geluid + Sanering Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel

11 Geluid Bepalen van doelmatige bron- en overdrachtsmaatregelen
Reductiepunten Maatregelpunten Raildempers, schermen en afweging maatregelen stalen bruggen Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel

12 Geluid Afstemming maatregelen omgeving
Opstellen rapportages MER (gehinderden) en (O)TB (geluidbelasting op woningen) Gewijzigde geluidproductieplafonds en akoestische maatregelen worden opgenomen in (O)TB en geluidregister Kruisende infra Bij wijziging weg: toets of sprake is van reconstructie Wet geluidhinder Bij 1,5 dB toename onderzoek naar maatregelen Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel


Download ppt "Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel"

Verwante presentaties


Ads door Google