De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Eigenaar: Maarten Poos 7 april 2015 Status: Definitief Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel toelichting opzet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Eigenaar: Maarten Poos 7 april 2015 Status: Definitief Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel toelichting opzet."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Eigenaar: Maarten Poos 7 april 2015 Status: Definitief Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel toelichting opzet

2 Milieuonderzoeken MER en TB Notitie reikwijdte en detailniveau Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Meteren – Boxtel (mei 2013) GeluidTrillingenEVLucht Overschrijdingen geluidproductie- plafonds Cumulatie Geluidsanering Doelmatige maatregelen Stiltegebieden en natura2000 Gehinderden Beleidsregel trillinghinder spoor Doelmatige maatregelen SBR-B Hinder voor personen SBR-A Schade aan gebouwen Basisnet Risicoplafonds Plaatsgebonden risico Groepsrisico Voorzieningen en hulpdiensten Zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid NO 2 en PM 10 stikstofdepositie Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel 2

3 Geluid Werkwijze onderzoek (rail- en wegverkeer) 1.Vaststellen van de uitgangspunten (intensiteiten, snelheidsprofielen, spoor- en wegontwerp) 2.Toetsing project aan de geluidproductieplafonds (GPP’s) Gebaseerd op 2006, 2007, 2008 + 1,5 dB Project Tracebesluit Sporen in den Bosch + 0 dB http://www.geluidspoor.nl/geluidregister.html Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel 3

4 Geluid Werkwijze onderzoek (rail- en wegverkeer) 1.Vaststellen van de uitgangspunten (intensiteiten, snelheidsprofielen, spoor- en wegontwerp) 2.Toetsing project aan de geluidproductieplafonds (GPP’s) Gebaseerd op 2006, 2007, 2008 + 1,5 dB Project Tracebesluit Sporen in den Bosch + 0 dB http://www.geluidspoor.nl/geluidregister.html Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel 4

5 Geluid Waarom berekenen in plaats van berekenen 1.Metingen dienen langdurend te zijn voor een representatief beeld 2.Metingen geven uitsluitsel over enkel de meetpositie 3.Metingen worden verstoord door overige omgevingsgeluiden 4.Berekeningen zijn noodzakelijk om metingen te beoordelen 5.Berekeningen zijn noodzakelijk voor toekoemstige situatie en beoordeling maatregelen Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel 5

6 Geluid Werkwijze onderzoek (rail- en wegverkeer) 3.Bij overschrijdingen: toetsing op woningniveau (met name boog Meteren en Den Bosch-Vught en N65) conform systematiek Wm 4.Bij overschrijdingen: gekoppelde sanering (maar Tracebesluit Sporen in den Bosch is reeds gesaneerd) 5.Geen overschrijding: autonome sanering MJPG Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel 6

7 Geluid Meerjarenprogramma geluidsanering Wat is het MJPG? Meerjarenprogramma geluidsanering Samenvoeging van: Reeds bestaande sanering (Raillijst BSV) (> 65 dB); NoMo doelstellingen (> 70 dB); GGG (> 5 dB groei sinds Wet Geluidhinder). Uitgangspunten: volgens geluidregister spoor; Initiële scope: heel Nederland Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel 7

8 Overzicht saneringssituatie Meteren Boxtel Neerijnen Zaltbommel Maasdriel ‘s Hertogenbosch (incl herindeling) Vught Haaren Boxtel Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel 8

9 Geluid + Sanering Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel 9

10 Geluid + Sanering Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel 10

11 Geluid 6.Bepalen van doelmatige bron- en overdrachtsmaatregelen Reductiepunten Maatregelpunten Raildempers, schermen en afweging maatregelen stalen bruggen Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel 11

12 Geluid 7.Afstemming maatregelen omgeving 8.Opstellen rapportages MER (gehinderden) en (O)TB (geluidbelasting op woningen) 9.Gewijzigde geluidproductieplafonds en akoestische maatregelen worden opgenomen in (O)TB en geluidregister 10.Kruisende infra Bij wijziging weg: toets of sprake is van reconstructie Wet geluidhinder Bij 1,5 dB toename onderzoek naar maatregelen Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel 12


Download ppt "Welkom Eigenaar: Maarten Poos 7 april 2015 Status: Definitief Milieuonderzoeken PHS Meteren Boxtel toelichting opzet."

Verwante presentaties


Ads door Google